TikTok

EOG/UK/CH

Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 19 listopada 2023 r.

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez TikTok w związku z aplikacjami TikTok, witrynami internetowymi, oprogramowaniem i powiązanymi usługami („Platforma”), które zawierają łącze do niniejszej Polityki prywatności lub odwołują się do niej.

Administrator danych: Jeśli użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Wielkiej Brytanii („UK”) lub Szwajcarii, TikTok Technology Limited, spółka irlandzka („TikTok Ireland”), oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), spółka brytyjska, („TikTok”, „nasz”, „my” lub „nas”) są współadministratorami wszelkich informacji przetwarzanych w związku z niniejszą Polityką prywatności.

Jakie informacje gromadzimy

Informacje użytkownika gromadzimy na trzy sposoby: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł. Więcej szczegółów podano poniżej.

Informacje podane przez użytkownika

 • Informacje z profilu. Gromadzimy informacje podawane przez użytkownika podczas zakładania konta, takie jak data urodzenia, nazwa użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu oraz hasło. Użytkownik może dodać do swojego profilu inne informacje, takie jak biogram czy zdjęcie profilowe.
 • Treści użytkownika. Gromadzimy treści tworzone lub publikowane przez użytkownika za pośrednictwem Platformy, takie jak zdjęcia, filmy, nagrania audio, transmisje na żywo i komentarze, hashtagi, opinie, recenzje, a także powiązane z nimi metadane (np. czas, miejsce, autor treści). W treściach tworzonych lub publikowanych przez użytkowników na Platformie mogą pojawić się informacje na temat osób niebędących jej użytkownikami. Gromadzimy Treści Użytkownika poprzez wstępne ładowanie w momencie tworzenia, importowania lub przesyłania, niezależnie od tego, czy użytkownik zdecyduje się zapisać lub przesłać te Treści Użytkownika, na przykład w celu rekomendowania muzyki na podstawie filmu. Zbieramy również treści (takie jak tekst, obrazy i wideo) ze schowka urządzenia użytkownika, jeśli zdecyduje się on kopiować i wklejać treści do lub z Platformy albo udostępniać treści pomiędzy nią a platformą strony trzeciej. Ponadto gromadzimy informacje o lokalizacji (takie jak atrakcje turystyczne, sklepy lub inne interesujące miejsca), jeśli użytkownik zdecyduje się dodać informacje o lokalizacji do Treści Użytkownika.
 • Wiadomości bezpośrednie. Jeśli użytkownik komunikuje się z innymi osobami za pomocą wiadomości bezpośrednich, gromadzimy treść wiadomości oraz związane z nią metadane (takie jak czas wysłania, otrzymania lub przeczytania wiadomości, a także uczestników komunikacji). Gromadzimy również wiadomości wysyłane lub otrzymywane przez użytkownika za pośrednictwem naszej funkcji czatu podczas komunikowania się z handlowcami, którzy sprzedają towary użytkownikowi, a także korzystania przez użytkownika z wirtualnych asystentów podczas zakupu przedmiotów za pośrednictwem Platformy. Czynności te wykonujemy, aby blokować spam, wykrywać przestępstwa i chronić naszych użytkowników.
 • Kontakty użytkownika. Jeśli użytkownik postanowi zsynchronizować swoje kontakty, będziemy gromadzić informacje z książki telefonicznej jego urządzenia, takie jak nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail, oraz dopasowywać te informacje do użytkowników Platformy. Jeśli użytkownik postanowi znaleźć innych użytkowników poprzez kontakty z sieci społecznościowych, będziemy zbierać informacje z jego profilu publicznego oraz nazwy i profile jego kontaktów z sieci społecznościowych.
 • Informacje o zakupach. Gdy użytkownik dokonuje zakupu lub płatności na Platformie lub za jej pośrednictwem, w tym gdy kupuje Monety TikTok lub kupuje towary za pośrednictwem naszych funkcji zakupowych, gromadzimy informacje o transakcji zakupu lub płatności, takie jak informacje o karcie płatniczej, informacje o rachunku, dostawie i kontakcie oraz zakupionych przedmiotach.
 • Ankiety, badania i promocje. Gromadzimy informacje podane przez użytkownika, jeśli zdecyduje się on wziąć udział w ankiecie, badaniu, promocji, konkursie, kampanii marketingowej lub wydarzeniu prowadzonym lub sponsorowanym przez nas.
 • Informacje podawane podczas kontaktu z nami. Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, gromadzimy informacje, które nam przesyła, takie jak dowód tożsamości lub wiek, opinie lub zapytania dotyczące korzystania z Platformy lub informacje o możliwych naruszeniach naszych Warunków świadczenia usług („Warunki”), Wytycznych dla społeczności („Wytyczne”) lub innych zasad.
 • Informacje z używanych formularzy i funkcji. Gromadzimy informacje podane przez użytkownika podczas wypełniania formularza na Platformie. możesz pozwolić TikTok na automatyczne wypełnianie formularzy informacjami z Twojego konta, takimi jak adresy lub informacje o płatnościach.

Informacje gromadzone automatycznie

 • Informacje techniczne. Gromadzimy pewne informacje o urządzeniu i połączeniu sieciowym, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy. Informacje te obejmują model urządzenia, system operacyjny, wzorce lub rytmy naciśnięć klawiszy, adres IP i język systemu. Gromadzimy również informacje związane z usługami, diagnostyką i wydajnością, w tym raporty o awariach i dzienniki wydajności. Automatycznie przypisujemy użytkownikowi identyfikator urządzenia i identyfikator użytkownika. Jeśli użytkownik loguje się z wielu urządzeń, wykorzystujemy takie informacje jak identyfikator urządzenia i identyfikator użytkownika, aby zidentyfikować jego aktywność na różnych urządzeniach w celu zapewnienia płynnego logowania i ze względów bezpieczeństwa.
 • Informacje o lokalizacji. Automatycznie zbieramy informacje o przybliżonej lokalizacji użytkownika (np. kraj, stan lub miasto) na podstawie jego danych technicznych (takich jak karta SIM i adres IP). Jeśli użytkownik włączy usługi lokalizacyjne dla aplikacji TikTok w ustawieniach swojego urządzenia, gromadzimy również przybliżone informacje o lokalizacji z urządzenia użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie gromadzenia Informacji o lokalizacji, należy kliknąć tutaj.
 • Informacje o użytkowaniu. Gromadzimy informacje o sposobie korzystania z Platformy, w tym informacje o przeglądanych treściach, czasie trwania i częstotliwości korzystania z Platformy, relacjach z innymi użytkownikami, historii wyszukiwania i ustawieniach użytkownika.
 • Charakterystyka i cechy treści. Wykrywamy i gromadzimy cechy i właściwości filmów, obrazów i nagrań audio, które są częścią Treści użytkownika, na przykład poprzez identyfikację obiektów i scenerii, istnienie lub lokalizację na obrazie twarzy lub innych części ciała; oraz tekst słów wypowiedzianych w Treści użytkownika. Czynności te wykonujemy na przykład w celu moderowania treści oraz zapewnienia efektów specjalnych (takich jak filtry wideo i awatary) i napisów.
 • Wywnioskowane informacje. Na podstawie informacji, które posiadamy o użytkowniku, wnioskujemy o jego cechach (takich jak przedział wiekowy i płeć) oraz zainteresowaniach. Wnioski wykorzystujemy na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy, moderowania treści oraz, jeśli jest to dozwolone, wyświetlania spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach użytkownika.
 • Pliki cookie. Do obsługi i udostępniania Platformy używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Pliki cookie służą na przykład do zapamiętywania preferencji językowych użytkownika, zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tego samego filmu oraz do celów bezpieczeństwa. Technologie te wykorzystujemy również do celów marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o stosowaniu przez nas plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką plików cookie stron internetowych oraz Polityką plików cookie Platformy. W przypadkach wymaganych przez prawo uzyskujemy zgodę użytkownika na korzystanie przez nas z plików cookie.

Informacje z innych źródeł

 • Partnerzy w zakresie reklamy, pomiarów i inni partnerzy. Reklamodawcy, dostawcy usług pomiarowych i inni partnerzy udostępniają informacje o użytkowniku i działaniach, które podjął poza Platformą, takich jak jego aktywność na innych stronach internetowych i aplikacjach lub w sklepach, w tym o produktach lub usługach, które zakupił, online lub osobiście. Partnerzy ci udostępniają nam również informacje, takie jak identyfikatory mobilne do celów reklamowych, zaszyfrowane adresy e-mail i numery telefonów oraz identyfikatory plików cookie, które wykorzystujemy do dopasowania użytkownika i jego działań poza platformą do jego konta TikTok. Niektórzy z naszych reklamodawców i innych partnerów umożliwiają nam gromadzenie podobnych informacji bezpośrednio z ich strony internetowej lub aplikacji poprzez zintegrowanie naszych Narzędzi dla reklamodawców TikTok (takich jak TikTok Pixel).
 • Handlowcy, dostawcy płatności i realizacji transakcji. Otrzymujemy informacje o użytkowniku od handlowców oraz dostawców płatności i realizacji transakcji, takie jak szczegóły potwierdzenia płatności oraz informacje o dostawie produktów zakupionych za pośrednictwem naszych funkcji zakupowych.
 • Platformy zewnętrzne i partnerzy. Platformy zewnętrzne przekazują nam informacje (takie jak adres e-mail, identyfikator użytkownika i profil publiczny), gdy użytkownik zdecyduje się zarejestrować lub zalogować w Platformie przy użyciu funkcji logowania udostępnianych przez podmioty zewnętrzne. Możemy również otrzymywać informacje kontaktowe, które znajdują się w posiadaniu użytkownika, lub informacje, które posiadamy na jego temat, gdy informacje kontaktowe są synchronizowane z Platformą przez niego samego lub przez innego użytkownika. Podczas interakcji użytkownika z jakąkolwiek usługą zewnętrzną (taką jak aplikacje, strony internetowe lub produkty strony trzeciej), z którą zintegrowano narzędzia dla programistów TikTok, otrzymamy informacje niezbędne do udostępnienia użytkownikowi takich funkcji jak uwierzytelnianie przy użyciu różnych usług lub przesyłanie postów pomiędzy serwisami. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik zaloguje się w innej platformie za pomocą swojego konta TikTok lub gdy użyje przycisku „udostępnij” serwisu TikTok w platformie zewnętrznej, aby udostępnić stamtąd treści na Platformie. Możemy również otrzymywać informacje od dostawców zewnętrznych, których używamy do celów bezpieczeństwa, w tym do ochrony użytkowników na Platformie i do moderowania treści.
 • Dodatkowe źródła. Możemy gromadzić lub otrzymywać informacje o użytkowniku od organizacji, firm, osób i innych podmiotów, w tym na przykład z publicznie dostępnych źródeł, organów rządowych, organizacji zawodowych i grup charytatywnych. Gromadzimy również informacje o użytkowniku, gdy jest on uwzględniony lub wspomniany w Treściach użytkownika, Wiadomościach bezpośrednich, w skardze, odwołaniu, wniosku lub opinii przesłanej przez użytkownika lub stronę trzecią, lub gdy użytkownik przekaże nam swoje dane kontaktowe.

Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

Używamy informacji o użytkowniku do obsługi, udostępniania, rozwijania i ulepszania Platformy, w tym do celów wymienionych poniżej. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Nasze podstawy prawne i sposób przetwarzania informacji”.

 • Udostępnianie Platformy i administrowanie nią, np. umożliwienie użytkownikowi tworzenia, udostępniania i konsumowania treści oraz interakcji z innymi użytkownikami i ich treściami oraz zapewnianie wsparcia użytkownika.
 • Udostępnianie naszych funkcji zakupowych oraz ułatwianie zakupu i dostawy produktów, towarów i usług, w tym udostępnianie informacji o użytkowniku handlowcom, dostawcom płatności i realizacji transakcji oraz innym dostawcom usług w celu realizacji zamówień.
 • Personalizacja i dostosowywanie niektórych funkcji i treści na Platformie, takich jak udostępnianie kanału „Dla Ciebie”.
 • Egzekwowanie przestrzegania naszego Regulaminu, Wytycznych i innych obowiązujących zasad. Weryfikujemy Treści użytkownika i inne informacje za pomocą różnych technologii (w tym za pomocą zautomatyzowanych środków) i ludzkiej moderacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszej społeczności.
 • Udostępnianie pewnych funkcji interaktywnych, takich jak umożliwienie wykorzystania treści użytkownika w filmach innych użytkowników oraz sugerowanie jego konta innym użytkownikom w celu ułatwienia nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami.
 • Dostarczanie i ulepszanie naszych usług reklamowych, w tym wyświetlanie reklam (między innymi reklam spersonalizowanych, jeśli jest to dozwolone), a także pomiar i analiza skuteczności reklam oraz innych treści.
 • Utrzymywanie i zwiększanie bezpieczeństwa, ochrony i stabilności Platformy poprzez identyfikowanie i rozwiązywanie problemów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem (takich jak błędy techniczne, konta używane do spamowania oraz wykrywanie nadużyć, oszustw i działań niezgodnych z prawem).
 • Przeglądanie, ulepszanie i rozwijanie Platformy, w tym poprzez monitorowanie interakcji i użytkowania na urządzeniach użytkownika, analizowanie sposobu, w jaki ludzie z niej korzystają, a także poprzez szkolenie, testowanie i ulepszanie naszych technologii, takich jak nasze modele i algorytmy uczenia maszynowego.
 • Udostępnianie informacji o użytkowniku platformom zewnętrznym w celu zapewnienia użytkownikowi funkcji takich jak udostępnianie treści na żądanie użytkownika, gdy użytkownik zintegruje swoje konto w serwisie TikTok z usługą podmiotu zewnętrznego.
 • Ułatwienie badań prowadzonych przez niezależnych badaczy spełniających określone kryteria.
 • Promowanie Platformy lub usług podmiotów zewnętrznych poprzez komunikację marketingową, konkursy lub promocje.
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych, gdy jest to konieczne do wykonywania zadań w interesie publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkowników i innych osób.

Jak udostępniamy informacje o użytkowniku

Usługodawcy

Angażujemy usługodawców, którzy pomagają nam dostarczać, obsługiwać i rozwijać Platformę oraz analizować sposób jej wykorzystania. Świadczą oni usługi takie jak:

 • hosting w chmurze i dostarczanie treści,
 • obsługa klienta i wsparcie techniczne
 • moderacja treści
 • marketing
 • analityka i płatności online

Udostępniamy informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje z innych źródeł tym usługodawcom, jeśli jest to konieczne, aby umożliwić im świadczenie usług.

Partnerzy

Platformy zewnętrzne i partnerzy. Udostępniamy ograniczone informacje, które mogą obejmować informacje podane przez użytkownika, informacje techniczne i informacje o użytkowaniu platformom stron trzecich i partnerom, których platforma lub usługi są zintegrowane z Platformą. Czynności te wykonujemy, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe korzystanie z usług, umożliwić udostępnianie treści użytkownika na innych platformach lub umożliwić innym platformom i partnerom lepsze uwierzytelnianie użytkowników. Przykładowo są to sytuacje, w których użytkownik:

 • loguje się na platformę strony trzeciej przy użyciu swojego konta, udostępnimy podstawowe informacje o koncie i wszelkie inne informacje podane przez użytkownika,
 • rejestruje się lub loguje się na Platformie przy użyciu danych konta z platformy strony trzeciej (takiej jak Facebook lub Google), udostępnimy określone informacje techniczne, aby to ułatwić,
 • udostępnia Treści Użytkownika publikowane na Platformie na innych platformach mediów społecznościowych, będziemy udostępniać Treści Użytkownika i powiązane informacje.


Reklamodawcy. Reklamodawcom przekazujemy zbiorcze informacje o działaniu ich reklam i innych treści na Platformie, aby pomóc im w ocenie ich skuteczności. Tworzymy te zbiorcze informacje przy użyciu informacji podanych przez użytkownika, informacji zebranych automatycznie oraz informacji pochodzących z innych źródeł. Informacje o użytkowniku udostępniamy bezpośrednio reklamodawcom, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę.

Partnerzy w zakresie pomiarów i danych. Udostępniamy również informacje podane przez użytkownika, informacje techniczne i informacje o użytkowaniu zewnętrznym dostawcom usług pomiarowych, którzy pomagają nam przeprowadzać pomiary reklam wyświetlanych na Platformie i pomagają naszym reklamodawcom określić skuteczność ich reklam.

Handlowcy, dostawcy płatności i realizacji transakcji oraz inni dostawcy usług. Gdy użytkownik dokonuje zakupu za pośrednictwem funkcji zakupów na naszej Platformie, udostępniamy informacje o zakupie związane z transakcją sprzedawcy, dostawcom usług płatniczych i transakcyjnych oraz innym usługodawcom. Na przykład będziemy udostępniać pozycje zamówienia, dane kontaktowe i informacje o dostawie, aby zamówienie mogło zostać przetworzone. Możemy również udostępniać tym stronom określone Informacje techniczne dotyczące urządzenia lub połączenia użytkownika, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji.

Nasza Grupa korporacyjna

Jako podmiot o zasięgu globalnym Platforma korzysta ze wsparcia szeregu jednostek należących do naszej grupy korporacyjnej („Grupa korporacyjna”). Podmioty te przetwarzają dla nas informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł, jeśli jest to konieczne do zapewnienia określonych funkcji, takich jak przechowywanie, dostarczanie treści, bezpieczeństwo, badania i rozwój, analityka, płatności online, obsługa klienta i wsparcie techniczne oraz moderowanie treści. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Nasze działania globalne i przekazywanie danych.

Inne

Informacje o użytkowniku udostępniamy w innych, ograniczonych sytuacjach, wymienionych poniżej:

Użytkownicy i społeczeństwo. W zależności od ustawień prywatności użytkownika jego informacje, w tym informacje z profilu, treści użytkownikai informacje o użytkowaniu, mogą być widoczne dla innych użytkowników i społeczeństwa. Na przykład, jeśli użytkownik ma konto publiczne i nie ograniczył widoczności swoich postów indywidualnie, jego informacje z profilu i treści użytkownika mogą być przeglądane lub udostępniane przez dowolną osobę na Platformie lub poza nią, niezależnie od tego, czy ma ona konto TikTok. W zależności od ustawień prywatności użytkownika, jego informacje z profilu i treści użytkownika mogą również pojawiać się w wyszukiwarkach, agregatorach treści i serwisach informacyjnych. Możesz dowiedzieć się więcej o typach kont i ustawieniach prywatności, w tym o tym, jak ograniczyć odbiorców swoich filmów tutaj.

Użytkownicy naszych usług analitycznych. Udostępniamy zbiorcze statystyki i wnioski, aby pomóc osobom i firmom w analizowaniu sposobów korzystania z Platformy. Na przykład twórcy i reklamodawcy mogą otrzymywać informacje o liczbie wyświetleń, polubień, komentarzy i udostępnień ich filmów, a także zbiorcze informacje demograficzne o osobach śledzących i oglądających ich filmy. Tworzymy te zbiorcze informacje przy użyciu informacji podanych przez użytkownika i informacji zebranych automatycznie.

Niezależni badacze: Udostępniamy dane użytkownika niezależnym badaczom w celu ułatwienia prowadzenia badań spełniających określone kryteria, zgodnie z opisem w części Nasze podstawy prawne i sposób przetwarzania informacji.

Transakcje biznesowe. Informacje o użytkowniku mogą zostać ujawnione stronom trzecim w związku z transakcją biznesową taką jak fuzja, sprzedaż aktywów lub udziałów, reorganizacja, finansowanie, zmiana kontroli lub nabycie całości lub części naszego przedsiębiorstwa.

Uprawnienia i obowiązki prawne. Możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać i udostępniać informacje opisane w sekcji „Jakie informacje gromadzimy” organom ścigania, organom publicznym, badaczom, właścicielom praw autorskich lub innym stronom trzecim, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne w celu:

 • przestrzegania obowiązującego prawa, procedur prawnych lub żądań władz, zgodnie z uznanymi standardami międzynarodowymi,
 • ochrony praw, własności i bezpieczeństwa naszych użytkowników, właścicieli praw autorskich i innych osób, w tym ochrony życia lub zapobiegania bezpośrednim zagrożeniom dla zdrowia. Możemy na przykład przekazywać informacje (takie jak adres IP użytkownika) organom ścigania w przypadku sytuacji nagłych, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub bezpieczeństwo,
 • badania potencjalnych naruszeń i egzekwowania przestrzegania naszego Regulaminu, Wytycznych, innych obowiązujących warunków, zasad i norm lub
 • wykrywania i badania działań wprowadzających w błąd, naruszeń praw autorskich lub innych działań niezgodnych z prawem, zapobiegania im lub reagowania na nie.

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach przetwarzania wniosków od organów ścigania i władz publicznych, należy zapoznać się z naszymi Wytycznymi w zakresie egzekwowania prawa.

Informacje o użytkowniku możemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy mamy do tego „podstawę prawną”. Korzystamy z różnych podstaw prawnych w zależności od tego, po co wykorzystujemy dane użytkownika (innymi słowy: w zależności od „celu” przetwarzania przez nas danych). Owe podstawy prawne to konieczność umowna, uzasadnione interesy (nasze, użytkownika lub innej strony), zgoda, realizacja obowiązku prawnego, wykonywanie zadań w interesie publicznym oraz ochrona żywotnych interesów.

Poniżej wyjaśniamy podstawy prawne, na których opieramy się podczas przetwarzania informacji o użytkowniku. W tej części opisano również, dlaczego wykorzystujemy informacje o użytkowniku, w jaki sposób informacje te są przetwarzane, jakie kategorie informacji są przetwarzane oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi (które zawsze obejmują prawo dostępu do informacji). Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z przysługujących użytkownikowi praw, należy zapoznać się z sekcją „Prawa i wybory użytkownika” w Polityce prywatności.

Konieczność wynikająca z umowy

W przypadku wszystkich osób, które mają zdolność prawną do zawarcia wykonalnej umowy, wykorzystujemy informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatyczniei informacje z innych źródeł , gdy jest to konieczne do wykonania umowy zawartej przez użytkownika (nasze Warunki) podczas rejestracji, uzyskiwania dostępu lub korzystania z Platformy. Oznacza to, że wykorzystujemy informacje użytkownika do:

 • Udostępniania Platformy. Używamy informacji o użytkowniku, aby umożliwić dostęp do Platformy i korzystanie z niej, w tym tworzenie i konsumowanie treści, interakcję z innymi osobami, korzystanie z funkcji społecznościowych oraz dostarczanie zakupionych produktów i usług. Personalizujemy również niektóre funkcje i treści na Platformie, takie jak udostępnianie kanału „Dla Ciebie”, w którym wyświetlane są filmy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (więcej informacji można znaleźć tutaj), oraz sugerowanie kont.
 • Zamówień i dostaw produktów. Wykorzystujemy informacje użytkownika do przetwarzania zamówień, np. do ułatwienia zakupu i dostaw produktów oraz do komunikacji z użytkownikiem na temat jego zamówień. Obejmuje to udostępnianie informacji o zakupach sprzedawcom, dostawcom usług płatniczych i transakcyjnych oraz innym dostawcom usług
 • Egzekwowania naszego Regulaminu, Wytycznych lub zasad. Używamy informacji o użytkowniku w celu egzekwowania naszych Warunków, Wytycznych i polityk (w tym za pomocą zautomatyzowanych środków i moderacji przez człowieka). Może to obejmować ograniczenie wiekowe treści dla dorosłych, utrzymywanie naszych standardów kwalifikowalności do kanału Dla Ciebie, usuwanie treści lub zawieszanie lub blokowanie konta użytkownika, jeśli stwierdzimy, że narusza on nasz Regulamin lub Wytyczne.
 • Administrowania Platformą. Informacje wykorzystujemy również do administrowania Platformą, np. do komunikowania się z użytkownikiem w sprawach związanych z usługami, dostarczania użytkownikowi aktualizacji i wsparcia w zakresie wszelkich zakupów za pośrednictwem Platformy i odpowiadania na zapytania użytkownika, rozpatrywania roszczeń i sporów (w tym gdy użytkownik informuje nas o problemie lub prosi o kopię swoich danych).

Prawa użytkownika: W każdym przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o użytkowniku na podstawie konieczności realizacji umowy zawartej z użytkownikiem, użytkownik ma prawo do przeniesienia informacji, które nam przekazał.

Uzasadnione interesy

Wykorzystujemy informacje o użytkowniku, gdy jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów – naszych, użytkownika lub strony trzeciej – pod warunkiem że interesy te nie są ważniejsze od interesów użytkownika lub jego podstawowych praw i wolności. Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy w następujących celach:

Umożliwienie użytkownikom tworzenia treści z interaktywnymi funkcjami.

 • Funkcje interaktywne, takie jak Duet i Stitch, umożliwiają innym użytkownikom dołączanie filmów użytkownika do ich własnych filmów (jeśli zezwoli on na to w swoich ustawieniach).
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Dostarczanie użytkownikom narzędzi inspirujących do kreatywności, współpracy i zabawy, a także tworzenie możliwości dotarcia do nowych odbiorców.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podawane przez użytkownika i informacje zbierane automatycznie.

Zaproponuj swoje konto innym użytkownikom.

Zapewnienie wszystkim użytkownikom niespersonalizowanych reklam.

 • Reklamy niespersonalizowane pokazujemy wszystkim użytkownikom, także tym, którzy nie chcą otrzymywać reklam spersonalizowanych.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Wyświetlamy niespersonalizowane reklamy, aby Platforma była bezpłatna. Przetwarzamy ograniczone kategorie danych użytkownika, aby zapewnić przydatność naszych usług reklamowych dla reklamodawców (na przykład w celu wyświetlania reklam użytkownikom w określonym kraju lub użytkownikom posługującym się tym samym językiem).
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podawane przez użytkownika i informacje zbierane automatycznie.

Świadczenie usług w zakresie pomiarów i analizy.

 • Pomagamy twórcom i reklamodawcom mierzyć skuteczność i dystrybucję reklam oraz innych treści oglądanych na Platformie.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Umożliwienie twórcom i reklamodawcom przeglądu i analizy sposobu wyświetlania ich reklam lub treści oraz odbiorców, którzy oglądali ich reklamy lub treści bądź wchodzili z nimi w interakcję. Dzięki temu mogą oni podejmować świadome decyzje (dotyczące np. rodzajów kampanii reklamowych, które mogą prowadzić, typu odbiorców, do których chcą dotrzeć, a także typów treści, które użytkownicy lubią najbardziej). Dzięki temu reklamy i inne treści, które pokazujemy użytkownikom, są odpowiednie i interesujące, a Platforma pozostaje bezpłatna dla wszystkich użytkowników.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje z innych źródeł.

Zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszej społeczności.

 • Używamy informacji o użytkowniku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszej społeczności, w tym poprzez przeglądanie Treści użytkownika (oraz, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Wiadomości bezpośrednich i powiązanych metadanych) pod kątem naruszeń naszych Warunków, Wytycznych i innych zasad. Ponadto wnioskujemy o przedziale wiekowym użytkownika, a w pewnych okolicznościach możemy poprosić go o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia jego wieku.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Zapewnienie bezpieczeństwa naszej społeczności, sprawdzenie zgodności z naszymi Wytycznymi oraz wykrycie niewłaściwego korzystania z Platformy.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności Platformy.

 • Wykorzystujemy informacje o użytkowniku w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa Platformy, w tym poprzez identyfikację i usuwanie problemów technicznych lub związanych z bezpieczeństwem (takich jak błędy techniczne, konta używane do spamowania oraz wykrywanie nadużyć, oszustw i działań niezgodnych z prawem).
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Zapewnienie bieżącej stabilności i bezpieczeństwa Platformy oraz jej ciągłej dostępności i funkcjonowania.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Przeglądanie, ulepszanie, promowanie i rozwijanie Platformy.

 • Wykorzystujemy posiadane informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Platformy oraz aby rozwijać, testować i ulepszać Platformę, w tym w celu rozwijania i ulepszania naszej technologii, takiej jak nasze modele i algorytmy uczenia maszynowego. Informacje te wykorzystujemy również do lepszego zrozumienia i promowania Platformy, popularnych tematów i pojawiających się trendów.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Świadome ulepszanie, promowanie i rozwijanie Platformy.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Ułatwianie prowadzenia niezależnych badań.

 • Udostępniamy informacje o użytkowniku niezależnym badaczom w celu ułatwienia badań spełniających określone kryteria, w tym w przypadku, gdy tacy badacze mają udokumentowane doświadczenie i wiedzę w swojej dziedzinie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Aby ułatwić niezależne badania, które mają na celu rozwój zbiorowej wiedzy społeczeństwa, w tym w obszarach informacji wprowadzających w błąd i dezinformacji, przemocy, cyberprzestępczości i trendów społecznych. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podawane przez użytkownika, informacje zbierane automatycznie.

Udostępnianie informacji o użytkowniku stronom trzecim.

Komunikacja marketingowa.

 • Możemy wysyłać użytkownikowi bezpośrednie wiadomości marketingowe dotyczące funkcji Platformy i usług osób trzecich, które naszym zdaniem go zainteresują. Możemy również wysyłać użytkownikowi informacje o promocjach, konkursach, kampaniach marketingowych lub wydarzeniach. W przypadkach wymaganych przez prawo uzyskujemy zgodę użytkownika na wysyłanie mu wiadomości.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Promowanie Platformy lub produktów i usług osób trzecich.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Prawa użytkownika: W każdym przypadku gdy wykorzystujemy informacje o użytkowniku na podstawie konieczności wynikającej z naszych uzasadnionych interesów, użytkownik może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu i zażądać jego ograniczenia.


Jeśli użytkownik nie jest pełnoletni (poniżej 18 roku życia w większości krajów) i ma ograniczoną zdolność do zawarcia wykonywalnej umowy, w przypadku gdy możemy nie być w stanie przetwarzać jego danych ze względu na konieczność umowną, opieramy się na uzasadnionych interesach i wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje w celu:

Udostępnienia Platformy

 • Wykorzystujemy informacje o użytkowniku, aby umożliwić mu dostęp do Platformy i korzystanie z niej, w tym tworzenie, udostępnianie i korzystanie z treści, interakcję z innymi osobami, korzystanie z funkcji oraz dostarczanie zakupionych produktów i usług.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Dostarczanie, wspieranie i utrzymywanie produktów i funkcji, które umożliwiają użytkownikom, którzy nie mogą zawrzeć z nami wykonywalnej umowy, komunikowanie się, odkrywanie i angażowanie się w treści oraz wyrażanie siebie. Opieramy się również na uzasadnionym interesie naszych użytkowników, polegającym na możliwości uzyskania dostępu do Platformy w łatwy i intuicyjny sposób.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Personalizacji funkcji i treści

 • Używamy informacji o użytkowniku w celu spersonalizowania niektórych funkcji i treści na Platformie, takich jak udostępnianie kanału „Dla Ciebie”, który wyświetla filmy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (więcej informacji można znaleźć tutaj), oraz poprzez sugerowanie kont.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Dostarczania, wspierania i utrzymywania produktów i funkcji, które umożliwiają użytkownikom, którzy nie mogą zawrzeć z nami wykonywalnej umowy, komunikowanie się, odkrywanie i angażowanie się w treści odpowiadające ich zainteresowaniom. Opieramy się również na uzasadnionym interesie naszych użytkowników, którzy nie mogą zawrzeć z nami wykonywalnej umowy, aby mieć dostęp do Platformy i treści odpowiadających ich zainteresowaniom.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Egzekwowania naszego Regulaminu, Wytycznych lub zasad.

 • Używamy informacji o użytkowniku w celu egzekwowania naszych Warunków, Wytycznych i polityk (w tym za pomocą zautomatyzowanych środków i moderacji przez człowieka). Może to obejmować ograniczenie wiekowe treści dla dorosłych, utrzymywanie naszych standardów kwalifikowalności do kanału Dla Ciebie, usuwanie treści lub zawieszanie lub blokowanie konta użytkownika, jeśli stwierdzimy, że narusza on nasz Regulamin lub Wytyczne.
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Aby utrzymać Platformę wolną od szkodliwych lub nieodpowiednich treści, w celu zbadania podejrzanych działań lub naruszeń naszych Warunków, Wytycznych lub zasad oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, którzy nie mogą zawrzeć z nami wykonalnej umowy, w tym w celu zapobiegania wykorzystywaniu lub innym szkodom, na które takie osoby mogą być szczególnie narażone. Leży to również w uzasadnionym interesie naszych użytkowników, którzy nie mogą zawrzeć z nami wykonywalnej umowy, oraz ogółu społeczeństwa, aby zapobiegać złym doświadczeniom i promować bezpieczeństwo, uczciwość i ochronę.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Administrowania Platformą.

 • - Wykorzystujemy posiadane informacje w celu administrowania Platformą, np. w celu komunikowania się z użytkownikami i odpowiadania na zapytania, roszczenia lub spory oraz ich rozpatrywania (w tym w przypadku, gdy użytkownik poinformuje nas o problemie lub poprosi o kopię swoich danych).
 • Uzasadniony interes, na który się powołano: Udostępnianie istotnych aktualizacji naszym użytkownikom, którzy nie mogą zawrzeć z nami wykonywalnej umowy dotyczącej kwestii związanych z usługami, oraz przetwarzanie ich zapytań, roszczeń i sporów.
 • Wykorzystywane informacje: Informacje podane przez użytkownika, informacje zebrane automatycznie oraz informacje pochodzące z innych źródeł.

Prawa użytkownika: W każdym przypadku gdy wykorzystujemy informacje o użytkowniku na podstawie konieczności wynikającej z naszych uzasadnionych interesów, użytkownik może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu i zażądać jego ograniczenia.

Zgoda użytkownika

Prosimy o zgodę na dostęp do informacji lub ich wykorzystanie w określonych celach. W tych przypadkach użytkownik zawsze będzie mógł wycofać swoją zgodę za pośrednictwem uprawnień urządzenia lub ustawień aplikacji.

Spersonalizowana reklama.

Twoje prawa: W każdym przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o użytkowniku na podstawie jego zgody, użytkownik może ją w dowolnym momencie cofnąć. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na odpowiednie ustawienia związane z reklamami spersonalizowanymi, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Użytkownik ma również prawo do przenoszenia przekazanych przez siebie informacji, które są wykorzystywane przez nas na podstawie jego zgody.

Zgodność z obowiązkiem prawnym

Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, w tym informacje z profilu lub treści użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. Obejmuje to sytuacje, w których mamy obowiązek podjąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych użytkowników lub zastosować się do ważnego żądania prawnego, takiego jak nakaz lub żądanie ujawnienia ze strony organów regulacyjnych, organów ścigania lub sądów. Zasadniczo wykorzystujemy informacje podane przez użytkownika i informacje zebrane automatycznie, choć zależy to od konkretnej sytuacji.

W celu realizacji zadań w interesie publicznym

Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, jeśli jest to konieczne do realizacji zadań w interesie publicznym, w tym do prowadzenia badań, zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania, zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz promowania bezpieczeństwa publicznego, ochrony i integralności zgodnie z obowiązującym prawem. Zasadniczo wykorzystujemy informacje podane przez użytkownika i informacje zebrane automatycznie, choć zależy to od konkretnej sytuacji.

Twoje prawa: Jeśli wykorzystujemy informacje o użytkowniku na podstawie konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, użytkownik ma prawo do sprzeciwu i żądania ograniczenia ich wykorzystywania.

W celu ochrony żywotnych interesów

Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, gdy jest to konieczne do ochrony życia, integralności fizycznej lub bezpieczeństwa użytkownika lub innej osoby. Takie wykorzystanie może obejmować przekazywanie informacji organom ścigania lub służbom ratunkowym w nagłych sytuacjach wymagających ochrony zdrowia lub życia. Zasadniczo udostępniamy informacje podane przez użytkownika i informacje zebrane automatycznie, choć zależy to od konkretnej sytuacji.

Prawa użytkownika i możliwości wyboru

Użytkownik ma prawa i możliwości wyboru, jeśli chodzi o jego dane. Niektóre z tych praw mają ogólne zastosowanie, podczas gdy inne mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach. W zależności od scenariusza, prawa te mogą podlegać pewnym ograniczeniom. Za udzielenie odpowiedzi na żądanie użytkownika w odpowiednim terminie przewidzianym przepisami prawa odpowiedzialna jest spółka TikTok Ireland. Jeśli będzie to konieczne do rozwiązania problemu, TikTok w Irlandii nawiąże kontakt z TikTok UK.

Uzyskanie dostępu do swoich informacji. Użytkownik może poprosić nas o bezpłatne potwierdzenie, jakie informacje na jego temat przetwarzamy, o dostarczenie pewnych informacji na temat przetwarzania oraz o kopię swoich danych. Elementy sterujące w aplikacji umożliwiają

 • dostęp do informacji o użytkowniku, które są dostępne dla innych użytkowników po przejściu do karty „ja” na koncie użytkownika.
 • poproszenie o kopię informacji o użytkowniku z wykorzystaniem narzędzia „Pobierz swoje dane”. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje;

Usuwanie informacji. Użytkownik może usunąć niektóre lub wszystkie swoje dane bądź poprosić nas o ich usunięcie. Elementy sterujące w aplikacji umożliwiają

 • usunięcie treści opublikowanych w profilu użytkownika, takich jak treści użytkownika i informacje z profilu.
 • usunięcie całego konta. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje;
 • zażądanie usunięcia określonego fragmentu zawartości za pomocą funkcji zgłaszania w aplikacji (więcej informacji można uzyskać tutaj).

Sprostowanie informacji. Użytkownik może zmienić swoje dane lub poprosić nas o ich zmianę, jeśli nie są one dokładne. Użytkownik może zmienić lub poprawić wiele swoich informacji za pomocą elementów sterujących i ustawień w aplikacji (takich jak informacje z profilu i treści wideo).

Przeniesienie informacji użytkownika. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych w sytuacji, gdy podstawą prawną jest konieczność umowna lub zgoda. Oznacza to, że użytkownik ma prawo do otrzymania swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do udostępnienia ich stronie trzeciej. Użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wybierając opcję „Pobierz swoje dane” w ustawieniach. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe instrukcje;

Sprzeciw wobec przetwarzania danych użytkownika. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych w określonych okolicznościach. To prawo ma zastosowanie, gdy wykonujemy zadanie w interesie publicznym, realizujemy nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej bądź gdy dane użytkownika są przetwarzane w celu ułatwienia badań naukowych lub historycznych w określonych okolicznościach. Przy składaniu wniosku o sprzeciw należy podać wszystkie istotne informacje, w tym czynność przetwarzania, której dotyczy sprzeciw, powód sprzeciwu oraz sposób, w jaki czynność przetwarzania wpływa na użytkownika, a także wszelkie dodatkowe informacje, które zdaniem użytkownika pomogą nam rozpatrzyć wniosek. Zaprzestaniemy określonego przetwarzania, jeśli nie będziemy mieć istotnych uzasadnionych podstaw do jego kontynuowania lub nie będziemy go potrzebować do dochodzenia roszczeń prawnych.

Ograniczenie przetwarzania informacji o użytkowniku. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli (a) kwestionuje on dokładność informacji, (b) informacje były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, (c) informacje muszą być zachowane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych bądź (d) użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania i oczekuje na rozpatrzenie sprzeciwu.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza internetowego. Zanim będziemy mogli odpowiedzieć na wniosek o skorzystanie z jednego lub większej liczby praw wymienionych powyżej użytkownik może zostać poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości lub danych konta albo o dostarczenie dodatkowych informacji, które pozwolą nam zrozumieć wniosek.

Zachęcamy do kontaktu z nami w razie niezadowolenia z naszej odpowiedzi na jakiekolwiek żądanie dotyczące wniosków o skorzystanie z praw. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (główny organ nadzorczy dla spółki TikTok Ireland) lub do lokalnego organu nadzorczego.

Oprócz tych praw użytkownik może kontrolować ustawienia prywatności swojego konta. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne. Stosujemy odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę informacji o użytkowniku przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą, ujawnieniem, modyfikacją lub utratą. Regularnie dokonujemy przeglądu naszych środków bezpieczeństwa, aby uwzględnić dostępne nowe technologie i metody.

Przechowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług na Platformie, oraz do innych celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Przechowujemy informacje również wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, gdy mamy w tym uzasadniony interes biznesowy (taki jak ulepszanie i rozwijanie Platformy oraz zwiększanie jej bezpieczeństwa, ochrony i stabilności), a także w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Okresy przechowywania będą się różnić w zależności od rodzaju informacji i celów, dla których wykorzystujemy informacje. Na przykład gdy przetwarzamy informacje o użytkowniku w celu udostępnienia usług Platformy, przechowujemy je tak długo, jak długo użytkownik posiada konto. Informacje te obejmują informacje z profilu, treści użytkownika i wiadomości bezpośrednie. Jeśli użytkownik naruszy nasze Wytyczne lub Warunki, możemy natychmiast usunąć jego Informacje z profilu i/lub Treści użytkownika z widoku publicznego, ale zachować jego informacje w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia naruszenia.

Nasze działania globalne i przekazywanie danych

W celu wsparcia naszych działań globalnych:

 • Przechowujemy informacje opisane w części „Jakie informacje gromadzimy” na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Malezji i Singapurze.
 • Niektóre podmioty z naszej Grupy korporacyjnej, znajdujące się poza krajem zamieszkania użytkownika (patrz tutaj), otrzymują ograniczony zdalny dostęp do tych informacji, aby mogły pełnić określone funkcje, jak opisano w części Nasza Grupa Korporacyjna w sekcji „Jak udostępniamy informacje o użytkowniku”. Dostęp ten jest ograniczony, bezpieczny i udzielany tylko w razie potrzeby, w ramach ścisłej kontroli bezpieczeństwa i protokołów zatwierdzania autoryzacji.
 • Udostępniamy „Jakie informacje gromadzimy” usługodawcom, partnerom i innym podmiotom zewnętrznym, jak opisano w sekcji „Jak udostępniamy informacje o użytkowniku”. Te strony trzecie mogą się znajdować poza krajem zamieszkania użytkownika.

Podmioty te zobowiązują się do przetwarzania informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności oraz do wdrażania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony informacji.

Gdy przekazujemy dane użytkownika poza EOG, Wielką Brytanię i Szwajcarię, zapewniamy objęcie ich odpowiednim poziomem ochrony, na podstawie:

 • Decyzji dotyczących adekwatności. Są to decyzje Komisji Europejskiej wydawane na podstawie art. 45 RODO (lub równoważne decyzje na mocy innych przepisów), w których uznaje ona, że dany kraj zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych. Informacje o użytkowniku, jak opisano w sekcji „Jakie informacje gromadzimy” przekazujemy do niektórych krajów na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony dla tych krajów, które wymieniono tutaj; lub
 • Standardowych klauzul umownych. Komisja Europejska zatwierdziła klauzule umowne na mocy art. 46 RODO, które umożliwiają firmom z EOG przekazywanie danych poza EOG. Klauzule te (oraz ich zatwierdzone odpowiedniki dla Wielkiej Brytanii i Szwajcarii) są nazywane standardowymi klauzulami umownymi. Bazujemy na standardowych klauzulach umownych w celu przekazywania informacji opisanych w sekcji „Jakie informacje gromadzimy” do określonych podmiotów w naszej Grupie Korporacyjnej (jak opisano tutaj) i stron trzecich w krajach bez decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Aby uzyskać kopię tych decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem danych podanych w sekcji „Kontakt” poniżej.

Młodsi użytkownicy

Aby korzystać z Platformy, użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. Jeśli uważasz, że istnieje użytkownik, który jest poniżej tego minimalnego wieku, skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza internetowego.

Aby zapewnić użytkownikom poniżej 18 lat doświadczenia odpowiednie do ich wieku, niektóre funkcje nie są dostępne. Więcej informacji można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

Jeśli jesteś opiekunem nastolatka, nasz Przewodnik opiekuna zawiera informacje i zasoby, które pomogą Ci zrozumieć platformę oraz narzędzia i mechanizmy kontroli, z których możesz korzystać Ty lub Twój nastolatek, w tym funkcje „Połączenia rodzinnego”.

Aktualizacje Polityki prywatności

Okresowo możemy zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności. O wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce powiadomimy użytkownika za pośrednictwem Platformy lub w inny sposób. Data „ostatniej aktualizacji” w górnej części niniejszej Polityki wskazuje datę wejścia w życie zmian Polityki.

Kontakt z nami

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki prywatności za pośrednictwem naszego formularza internetowego. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych TikTok tutaj.

Kontakt z nami jest również możliwy pod następującym adresem pocztowym.

 • Dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia.
 • Dla użytkowników w Wielkiej Brytanii: TikTok Information Technologies UK Limited, Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London, EC1A 9HP, Wielka Brytania.