നിയമപരം

സ്വകാര്യതാ നയം 

ഒടുവില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: ഫെബ്രുവരി 2020        


ടിക് ടോക്കിലേക്ക് (പ്ലാറ്റ്‍ഫോം) സ്വാഗതം. പ്ലാറ്റ്‍ഫോം ലഭ്യമാക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ടിക് ടോക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അതിന്‍റെ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് അഡ്രസ് 201 ഹെന്‍ഡേര്‍സണ്‍ റോഡ് #06-22, Apex@Henderson , സിംഗപ്പൂര്‍ 159545 (“ടിക് ടോക്ക്“ “ഞങ്ങള്‍“ അഥവാ “നമ്മള്‍“).

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മാനിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ട്. ഈ നയം നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്ന, അഥവാ നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഈ നയം നിങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍, പ്ലാറ്റ്‍ഫോം നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കരുത്. 

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കില്‍, ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക https://www.tiktok.com/legal/report/privacy.

ചുരുക്കം

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എന്ത് വിവരമാണ് ഞങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുക?

ഞങ്ങള്‍ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി, പ്ലാറ്റ്‍ഫോമിലേക്ക് കണ്ടന്‍റ് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്ലാറ്റ്‍ഫോം നിങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവും പെരുമാറ്റപരവുമായ വിവരങ്ങള്‍ അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. നിങ്ങള്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത്, അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി സംവദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു?

പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും നടത്താനുമാണ് ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റ് കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ‘നിങ്ങള്‍ക്കായ്‘ എന്ന ഫീഡിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കാണിക്കാനും, പ്ലാറ്റ്ഫോം മെച്ചപ്പെടുത്താനും വിപുലപ്പെടുത്താനും, നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്താനും ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉചിതമായിടത്ത്, നിങ്ങള്‍ക്ക് ടാര്‍ഗറ്റഡ് പരസ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാനും പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രചരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കും.

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കാണ് ഷെയര്‍ ചെയ്യുക?

ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ദാതാക്കൾ പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഷെയര്‍ ചെയ്യും.. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ, ടിക് ടോക്കിന്‍റെ അതേ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് കമ്പനികൾ, ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷൻ സേവനങ്ങൾ, മെഷര്‍മെന്‍റ് ദാതാക്കൾ, പരസ്യദാതാക്കൾ, അനലിറ്റിക്സ് ദാതാക്കൾ എന്നിവരുമായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികള്‍ക്ക് അഥവാ  റെഗുലേറ്റർമാര്‍ക്കും, നിയമപരമായി ബാധകമായ കോടതി ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി മൂന്നാം കക്ഷികള്‍ക്കും ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ എത്ര കാലം കൈവശം വെയ്ക്കും?

നിങ്ങൾക്ക് സര്‍വ്വീസ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സര്‍വ്വീസ് നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തയിടത്ത്, അത്തരം ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ബിസിനസ്സ് ഉദ്ദേശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വിധേയരാകുന്നിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ അത് നിലനിർത്തുന്നു. നിയമപരമായ ക്ലെയിമുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനോ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് നിലനിർത്തും.

ഈ നയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയാല്‍ ഞങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക?

ഈ നയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാല്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അറിയിപ്പിലൂടെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും ഞങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ പതിവായി ഈ നയം നോക്കണം. ഈ നയത്തിന്‍റെ മുകളിലുള്ള “ഒടുവില്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത” തീയതിയും ഞങ്ങൾ പുതുക്കും. അത് അത്തരം നയം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന തീയതിയെ കാണിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അഥവാ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ, നിങ്ങൾ ഈ നയം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും ഞങ്ങൾ അവ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കുന്നു.

***********************************************************************************************

1. ഞങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഴ്സണല്‍ ഡാറ്റയുടെ തരങ്ങള്‍

ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്:

നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല്‍ വിവരങ്ങള്‍. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ  നിങ്ങളുടെ യൂസര്‍നെയിം, ജനന തീയതി (ബാധകമാകുന്നിടത്ത്), ഇമെയിൽ വിലാസം / അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ, നിങ്ങളുടെ യൂസര്‍ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ വീഡിയോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. 

ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കവും പെരുമാറ്റ വിവരവും. നിങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയ മുൻ‌ഗണനകൾ (ഭാഷയുടെ ചോയിസ് പോലുള്ളവ), നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളും (“ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം”) ഉൾപ്പെടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്‌ലോഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് “പോസ്റ്റ്” ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കത്തിന്‍റെ അപ്‌ലോഡ് സ്പീഡ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഓഡിയോയും വീഡിയോയും മുൻ‌കൂട്ടി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രീലോഡ് സേവനം നൽകും. മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം റദ്ദാക്കുകയോ പരാജയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ, ഞങ്ങളുടെ സെർവറിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സർവേകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഞങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്‍റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു, ഉദാ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കവുമായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു, നിങ്ങൾ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോകൾ, നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉള്ളടക്കം, ഉള്ളടക്കം നിങ്ങൾ 'എന്‍റെ ഫേവറൈറ്റ്സ്', നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ എന്നിവയിലേക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, ലിംഗഭേദം, പ്രായം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളും ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പ്രമോട്ടുചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ സഹകരണത്തിനുള്ള കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോയെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇഷ്‌ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡുചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ഉചിതമായ ഇടങ്ങളിൽ, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പുതിയ സേവനങ്ങളെയും അവസരങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.

തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ. തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഉള്ള ചില ഡാറ്റ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷി ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ശേഖരിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു:

ബിസിനസ് പങ്കാളികള്‍

നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ (ഉദാ., ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍, ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, ഗൂഗിള്‍) ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാല്‍, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് യൂസര്‍നെയിമും പൊതു പ്രൊഫൈലും നൽകാൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിനെ അനുവദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡി, ആക്സസ് ടോക്കൺ, റഫറിംഗ് URL എന്നിവ പോലുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ഞങ്ങൾ പങ്കിടും. നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക്  കോൺ‌ടാക്റ്റ് പട്ടിക ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ‌ വിവരങ്ങൾ‌ക്ക്, ദയവായി മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ക്ഷണിക്കുക എന്നത് കാണുക

അഡ്വൈട്ടൈസേഴ്സ്, അഡ്വൈട്ടൈസിംഗ് നെറ്റ്‍വര്‍ക്കുകള്‍

കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ പരസ്യം നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ അനുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായും മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡുചെയ്‌ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, നിങ്ങൾ നടത്തിയ പര്‍ച്ചേസുകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഈ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു, അതിലൂടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള മറ്റെന്താണ് എന്ന് പ്രവചിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ പരസ്യംചെയ്യൽ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് വിലയിരുത്താനും കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ കുക്കികളും സമാന സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ചും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സമാന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ. നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ശേഖരിക്കും. അത്തരം വിവരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ IP അഡ്രസ്, ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി (അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ട ഉള്ളടക്കം), മൊബൈൽ കാരിയർ, ടൈം സോണ്‍ സെറ്റിംഗ്, പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഐഡന്‍റിഫയർ, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ വെര്‍ഷന്‍ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന്‍റെ മോഡൽ, ഡിവൈസ് സിസ്റ്റം, നെറ്റ്‌വർക്ക് തരം, ഡിവൈസ് ഐഡി, നിങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീൻ റെസല്യൂഷൻ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ഒന്നിലധികം ഡിവൈസുകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത്, ഡിവൈസുകളിലെ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും

ലൊക്കേഷന്‍. ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നിടത്ത് ഒഴികെ നിങ്ങളുടെ ടിക് ടോക്ക് അനുഭവം ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാൻ സെറ്റിംഗ്സില്‍ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത 'ലൊക്കേഷന്‍' ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജിപിഎസ് (നിങ്ങളുടെ സമ്മതമുള്ളിടത്ത്) ശേഖരിക്കും.

മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ക്ഷണിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ 'കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തുക' ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ നിങ്ങള്‍ക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്‍റെ  കോൺ‌ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നോ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന്‍റെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ ആരൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ ഈ ഫംഗ്ഷന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, ഒപ്പം അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകളെ ക്ഷണിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റില്‍‌ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ ലിസ്റ്റില്‍‌ നിന്നോ ആ വ്യക്തിക്കായി നിങ്ങൾ‌ക്കുള്ള കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുകയും . നിങ്ങളുടെ ടിക് ടോക്ക് പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എസ്എംഎസ്, ഇമെയിൽ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ മൂന്നാം കക്ഷി സന്ദേശം (വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് (ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചർ‌ ഉൾപ്പെടെ) അഥവാ ട്വിറ്റര്‍ പോലുള്ളവ)  അയയ്‌ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ‌ നൽകുകയും ചെയ്യും. 

ബൈ കോയിന്‍സ്. നിങ്ങള്‍ വസിക്കുന്നത് ഇന്‍-ആപ്പ് കോയിന്‍ പര്‍ച്ചേസുകള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്ന അധികാര പരിധിയാണെങ്കില്‍ ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വെര്‍ച്വല്‍ ഐറ്റംസ് പോളിസി. വ്യവസ്ഥകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഐട്യൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിള്‍ പ്ലേ  അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ. അത്തരമൊരു ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസക്തമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിന്‍റെ നിബന്ധനകളും അറിയിപ്പുകളും അവലോകനം ചെയ്യുക. അതിനാൽ നാണയങ്ങളിലെ ശരിയായ മൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങൾ നടത്തിയ പര്‍ച്ചേസുകൾ, നിങ്ങൾ ആ പര്‍ച്ചേസുകള്‍  നടത്തിയ സമയം, ചെലവഴിച്ച തുക എന്നിവയുടെ റെക്കോർഡ് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു

2. കുക്കികള്‍

ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വെണ്ടർമാരും സേവന ദാതാക്കളും കുക്കികളും മറ്റ് സമാന സാങ്കേതികവിദ്യകളും (ഉദാ. വെബ് ബീക്കണ്‍സ്, ഫ്ലാഷ് കുക്കികൾ മുതലായവ) (“കുക്കികൾ”) സ്വപ്രേരിതമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ഏത് വെബ് പേജുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അളക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. , പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കൂടാതെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ടാർഗറ്റഡ്  പരസ്യം നൽകൽ. ഡിവൈസില്‍ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, ചില സവിശേഷതകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നൽകാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ചെറിയ ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ. വെബ് ബീക്കണ്‍സ് വളരെ ചെറിയ ഇമേജുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജുകളിൽ ഉൾച്ചേർത്ത ചെറിയ ഡാറ്റകളാണ്, അവ “പിക്സൽ ടാഗുകൾ” അല്ലെങ്കിൽ “വ്യക്തമായ GIF” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, അത് കുക്കികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, ഒരു പേജ് കാണുന്ന സമയവും തീയതിയും, പിക്സൽ ഉള്ള പേജിന്‍റെ വിവരണം ടാഗ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നോ ഡിവൈസില്‍  നിന്നോ സമാനമായ വിവരങ്ങൾ. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഞങ്ങളുടെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു

കൂടാതെ, ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പങ്കാളികളെ, പരസ്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെയും മറ്റ് പരസ്യ വെണ്ടർമാരെയും സേവന ദാതാക്കളെയും (അനലിറ്റിക്സ് വെണ്ടർമാരും സേവന ദാതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ) നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കുക്കികളിലൂടെ ശേഖരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലോഗിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ താൽ‌പ്പര്യങ്ങൾ‌, മുൻ‌ഗണനകൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും ഓൺ‌ലൈനിലും പരസ്യങ്ങൾ‌ കാണിക്കുന്നതിന് മൂന്നാം കക്ഷികൾ‌ ഈ വിവരങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഈ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ സ്വകാര്യതാ നടപടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല, മാത്രമല്ല ഈ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ രീതികള്‍ ഈ നയത്തിന്‍റെ പരിധിയിൽ വരികയുമില്ല.

നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ സെറ്റിംഗ്സ് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കികൾ നിരസിക്കാനോ നിഷ്ക്രിയമാക്കാനോ കഴിയും. ഓരോ ബ്രൗസറും വ്യത്യസ്‌തമായതിനാൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ചില തരം കുക്കികൾ നിരസിക്കുന്നതിനോ നിഷ്ക്രിയമാക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടിവരുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ബ്രൗസറുകളും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം, ഒരു ബ്രൗസറിലെ ടാർഗെറ്റ് ചെയ്‌ത പരസ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനായി ടാർഗെറ്റ് ചെയ്‌ത പരസ്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റെപ്പുകള്‍ എടുക്കേണ്ടിവരാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് സെറ്റിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുമതികൾ. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക ബ്രൗസറിനോ ഡിവൈസിനോ പ്രത്യേകമാണ്, അതിനാൽ ഓരോ ബ്രൗസറിനും ഡിവൈസിനും വെവ്വേറെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുക്കികൾ നിരസിക്കാനോ നിഷ്ക്രിയമാക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടര്‍ന്ന് ലഭ്യമായേക്കില്ല.

3. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിലാണ് ഞങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുക:

 • ഞങ്ങളുടെ സര്‍വ്വീസിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു;
 • നിങ്ങള്‍ക്ക് യൂസര്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നു;
 • നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കണ്ടന്‍റ് വ്യക്തിഗതമാക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ താല്‍പ്പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഉള്ളടക്കം നല്‍കുകയും ചെയ്യും;
 • യൂസര്‍ കണ്ടന്‍റ് ഷെയര്‍ ചെയ്യാനും, മറ്റ് യൂസര്‍മാരുമായി സംവദിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു;
 • ഞങ്ങളുടെ മെസഞ്ചര്‍ സര്‍വ്വീസ് ഫംഗ്ഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്താല്‍ അത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു;
 • വെര്‍ച്വല്‍ ഐറ്റംസ് പ്രോഗ്രാമില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു; 
 • നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു; 
 • പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ അസഭ്യത, ദോഷകരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, തട്ടിപ്പ്, സ്പാം, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ കണ്ടെത്തി ചെറുക്കുക;
 • കമ്യൂണിറ്റി മാര്‍നിര്‍ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനവും അനുചിത ഉള്ളടക്ക സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടോയെന്ന് യൂസര്‍ കണ്ടന്‍റ്, മെസ്സേജുകള്‍, ബന്ധപപെട്ട മെറ്റാഡാറ്റ് എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഭദ്രതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു;
 • കണ്ടന്‍റ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിനും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു;
 • പ്ലാറ്റ്ഫോം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പ്രമോട്ട് ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ജനപ്രിയ വിഷയങ്ങള്‍, ഷാഷ്‍ടാഗ്, കാംപെയിന്‍ എന്നിവ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നു;
 • ഡാറ്റ വിശകലനം നടത്തി, സ്ഥിരതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു;
 • പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഇന്‍ററാക്ടീവ് ഫീച്ചറുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു;
 • പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, "മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുക" ഫംഗ്ഷന്‍ മുഖേനയോ, അവരുടെ ഫോണ്‍ കോണ്ടാക്ട് വഴിയോ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയിക്കാന്‍ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുക; 
 • ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‍ഫോം ഉപയോഗിക്കാന്‍ വേണ്ട പ്രായം (നിയമ പ്രകാരം) നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
 • നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തിഗത പരസ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക   ;
 • നിങ്ങള്‍ക്ക് ലൊക്കേഷന്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക (നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങള്‍);
 • ഞങ്ങളുടെ നിബന്ധനകള്‍, വ്യവസ്ഥകള്‍, നയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുക; 
 • ട്രബിള്‍ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്‍പ്പെടെ പ്ലാറ്റ്‍ഫോം നിയന്ത്രിക്കുക.

4. നിങ്ങളുടെ പേഴ്‍സണല്‍ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള്‍ഷെയര്‍ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്ന തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കാണ് ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

ബിസിനസ് പങ്കാളികള്‍

നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ (ഉദാ., ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍, ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം, ഗൂഗിള്‍) ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാല്‍, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് യൂസര്‍നെയിമും പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലും നൽകാൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിനെ അനുവദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐഡി, ആക്സസ് ടോക്കൺ, റഫറിംഗ് URL എന്നിവ പോലുള്ള പ്രസക്തമായ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ചില വിവരങ്ങൾ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം പങ്കിടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്ത്, വീഡിയോ, യൂസര്‍നെയിം, അനുധാവന ടെക്സ്റ്റ് എന്നിവ ആ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ഷെയര്‍ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പോലുള്ള ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് മെസ്സേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ കണ്ടന്‍റിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് നല്‍കും. 

പേമെന്‍റ് ദാതാക്കള്‍

നിങ്ങൾ കോയിന്‍ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാല്‍, ഈ ഇടപാട് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പേമെന്‍റ് ദാതാവിന് ഡാറ്റ ഷെയര്‍ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പണമടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും കോയിനുകളില്‍ ശരിയായ മൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് നൽകാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ ഐഡി നല്‍കും

സേവന ദാതാക്കള്‍ 

പ്ലാറ്റ്ഫോം സുരക്ഷിതവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ സ്ഥലമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സേവന ദാതാക്കളായ ക്ലൗഡ് സേവന ദാതാക്കള്‍ക്കും ഉള്ളടക്ക മോഡറേഷൻ സേവന ദാതാക്കള്‍ക്കും ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങളും കണ്ന്‍റും നൽകുന്നു.

അനലറ്റിക്സ് ദാതാക്കള്‍ 

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനലിറ്റിക്‌സ് ദാതാക്കളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടാർഗെറ്റ് ചെയ്‌ത പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാം കക്ഷി അനലിറ്റിക്‌സ് ദാതാക്കളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

അഡ്വൈറ്റൈസേര്‍സും അഡ്വൈറ്റൈസിംഗ് നെറ്റ്‍വര്‍ക്കുകളും

പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്‍റെ ഉപയോക്താക്കൾ എത്രപേർ, ഏതൊക്കെ ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌തുവെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പരസ്യദാതാക്കളുമായും തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി മെഷര്‍മെന്‍റ് കമ്പനികളുമായും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഐഡി അളക്കൽ കമ്പനികളുമായി പങ്കിടുന്നതിനാൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനാകും; നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഞങ്ങളുടെ കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്

പ്ലാറ്റ്ഫോം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും, നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും ഉപയോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ, സബ്സിഡിയറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ അഫിലിയേറ്റുകളുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്തേക്കാവുന്നതാണ്.

നിയമം നടപ്പാക്കല്‍

നിയമപരമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുമായോ പൊതു അധികാരികളുമായോ മറ്റ് സംഘടനകളുമായോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഉപയോഗം താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ന്യായമായും ആവശ്യമാണെങ്കിലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്:

 • നിയമ ബാധ്യത പാലിക്കാന്‍, പ്രോസസ് ചെയ്യാന്‍ അഥവാ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാന്‍;
 • ഞങ്ങളുടെ സേവന നിബന്ധനകള്‍, എഗ്രിമെന്‍റുകള്‍, നയങ്ങള്‍, സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകള്‍, സാധ്യമായ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ നടപ്പാക്കാന്‍;
 • സുരക്ഷാ വീഴ്ച്ചകള്‍, തട്ടിപ്പുകള്‍, സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍, തടയാന്‍, അഥവാ പരിഹരിക്കാന്‍; അല്ലെങ്കില്‍
 • ഞങ്ങളുടെ, ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ, ഒരുതേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടിയുടെ  അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ, നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നതോ അനുവദിച്ചതോ ആയ രീതിയില്‍ പരിരക്ഷിക്കുക (തട്ടിപ്പ് പരിരക്ഷ, ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി മറ്റ് കമ്പനികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ഉൾപ്പെടെ)., 

പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലുകള്‍

നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ‌ പൊതുവായതാണെങ്കിൽ‌, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ ആർക്കും ദൃശ്യമാകുമെന്നും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും അനുയായികൾ‌ക്കും സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിനുകൾ‌, കണ്ടന്‍റ് അഗ്രഗേറ്ററുകൾ‌, വാർത്താ സൈറ്റുകൾ‌ എന്നിവ പോലുള്ള തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഇത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാനോ ഷെയര്‍ ചെയ്യാനോ കഴിയും. ഓരോ തവണയും ഒരു വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ വീഡിയോ കാണാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനാകും. പകരമായി, “മാനേജ് മൈ അക്കൗണ്ട്” സെറ്റിംഗ്സിലെ 'സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്' എന്ന സെറ്റിംഗിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഡിഫോള്‍ട്ട് പ്രൈവറ്റായി മാറ്റാനാകും.

സെയില്‍ അഥവാ ലയനം

ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും:

 • ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികള്‍ വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ (ലിക്വിഡേഷൻ, പാപ്പരത്വം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും), അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികൾ വില്‍ക്കാനോ വാങ്ങാനോ തയ്യാറാകുന്നവര്‍ക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്; അല്ലെങ്കില്‍


 • ഞങ്ങൾ മറ്റ് കമ്പനികളുമായോ ബിസിനസ്സുകളുമായോ വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ലയിപ്പിക്കുകയോ ഏറ്റെടുക്കുകയോ പങ്കാളിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചില അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആസ്തികളും വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അത്തരം ഇടപാടുകളിൽ, കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അസറ്റുകളിൽ ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം

5. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ഡാറ്റ എവിടെയാണ് സ്റ്റോര്‍ ചെയ്യുക

നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് സിംഗപ്പൂരിലോ അമേരിക്കയിലോ ഉള്ള ഒരു സെർവറിൽ സ്റ്റോര്‍ ചെയ്തെന്ന് വരാം. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ആഗോളമായും നിരന്തരമായും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ലോകമെമ്പാടും പ്രധാന സെർവറുകൾ ഞങ്ങൾ നിലനിര്‍ത്തുന്നു.    

6. നിങ്ങളുടെ ചോയിസുകള്‍

ടിക് ടോക്കിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മിക്ക പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഉപയോക്തൃ ഉള്ളടക്കം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാനോ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകളിലേക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന നിരവധി ടൂളുകളും ഞങ്ങൾ സെറ്റിംഗില്‍ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാല്‍,  സെറ്റിംഗ്സില്‍ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അപ്പാടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ടൂളുകള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ https://www.tiktok.com/legal/report/privacy ല്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

7. നിങ്ങളുടെ പേഴ്‍സണല്‍ ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായും ഈ നയത്തിന് അനുസൃതമായും പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇന്‍റർനെറ്റ് വഴി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുമെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന്, എൻ‌ക്രിപ്ഷൻ വഴി, പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി കൈമാറുന്ന നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല; ഏത് ട്രാന്‍സ്മിഷനും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ ആയിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കുമായി വ്യത്യസ്ത സാധ്യതകളും രൂക്ഷതയും ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കുകള്‍ക്ക് ചേര്‍ന്ന സുരക്ഷയുടെ ഒരു ലെവൽ ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ സാങ്കേതികവും സംഘടനാപരവുമായ നടപടികളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ‌ ഈ സാങ്കേതികവും സംഘടനാപരവുമായ‌ നടപടികളും പരിപാലിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ‌ അവ ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. 

അതാത് കാലത്ത്, ഞങ്ങളുടെ പാര്‍ട്‍ണര്‍ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, പരസ്യദാതാക്കൾ, അഫിലിയേറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കും അതിൽ നിന്നുമുള്ള ലിങ്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ലിങ്ക് പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് അവരുടേതായ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങളുണ്ടെന്നും ഈ നയങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമോ ബാധ്യതയോ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദയവായി ഈ നയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

8. നിങ്ങളുടെ പേഴ്‍സണല്‍ ഡാറ്റ ഞങ്ങള്‍ എത്രകാലം സൂക്ഷിക്കും

നിങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്ത്, അത്തരം ഡാറ്റ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ബിസിനസ്സ് ഉദ്ദേശ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ അത് നിലനിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ‌ക്കനുസൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ‌ നിയമപരമായ ക്ലെയിമുകൾ‌ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനോ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഈ ഡാറ്റ കൂടുതൽ‌ കാലത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചേക്കാവുന്നതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‍ഫോമിന്‍റെ ഉപയോഗം നിങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാല്‍, നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ സംക്ഷിപ്തവും അജ്ഞാതവുമായ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ സ്റ്റോര്‍ ചെയ്യുന്നതാണ്.

9. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍

ടിക് ടോക്ക് 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായി ഉള്ളതല്ല. . ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ നിബന്ധനകള്‍ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രായം കൂടുതലായിരിക്കാം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക. പ്രസക്ത പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി https://www.tiktok.com/legal/report/privacy ല്‍ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

10. പരാതികള്‍

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാതി നൽകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, https://www.tiktok.com/legal/report/privacy ൽ ആദ്യം ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന എത്രയും വേഗം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ പ്രൊട്ടെക്ഷന്‍ അതോറിറ്റിയുടെ പക്കല്‍ ക്ലെയിമുമായി സമീപിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ അത് ബാധിക്കില്ല.

11. മാറ്റങ്ങള്‍

ഈ നയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാല്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും ഞങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ പതിവായി ഈ നയം നോക്കണം. ഈ നയത്തിന്‍റെ മുകളിലുള്ള “അവസാനമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത” തീയതിയും ഞങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും, അത് അത്തരം നയത്തിന്‍റെ പ്രാബല്യ തീയതിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത നയത്തിന്‍റെ തീയതിക്ക് ശേഷവും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ആക്‌സസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത നയം നിങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുക. അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത നയം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്‌സസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തേണ്ടതാണ്.

12. ബന്ധപ്പെടാം

ഈ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍, അഭിപ്രായങ്ങള്‍, അഭ്യര്‍ത്ഥനകള്‍ എന്നിവ https://www.tiktok.com/legal/report/privacy ല്‍ നല്‍കാവുന്നതാണ്.

അനുബന്ധ നിബന്ധനകള്‍ - നിയമാധികാര കേന്ദ്രീകൃതം

നിങ്ങൾ‌ സേവനങ്ങൾ‌ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതോ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആയ നിങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിക്ക് പ്രസക്തമായ അനുബന്ധ നിബന്ധനകൾ‌ - അധികാരപരിധി കേന്ദ്രീകൃത വ്യവസ്ഥകളും നയത്തിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും‌ തമ്മില്‍ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ‌,  പ്രസക്തമായ അനുബന്ധ നിബന്ധനകൾ‌ - അധികാരപരിധി കേന്ദ്രീകൃത വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കാണ് മേല്‍ക്കൈ ലഭിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും.

ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബൈറ്റ്‍ഡാന്‍സ് (ഇന്ത്യ) ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ്. സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡാണ് ടിക് ടോക്ക്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഈ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ബൈറ്റ്‍ഡാന്‍സ് (ഇന്ത്യ) ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ പരാമർശിക്കുന്നതിന് ഈ നയത്തിലെ “ടിക്ക് ടോക്ക്”, “ഞങ്ങൾ” അല്ലെങ്കിൽ “നമ്മള്‍” എന്ന് വായിക്കുക.