TikTok

EEA/UK/CH

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 19. řlistopad 2023

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dálejen „zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na osobní údaje, které TikTok zpracovává v souvislosti s aplikacemi, webovými stránkami, softwarem a souvisejícími službami TikTok (dále jen „platforma“), které nějakým způsobem odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů.

Správce údajů: Pokud žijete v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), (dále jen „EHP”), Spojeném království Velké Británie a Severního Irska („dále jenSpojené království”) nebo Švýcarsku, jsou společnými správci všech informací zpracovávaných v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů společnosti TikTok Technology Limited, společnost se sídlem v Irsku (dále jen „společnost TikTok Ireland“), a společnost TikTok Information Technologies UK Limited (dále jen „společnost TikTok UK“), společnost se sídlem ve Spojeném království, (dále jen „společnost TikTok“, „naše“, „my“ nebo „nás“).

Jaké informace shromažďujeme

Vaše údaje shromažďujeme třemi způsoby: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů. Bližší informace jsou podány níže.

Vámi poskytované informace

 • Profilové informace. Shromažďujeme informace, které nám poskytnete při zakládání účtu, jako například datum narození, uživatelské jméno, e-mailová adresa, popř. telefonní číslo a heslo. Do profilu lze přidat i další informace, například životopis nebo profilovou fotografii.
 • Uživatelský obsah. Shromažďujeme obsah, který vytvoříte nebo zveřejníte prostřednictvím platformy, např. fotografie, videa, zvukové záznamy, živé přenosy, komentáře, hashtagy, zpětnou vazbu, recenze a související metadata (například kdy, kde a kým byl obsah vytvořen). I když nejste uživatelem, mohou se vaše údaje objevit v obsahu vytvořeném nebo zveřejněném uživateli na platformě. Uživatelský obsah shromažďujeme prostřednictvím předběžného načtení v okamžiku vytvoření, importu nebo nahrání bez ohledu na to, zda se rozhodnete tento uživatelský obsahuložit nebo nahrát, například za účelem doporučení hudby na základě videa. Obsah (například text, obrázky a videa) shromažďujeme také ze schránky vašeho zařízení, pokud se rozhodnete kopírovat a vkládat obsah na platformu nebo z ní nebo sdílet obsah mezi touto platformou a platformou třetí strany. Kromě toho shromažďujeme informace o poloze (například turistické atrakce, obchody nebo jiné zajímavosti), pokud se rozhodnete do svého uživatelského obsahu přidat informace o poloze.
 • Přímé zprávy. Pokud komunikujete s ostatními pomocí přímých zpráv, shromažďujeme obsah zprávy a související metadata (například čas odeslání, přijetí, popř. přečtení zprávy a účastníky komunikace). Shromažďujeme také zprávy, které posíláte nebo přijímáte prostřednictvím naší funkce chatu při komunikaci s obchodníky, kteří vám prodávají zboží, a údaje o vašem používání virtuálních asistentů při nákupu zboží prostřednictvím platformy. Děláme to proto, abychom mohli blokovat spam, odhalovat trestnou činnost a chránit naše uživatele.
 • Vaše kontakty. Pokud se rozhodnete synchronizovat své kontakty, budeme shromažďovat informace z telefonního seznamu vašeho zařízení, jako jsou jména, telefonní čísla a e-mailové adresy, a přiřazovat je k uživatelům platformy. Pokud se rozhodnete vyhledávat další uživatele prostřednictvím kontaktů na sociálních sítích, budeme shromažďovat informace o vašem veřejném profilu a jména a profily vašich kontaktů na sociálních sítích.
 • Informace o provedených nákupech. Při nákupu nebo platbě na platformě nebo jejím prostřednictvím, včetně nákupu mincí TikTok nebo nákupu zboží prostřednictvím našich nákupních funkcí, shromažďujeme informace o provedených nákupech nebo platebních transakcích, tedy např. údaje o platební kartě, fakturační, dodací a kontaktní údaje a zakoupené položky.
 • Ankety, průzkumy a propagační akce. Informace, které nám poskytnete, shromažďujeme, pokud se rozhodnete zúčastnit průzkumu, výzkumu, propagační akce, soutěže, marketingové kampaně nebo akce, kterou provádíme nebo sponzorujeme.
 • Informace při kontaktu s námi. Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme shromažďovat informace, které nám zašlete, například doklad o totožnosti nebo dosaženém věku, zpětnou vazbu nebo dotazy týkající se vašeho používání platformy nebo informace o možném porušení našich podmínek používání služeb (dále jen „podmínky´“), pravidel komunity (dále jen „pravidla“) nebo jiných zásad.
 • Informace z vámi používaných formulářů a funkcí. Informace, které nám poskytnete, shromažďujeme, když vyplníte formulář na platformě. , můžete umožnit, aby TikTok automaticky vyplnil formuláře za pomocí informací z vašeho účtu, jako jsou adresy nebo platební údaje.

Automaticky shromažďované informace

 • Technické informace. Při přístupu na platformu shromažďujeme některé informace o vašem zařízení a síťovém připojení. Mezi tyto informace patří i model vašeho zařízení, operační systém, vzorce nebo rytmus stisků kláves, IP adresa a jazyk systému. Shromažďujeme také servisní, diagnostické informace a informace o výkonnosti, včetně hlášení o výpadcích a výkonnostních protokolů. Automaticky vám přiřazujeme ID zařízení a ID uživatele. Pokud se přihlašujete z více zařízení, používáme informace, jako jsou ID zařízení a ID uživatele, k identifikaci vaší aktivity na různých zařízeních, abychom vám poskytli bezproblémové přihlašování. Rovněž nás k tomu vedou bezpečnostní důvody.
 • Informace o poloze. Automaticky shromažďujeme informace o vaší přibližné poloze (např. země, stát nebo město) na základě vašich technických údajů (jako je SIM karta a IP adresa). Pokud v nastavení svého zařízení povolíte služby určování polohy pro aplikaci TikTok, shromažďujeme z vašeho zařízení přibližné informace o poloze. Kliknutím sem se dozvíte více o tom, jak shromažďujeme informace o poloze.
 • Informace o využívání. Shromažďujeme informace o tom, jak využíváte platformu, včetně informací o obsahu, který si prohlížíte, délce a četnosti používání, informace o vašich interakcích s ostatními uživateli, historii vyhledávání a vašem nastavení.
 • Charakteristika a vlastnosti obsahu. Zjišťujeme a shromažďujeme charakteristiky a vlastnosti videí, obrázků a zvukových nahrávek, které jsou součástí vašeho uživatelského obsahu, například na základě identifikace objektů a scenérií, existence nebo umístění obličeje nebo jiných částí těla na obrázku a slov vyjádřených ve vašem uživatelském obsahu. Děláme to například za účelem kontroly obsahu a poskytování speciálních efektů (například video filtrů a avatarů) a popisků.
 • Dovozené informace. Na základě informací, které o vás máme, dovozujeme vaši charakteristiku (například věk a pohlaví) a zájmy. Dovozené informace používáme například k zajištění bezpečnosti platformy, k moderování obsahu a v povolených případech k zobrazování personalizovaných reklam na základě vašich zájmů.
 • Soubory cookies. K provozování a poskytování platformy používáme soubory cookies a podobné sledovací technologie. Soubory cookies používáme například k zapamatování jazykových preferencí, k zajištění toho, aby se vám stejné video nezobrazovalo vícekrát, a z bezpečnostních důvodů. Tyto technologie používáme také pro marketingové účely. Další údaje o používání souborů cookies naleznete v našich zásadách používání souborů cookies na internetových stránkách a zásadách používání souborů cookies na platformě. Pokud to vyžaduje zákon, získáme od vás souhlas k používání souborů cookies.

Informace z jiných zdrojů

 • Inzerenti, partneři pro měření a další partneři. Inzerenti, partneři pro měření a další partneři s námi sdílejí informace o vás a o úkonech, které jste uskutečnili mimo platformu, například o vašich aktivitách na jiných internetových stránkách a v aplikacích nebo v obchodech, včetně produktů nebo služeb, které jste zakoupili online nebo osobně. Tito partneři s námi také sdílejí informace, jako jsou mobilní identifikátory pro reklamu, hashované e-mailové adresy a telefonní čísla a identifikátory cookies, kterém nám pomáhají utvořit vazbu mezi vámi a úkony, které uskutečňujete mimo platformu prostřednictvím účtu TikTok. Někteří naši inzerenti a další partneři nám umožňují shromažďovat podobné informace přímo ze svých webových stránek nebo aplikací prostřednictvím integrace našich nástrojů pro inzerenty TikToku (například TikTok Pixel).
 • Obchodníci a poskytovatelé platebních služeb a služeb realizace transakcí. Informace o vás získáváme od obchodníků a poskytovatelů platebních služeb a služeb realizace transakcí, například údaje o potvrzení platby a informace o doručení produktů, které jste si zakoupili prostřednictvím našich nákupních funkcí.
 • Platformy třetích stran a partneři. Platformy třetích stran nám poskytují informace (například vaši e-mailovou adresu, ID uživatele a veřejný profil), když se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit se na platformu pomocí přihlašovacích funkcí poskytovaných těmito třetími stranami. Můžeme také obdržet kontaktní údaje, které máte nebo které jsou o vás uchovávány, když je vy nebo jiný uživatel synchronizujete s naší platformou. Při interakci se službami třetích stran (například aplikacemi, webovými stránkami nebo produkty třetích stran), které mají integrované nástroje pro vývojáře TikToku, obdržíme informace potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytnout funkce, jako je ověřování mezi službami nebo křížové odesílání příspěvků. K tomu dojde například tehdy, pokud se přihlásíte na jinou platformu pomocí účtu TikTok nebo pokud použijete tlačítko platformy TikTok „sdílet“ na platformě třetí strany ke sdílení obsahu z příslušné platformy na naší platformě. Můžeme také získávat informace od poskytovatelů třetích stran, které používáme pro bezpečnostní účely, včetně ochrany uživatelů na platformě, a k moderování obsahu.
 • Další zdroje. Informace o vás můžeme shromažďovat nebo získávat od organizací, podniků, osob a z jiných zdrojů, například těch veřejně dostupných, od státních orgánů, profesních organizací a charitativních skupin. Informace o vás shromažďujeme také v případě, že jste uvedeni nebo zmíněni v uživatelském obsahu, v přímých zprávách, ve stížnostech, odvoláních, žádostech nebo zpětné vazbě podaných uživateli nebo třetími stranami, nebo pokud nám vaše kontaktní údaje poskytne nějaký uživatel.

Jak používáme vaše údaje

Vaše údaje používáme k provozu, poskytování, rozvoji a zlepšování platformy, včetně následujících účelů. Podrobnější informace najdete v části „Naše právní základy a způsob zpracování vašich údajů“.

 • Poskytování a správa platformy, například umožnění vytvářet, sdílet a konzumovat obsah a komunikovat s ostatními uživateli a používat jejich obsah a poskytování uživatelské podpory.
 • Poskytování našich nákupních funkcí a umožnění nákupu a dodání produktů, zboží a služeb, včetně sdílení vašich údajů s obchodníky, poskytovateli plateb a transakcí a dalšími poskytovateli služeb za účelem zpracování vašich objednávek.
 • Přizpůsobení a personalizace některých funkcí a obsahu na platformě, jako je například poskytování kanálu „Pro vás“.
 • Vymáhání našich podmínek, pokynů a dalších zásad, které se na vás vztahují. Uživatelský obsah a další informace kontrolujeme pomocí kombinace technologií (včetně automatizovaných prostředků) a lidské moderace s cílem chránit bezpečnost a blaho naší komunity.
 • Poskytování některých interaktivních funkcí, například umožnění použití vašeho obsahu ve videích jiných uživatelů a navrhování vašeho účtu jiným uživatelům, abyste se mohli spojit s ostatními uživateli.
 • Poskytování a zlepšování našich reklamních služeb, včetně zobrazování reklam (např. personalizovaných reklam, pokud je to povoleno) a měření a pochopení účinnosti reklam a dalšího obsahu.
 • Zajišťování a zvyšování bezpečnosti, zabezpečení a stability platformy označením technických nebo bezpečnostních problémů a jejich řešením (například technických chyb, spamových účtů a odhalováním zneužívání, podvodů a nezákonné činnosti).
 • Přezkoumávání, zlepšování a rozvoj platformy, zejména sledováním interakcí a způsobu využívání na vašich zařízeních, analyzováním toho, jak lidé platformu používají, a školením, testováním a zlepšováním našich technologií, například našich modelů a algoritmů strojového učení.
 • Sdílení vašich údajů s platformami třetích stran tak, abychom vám mohli poskytovat funkce, například sdílení obsahu na vaši žádost, když spojíte svůj účet TikTok se službou třetí strany.
 • Umožnění výzkumu prováděného nezávislými výzkumníky, kteří splňují určitá kritéria.
 • Propagace platformy nebo služeb třetích stran prostřednictvím marketingových sdělení, soutěží nebo propagačních akcí.
 • Plnění našich zákonných povinností, nebo pokud je to nezbytné pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro ochranu zásadních zájmů našich uživatelů a dalších osob.

Jak sdílíme vaše údaje

Poskytovatelé služeb

Angažujeme poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají poskytovat, podporovat a rozvíjet platformu a porozumět jejímu používání. Poskytují tyto služby:

 • cloudový hosting a poskytování obsahu,
 • zákaznická a technická podpora
 • moderování obsahu
 • marketing
 • analytika a online platby

Pokud je to nezbytné pro poskytování jejich služeb sdílíme vámi poskytnuté informace, automaticky shromážděné informace a informace z jiných zdrojů s těmito poskytovateli služeb, pokud je to nezbytné pro poskytování jejich služeb.

Partneři

Platformy třetích stran a partneři. Omezené informace, zejména vámi poskytnuté informace, technické informace a informace o používání, sdílíme s platformami třetích stran a partnery, jejichž platformy nebo služby jsou integrovány s naší platformou. Děláme to proto, abychom vám poskytli bezproblémový zážitek, umožnili sdílení vašeho obsahu na jiných platformách, popř. umožnili platformám třetích stran a partnerům lépe ověřovat uživatele. Jako příklady lze uvést následující situace:

 • přihlásíte-li se k platformě třetí strany pomocí svého účtu, budeme sdílet vaše základní informace o účtu a veškeré další vámi poskytované informace,
 • zaregistrujete nebo přihlásíte-li se k platformě pomocí údajů ke svému učtu na platformě třetí strany (například Facebook nebo Google), budeme sdílet některé technické informace, abychom toto přihlášení umožnili,
 • sdílíte-li uživatelský obsah, který zveřejníte na platformě, na jiných platformách sociálních médií, budeme sdílet váš uživatelský obsah a související informace.


Inzerenti. Inzerentům poskytujeme souhrnné údaje o efektivnosti jejich reklam a dalšího obsahu na platformě, abychom jim pomohli měřit jejich účinnost. Tyto souhrnné údaje vytváříme na základě vámi poskytnutých informací, automaticky shromážděných informacía informací z jiných zdrojů. Vaše údaje sdílíme přímo s inzerenty, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Partneři pro měření a data. Vámi poskytnuté informace, technické informace a informace o používání sdílíme také s poskytovateli služeb měření třetích stran, kteří nám pomáhají měřit reklamu zobrazovanou na platformě a našim inzerentům umožňují vyhodnotit, jak účinné jsou jejich reklamy.

Obchodníci a poskytovatelé platebních služeb a služeb provádění transakcí a další poskytovatelé služeb. Když provedete nákup prostřednictvím nákupních funkcí na naší platformě, sdílíme informace o nákupu související s transakcí s obchodníkem, poskytovateli plateb a provádění transakcí a dalšími poskytovateli služeb. Například budeme sdílet informace o položkách objednávky, kontaktní údaje a informace o doručení, aby mohla být vaše objednávka zpracována. S těmito stranami můžeme sdílet i některé technické informace o vašem zařízení nebo připojení s cílem usnadnit zajištění bezpečnosti transakce.

Naše firemní skupina

Jelikož jsme globální společnost, je naše platforma podporována řadou přidružených subjektů v rámci naší podnikové skupiny („firemní skupina“). Tyto subjekty pro nás zpracovávají vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informacea informace z jiných zdrojů , pokud je to nezbytné k zajištění některých funkcí, jako je ukládání, doručování obsahu, zabezpečení, výzkum a vývoj, analýza, online platby, zákaznická a technická podpora a moderování obsahu. Další informace naleznete v části Naše celosvětové operace a předávání údajů .

Ostatní

Vaše údaje sdílíme v těchto omezených případech:

Uživatelé a veřejnost. Na základě vašeho nastavení soukromí mohou být vaše informace, včetně informací o vašem profilu, vašeho uživatelského obsahu a informací o používání, zobrazeny ostatním uživatelům a veřejnosti. Pokud například máte veřejný účet a individuálně jste neomezili viditelnost svých příspěvků, mohou se vaše informace o profilu a uživatelský obsah zobrazovat komukoli nebo být sdíleny kýmkoli na platformě i mimo ni bez ohledu na to, zda má daná osoba účet na TikToku či nikoli. V závislosti na vašem nastavení ochrany soukromí se vaše informace o profilu a uživatelský obsah mohou objevit také ve vyhledávačích, agregátorech obsahu a na zpravodajských webech. Informace o typech účtů a nastaveních ochrany soukromí, včetně způsobu omezení uživatelů, kteří mohou zhlédnout vaše videa, najdete zde.

Uživatelé našich analytických služeb. Poskytujeme souhrnné statistiky a poznatky, které lidem a firmám pomáhají pochopit, jak lidé s platformou pracují. Tvůrci a inzerenti mohou například získávat informace o počtu zhlédnutí, lajků, komentářů a sdílení svých videí a také souhrnné demografické informace o sledujících a divácích svých videí. Tyto souhrnné informace vytváříme na základě vámi poskytnutých informacía automaticky shromažďovaných informací.

Nezávislí výzkumníci: Vaše údaje sdílíme s nezávislými výzkumníky za účelem usnadnění výzkumu, který splňuje určitá kritéria popsaná v části Naše právní základy a způsob zpracování vašich údajů.

Podnikové transakce. Vaše údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám v souvislosti s podnikovou transakcí, jako je fúze, prodej majetku nebo akcií, reorganizace, financování, změna vedení nebo převzetí celého našeho podniku nebo jeho části.

Zákonné povinnosti a práva. K informacím popsaným v části „Jaké informace shromažďujeme“ máme přístup a můžeme je uchovávat a sdílet s orgány činnými v trestním řízení, veřejnými orgány, výzkumníky, držiteli autorských práv nebo jinými třetími stranami, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že je to nezbytné pro:

 • dodržení platných zákonů, právních postupů nebo vládních požadavků v souladu s mezinárodně uznávanými standardy,
 • ochranu práv, majetku a bezpečnosti našich uživatelů, držitelů autorských práv a dalších osob, včetně ochrany života nebo zabránění bezprostřední újmě na zdraví. Údaje (jako je vaše IP adresa) můžeme například poskytnout orgánům činným v trestním řízení ve výjimečném případě, kdy je ohrožen něčí život nebo bezpečnost,
 • vyšetřování potenciálního porušení našich podmínek, pokynů nebo jiných platných podmínek, zásad nebo standardů a prosazování jejich dodržování; nebo
 • odhalování, vyšetřování, prevenci nebo řešení klamavé činnosti, porušování autorských práv nebo jiné nezákonné činnosti.

Další informace o tom, jak zpracováváme žádosti od orgánů činných v trestním řízení a orgánů veřejné moci, naleznete v našich pokynech z hlediska vymáhání práva.

Vaše údaje můžeme použít pouze v případě, že k tomu máme „právní základ“. Používáme různé právní základy v závislosti na tom, proč vaše údaje používáme (jinými slovy v závislosti na „účelu“ zpracování). Právním základem jsou smluvní nezbytnost, oprávněné zájmy (naše, vaše nebo jiné strany), souhlas, splnění zákonné povinnosti, plnění úkolu ve veřejném zájmu a ochrana zásadních zájmů.

Zde vám vysvětlíme právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich údajů. V této části je také popsáno, proč vaše údaje používáme, jak jsou tyto údaje zpracovávány, jaké kategorie údajů jsou s nimi spojeny a jaká jsou s nimi spojená práva (mezi něž vždy patří právo na přístup ke svým údajům). Další informace o tom, jak uplatnit svá práva, najdete v části „Vaše práva a možnosti“ v zásadách ochrany osobních údajů.

Smluvní nezbytnost

V případě všech osob, které jsou způsobilé k uzavření vymahatelné smlouvy, používáme vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy, kterou uzavíráte (naše podmínky), když se na platformě registrujete, přistupujete na ni nebo ji používáte. To znamená, že vaše údaje používáme k následujícím účelům:

 • Poskytování platformy. Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám umožnili přístup k platformě a její používání, včetně toho, že vám umožníme vytvářet a čerpat obsah, komunikovat s ostatními, využívat sociální funkce a poskytovat vám zakoupené produkty a služby. Některé funkce a obsah na platformě také přizpůsobujeme; například vám poskytujeme kanál „Pro vás“, na kterém jsou zobrazena videa, o nichž si myslíme, že by vás mohla zajímat (více informací naleznete zde ), a navrhujeme vám různé účty.
 • Objednávky a dodávky zboží. Vaše údaje používáme ke zpracování objednávek, například k usnadnění nákupu a doručení zboží, a ke komunikaci s vámi ohledně vašich objednávek. To zahrnuje sdílení informací o nákupu s obchodníky, poskytovateli provádění plateb a transakcí a dalšími poskytovateli služeb
 • Uplatňování našich podmínek, pokynů nebo zásad. Vaše údaje používáme k vymáhání našich podmínek, pokynů a zásad (včetně automatizovaných prostředků a lidského moderování). Patří sem například vymáhání věkového limitu v případě obsahu pro dospělé, dodržování našich standardů způsobilosti v případě kanálu „Pro vás" (For You), odstraňování obsahu nebo pozastavení či zablokování vašeho účtu, pokud zjistíme, že porušujete naše podmínky nebo pokyny.
 • Správa platformy. Údaje, které máme k dispozici, používáme také ke správě platformy, například ke komunikaci s vámi v záležitostech souvisejících se službami, k tomu, abychom vás mohli informovat a poskytovat podporu v souvislosti s koupí, kterou jste učinili na platformě nebo jejím prostřednictvím, a abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, žádosti nebo problémy a vyřizovat je (včetně případů, kdy nás informujete o problému nebo požádáte o kopii svých údajů).

Vaše práva: Vždy, když použijeme vaše údaje z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, máte právo na přenos údajů, které jste nám poskytli.

Oprávněné zájmy

Vaše údaje používáme, pokud je to nezbytné k naplnění zájmů – ať už našich, vašich nebo třetí strany – za předpokladu, že nad těmito zájmy nepřevažují vaše zájmy nebo základní práva a svobody. Shromažďované informace používáme k těmto účelům:

Umožnění uživatelům vytvářet obsah s interaktivními funkcemi.

 • Interaktivní funkce, jako jsou funkce Duet a Stitch, umožňují ostatním uživatelům začlenit vaše videa do jejich videí (pokud to povolíte v nastavení).
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Zájem na poskytnutí takových nástrojů uživatelům, které inspirují k tvořivosti, spolupráci a zábavě a vytvářejí příležitosti pro uživatele, aby oslovili nové publikum.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace a automaticky shromažďované informace.

Navrhování vašeho účtu ostatním uživatelům.

Poskytování nepersonalizované reklamy všem uživatelům.

 • Nepersonalizovanou reklamu zobrazujeme všem uživatelům, a to i těm, kteří si zvolili, že nechtějí dostávat personalizovanou reklamu.
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Nepersonalizované reklamy zobrazujeme proto, abychom zachovali bezplatnost platformy. Zpracováváme omezené kategorie vašich údajů, abychom zajistili, že naše reklamy budou pro naše inzerenty užitečné (například abychom mohli zobrazovat reklamy uživatelům v určité zemi nebo uživatelům, kteří mluví stejným jazykem).
 • Používané informace: Vámi poskytované informace a automaticky shromažďované informace.

Zajišťování služeb měření a analýzy.

 • Pomáháme tvůrcům a inzerentům měřit účinnost a distribuci reklam a dalšího obsahu zobrazovaného na platformě.
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Snaha umožnit tvůrcům a inzerentům zobrazit a pochopit, jak si vedly jejich reklamy nebo obsah a jaké publikum si jejich reklamy nebo obsah prohlíželo nebo s nimi interagovalo. To jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí (například o tom, jaké reklamní kampaně spustit, jaké publikum oslovit a jaké typy obsahu se uživatelům nejvíce líbí). Díky tomu lze zajistit, že reklamu a další obsah, který uživatelům zobrazujeme, je relevantní a zábavný, a zachovat bezplatnost platformy pro všechny uživatele.
 • Používané informace:Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informacea informace z jiných zdrojů.

Zajištění bezpečnosti a dobrých podmínek v naší komunitě.

 • Vaše údaje používáme k zajištění bezpečnosti a dobrých podmínek v naší komunitě, včetně kontroly uživatelského obsahu (a pokud to povolují platné právní předpisy, také přímých zpráv a souvisejících metadat) s cílem zjistit, zda nedochází k porušování našich podmínek, pokynů a dalších zásad. Snažíme se také dovodit váš věk a za určitých okolností se může stát, že vás požádáme o poskytnutí dalších informací, abychom váš věk potvrdili.
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Snaha udržet bezpečnost naší komunity, kontrolovat dodržování našich pokynů a odhalovat případy zneužití platformy.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Zajištění bezpečnosti a stability platformy.

 • Vaše údaje používáme k zajištění stability a bezpečnosti platformy včetně identifikace a potírání technických nebo bezpečnostních problémů (například technických chyb, spamových účtů a odhalování případů zneužití, podvodů a nezákonné činnosti).
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Zajištění trvalé stability a bezpečnosti platformy a její nepřetržité dostupnosti a funkčnosti.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Přezkoumávání, zlepšování, propagace a rozvoj platformy.

 • Z informací, které máme k dispozici, se snažíme dovodit, jak lidé používají platformu, a využíváme je i k vývoji, testování a vylepšování platformy, včetně vývoje a vylepšování našich technologií, jako jsou modely a algoritmy strojového učení. Tyto informace používáme také k hlubšímu pochopení a propagaci platformy, oblíbených témat a nových trendů.
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Na informacích založené zlepšování, propagace a rozvíjení platformy.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Umožnění nezávislého výzkumu.

 • Vaše údaje sdílíme s nezávislými výzkumnými pracovníky, abychom usnadnili výzkum, který splňuje určitá kritéria, včetně případů, kdy tito výzkumní pracovníci mají prokazatelné zkušenosti a odborné znalosti ve své oblasti. Bližší informace naleznete zde
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Umožnění nezávislého výzkumu, jehož cílem je rozvíjet kolektivní znalosti společnosti, a to i v oblastech nepravdivých informací a dezinformací, násilí, kybernetické kriminality a sociálních trendů. Kliknutím sem se dozvíte více.
 • Používané informace: Vámi poskytnuté informace, automaticky shromažďované informace.

Sdílení vašich informací s třetími stranami.

 • Vaše údaje sdílíme s třetími stranami, jejichž platformy nebo služby jsou integrovány s platformou.
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Zajištění bezproblémové uživatelské zkušenosti, umožnění sdílení vašeho obsahu na jiných platformách, umožnění třetím stranám ověřit uživatele a optimalizovat uživatelskou zkušenost.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Marketingová sdělení.

 • Můžeme vám zasílat přímá marketingová sdělení o funkcích platformy a službách třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Můžeme vám také zasílat propagační akce, soutěže, marketingové kampaně nebo informace o akcích. V případech, kdy to vyžaduje zákon, si k zasílání zpráv vyžádáme váš souhlas.
 • Uplatňovaný oprávněný zájem: Propagace platformy nebo produktů a služeb třetích stran.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Vaše práva: Vždy, když použijeme vaše údaje na základě toho, že je to nezbytné k naplnění oprávněného zájmu, můžete vznést námitku a požádat o omezení takového používání.


Pokud jste dosud nedosáhli plnoletosti (která se ve většině zemí nabývá uplynutím osmnáctého roku věku) a jste pouze omezeně způsobilí k uzavření vymahatelné smlouvy, kdy se může stát, že nebudeme moci vaše údaje zpracovávat na základě smluvní nezbytnosti, uplatňujeme oprávněné zájmy a shromažďované informace používáme k následujícím účelům:

Poskytování platformy

 • Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám umožnili přístup k platformě a její používání, včetně vytváření, sdílení a konzumace obsahu, interakce s ostatními, využívání funkcí a poskytování zakoupených produktů a služeb.
 • Uplatňované oprávněné zájmy: Poskytování, podpora a údržba produktů a funkcí, které umožňují uživatelům, kteří s námi nemohou uzavřít vymahatelnou smlouvu, komunikovat, objevovat a zapojovat se do obsahu a vyjadřovat se. Uplatňujeme také oprávněného zájmu našich uživatelů na snadném a intuitivním přístupu k platformě.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Přizpůsobení funkcí a obsahu

 • Vaše údaje používáme k přizpůsobení některých funkcí a obsahu na platformě, například k poskytování kanálu „Pro vás“, na kterém se vám zobrazují videa, o nichž si myslíme, že by vás mohla zajímat (bližší informace naleznete zde ), a k navrhování účtů.
 • Uplatňované oprávněné zájmy: Poskytování, podpora a údržba produktů a funkcí, které umožňují uživatelům, kteří s námi nemohou uzavřít vymahatelnou smlouvu, komunikovat, objevovat a využívat obsah odpovídající jejich zájmům. Uplatňujeme rovněž oprávněný zájem našich uživatelů, kteří s námi nemohou uzavřít vymahatelnou smlouvu, mít přístup k platformě a obsahu odpovídajícímu jejich zájmům.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Uplatňování našich podmínek, pokynů nebo zásad.

 • Vaše údaje používáme k vymáhání našich podmínek, pokynů a zásad (včetně automatizovaných prostředků a lidského moderování). To může zahrnovat věkové omezení dospělého obsahu, dodržování našich standardů způsobilosti kanálu „Pro vás" (For You), odstraňování obsahu nebo pozastavení či zablokování vašeho účtu, pokud zjistíme, že porušujete naše podmínky nebo pokyny.
 • Uplatňované oprávněné zájmy: Zájem na tom, aby se na platformě nenacházel žádný škodlivý nebo nevhodný obsah, vyšetření podezřelých aktivit nebo porušení našich podmínek, pokynů nebo zásad a ochrana bezpečnosti uživatelů, kteří s námi nemohou uzavřít vymahatelnou smlouvu, včetně prevence rizik zneužívání nebo jiného poškozování, které mohou být pro tyto osoby obzvláště naléhavé. Je také v oprávněném zájmu našich uživatelů, kteří s námi nemohou uzavřít vymahatelnou smlouvu, a široké veřejnosti, abychom předcházeli neblahým zkušenostem a podpořili bezpečnost, integritu a zabezpečení.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Správa platformy.

 • - Informace, které máme k dispozici, používáme ke správě platformy, například ke komunikaci s uživateli a k poskytování odpovědí a reakcí na dotazy, reklamace nebo spory a k jejich vyřizování (včetně případů, kdy nás informujete o problému nebo žádáte o kopii svých údajů).
 • Uplatňované oprávněné zájmy: Zájem sdílet s našimi uživateli, kteří s námi nemohou uzavřít vymahatelnou smlouvu, smysluplné aktualizace týkající se záležitostí souvisejících se službami a zpracovávat jejich dotazy, reklamace a spory.
 • Používané informace: Vámi poskytované informace, automaticky shromažďované informace a informace z jiných zdrojů.

Vaše práva: Vždy, když použijeme vaše údaje na základě toho, že je to nezbytné k naplnění oprávněného zájmu, můžete vznést námitku a požádat o omezení takového používání.

Váš souhlas

Požádáme vás o souhlas s přístupem k vašim údajům nebo s jejich použitím pro konkrétní účely. Pokud tak učiníme, vždy budete moci svůj souhlas odvolat prostřednictvím povolení na zařízení nebo nastavení v aplikaci.

Personalizovaná reklama.

Vaše práva: Pokud používáme vaše údaje na základě vašeho souhlasu, máte možnost svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich údajů na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas s příslušnými nastaveními personalizovaných reklam můžete odvolat podle těchto pokynů.

Máte také právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli a které používáme na základě vašeho souhlasu.

Dodržení zákonné povinnosti

Vaše údaje včetně informací o vašem profilu nebo uživatelském obsahu můžeme použít, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti. Jde mimo jiné o situace, kdy jsme povinni podniknout opatření k zajištění bezpečnosti našich uživatelů nebo vyhovět platným zákonným požadavkům, jako je příkaz nebo požadavek regulátora, orgánů činných v trestním řízení nebo soudů na zpřístupnění informací. Obecně používáme vámi poskytované informace a automaticky shromažďované informace, ačkoli rozsah závisí na konkrétní situaci.

Plnění úkolů ve veřejném zájmu

Vaše údaje můžeme použít v případech, kdy je to nezbytné k plnění úkolů ve veřejném zájmu, včetně provádění výzkumu, prevence a odhalování trestné činnosti, ochrany dětí a podpory veřejné bezpečnosti, ochrany a integrity, jak stanovují platné právní předpisy. Obecně používáme vámi poskytované informace a automaticky shromažďované informace, ačkoli rozsah závisí na konkrétní situaci.

Vaše práva: Pokud vaše údaje používáme na základě toho, že je to nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, máte právo vznést námitku a požadovat omezení jejich používání.

Ochrana zásadních zájmů určité osoby

Vaše údaje můžeme použít, pokud je to nezbytné k ochraně života, tělesné integrity nebo bezpečnosti vás nebo někoho jiného. To může zahrnovat poskytování údajů orgánům činným v trestním řízení nebo záchranným složkám v naléhavých situacích za účelem ochrany zdraví nebo života. Obecně poskytujeme vámi poskytované informace a automaticky shromažďované informace, ačkoli rozsah závisí na konkrétní situaci.

Vaše práva a možnosti

Pokud jde o vaše informace, máte práva a možnosti volby. Některá z těchto práv platí obecně, jiná pouze za určitých okolností. V závislosti na okolnostech mohou tato práva podléhat určitým omezením. Společnost TikTok Ireland bude odpovědná za to, že na vaši žádost odpoví v příslušných lhůtách stanovených zákonem. V případě potřeby bude společnost TikTok Ireland při vyřizování vaší žádosti spolupracovat se společností TikTok UK.

Přístup k vašim údajům. Máte právo na žádost bezplatně obdržet potvrzení o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, o poskytnutí určitých údajů o zpracování a o kopii svých údajů. Ovládací prvky přímo v aplikaci umožňují:

 • přístup k vašim informacím, které jsou k dispozici ostatním uživatelům, když přejdete na záložku „“ na vašem účtu.
 • požádat o kopii vašich údajů pomocí nástroje „Stáhněte si své údaje“. Podrobné pokyny naleznete zde.

Výmaz vašich údajů. Můžete vymazat nebo nás požádat o vymazání některých nebo všech svých údajů. Ovládací prvky přímo v aplikaci umožňují:

 • odstranit obsah zveřejněný na vašem profilu, například váš uživatelský obsah a informace o vašem profilu.
 • vymazat celý účet. Podrobné pokyny naleznete zde.
 • požádat o odstranění určitého obsahu pomocí ohlašovací funkce v aplikaci (více informací naleznete zde).

Oprava údajů. Pokud jsou vaše údaje nepřesné, můžete je změnit nebo nás požádat o jejich změnu či opravu. Většinu svých údajů můžete změnit nebo opravit prostřednictvím ovládacích prvků a nastavení v aplikaci (například informace o profilu a video obsah).

Přenos údajů. Máte právo na přenositelnost údajů v případech, kdy se jako právního základu dovoláváme smluvní nezbytností nebo souhlasem. To znamená, že máte právo získat své informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a sdílet je s třetí stranou. Své právo na přenositelnost můžete uplatnit v nastavení uplatněním možnosti „Stáhnout údaje”. Podrobné pokyny naleznete zde.

Vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Za určitých okolností máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Toto právo platí, pokud plníme úkol ve veřejném zájmu, sledujeme naše vlastní oprávněné zájmy nebo zájmy třetích stran nebo pokud jsou vaše údaje za určitých okolností zpracovávány za účelem usnadnění vědeckého nebo historického výzkumu. Při uplatnění práva podat námitku uveďte všechny relevantní informace včetně činnosti zpracování, proti které vznášíte námitku, důvodu k námitce a toho, jak se vás toto zpracování dotýká, a dalších informací, které nám podle vašeho názoru pomohou žádost posoudit. Zpracovávání konkrétních informací ukončíme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v něm pokračovali, nebo dané údaje nebudeme potřebovat k tomu, abychom mohli uplatnit právní nároky.

Omezit zpracování vašich informací. Máte právo požádat o omezení zpracování svých údajů, pokud (a) zpochybníte přesnost těchto údajů, (b) tyto údaje jsou zpracovávány protiprávně, ale vy nesouhlasíte s jejich výmazem, (c) potřebujete, aby údaje byly uchovávány pro uplatnění nebo obhajobu právního nároku, nebo (d) jste vznesli námitku proti zpracování a čekáte na výsledek této námitky.

Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webového formuláře. Ještě než zareagujeme na žádost o uplatnění jednoho nebo více výše uvedených práv, vás můžeme požádat o potvrzení totožnosti nebo údajů o účtu nebo o další informace, abychom mohli vaší žádosti porozumět.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme reagovali na některou z vašich žádostí o uplatnění některého z těchto práv, doporučujeme vám, abystenás kontaktovali. Máte také právo podat stížnost u Irish Data Protection Commission (Irské komise pro ochranu osobních údajů, což je hlavní dozorový orgán společnosti TikTok v Irsku) nebo u místního dozorového orgánu.

Kromě těchto práv můžete také ovládat nastavení soukromí ve svém účtu. Bližší informace zjistíte kliknutím sem.

Zabezpečení a uchovávání údajů

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá. Máme zavedena náležitá technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která jsou navržena tak, aby chránila vaše informace před neoprávněným přístupem, krádeží, zveřejněním, úpravou nebo ztrátou. Pravidelně revidujeme naše bezpečnostní opatření s ohledem na dostupné nové technologie a metody.

Informace uchováváme po dobu nezbytnou k poskytování platformy a pro další účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Informace uchováváme také v případech, kdy je to nezbytné k plnění smluvních a zákonných povinností, kdy k tomu máme oprávněný obchodní zájem (například zlepšování a rozvoj platformy a zvyšování její bezpečnosti, zabezpečení a stability) a k uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Doba uchovávání se liší v závislosti na typu informací a účelu, pro který informace používáme. Pokud například zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat naši platformu, uchováváme tyto údaje po dobu trvání vašeho účtu. Tyto informace zahrnují vaše informace o profilu, uživatelský obsah a přímé zprávy. Pokud porušíte naše pokyny nebo podmínky, můžeme okamžitě odstranit informace o profilu a/nebo uživatelský obsah z veřejného zobrazování, ale ponechat si vaše informace, které jsou nezbytné pro zpracování tohoto porušení.

Naše globální operace a předávání údajů

S cílem podpořit naše globální operace:

 • Informace popsané v části „Jaké informace shromažďujeme” ukládáme na serverech ve Spojených státech, Malajsii a Singapuru.
 • Některé subjekty naší skupiny společností, které se nacházejí mimo zemi vašeho bydliště (viz zde), mají k těmto informacím omezený vzdálený přístup, aby mohly poskytovat určité funkce, jak jsou popsány v části Naše skupina společností v části „Jak sdílíme vaše informace“. Tento přístup je omezený, bezpečný a uděluje se pouze v nezbytných případech na základě přísných bezpečnostních kontrol a schvalovacích protokolů.
 • Informace, které shromažďujeme“, sdílíme s poskytovateli služeb, partnery a dalšími subjekty třetích stran, jak je popsáno v části „Jak sdílíme vaše informace“. Tyto třetí strany se mohou nacházet mimo zemi vašeho bydliště.

Tyto subjekty se zavázaly zpracovávat informace v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a provádět vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich informací.

Pokud vaše údaje přenášíme mimo EHP, Spojené království nebo Švýcarsko, zajišťujeme, aby se na ně vztahovala odpovídající úroveň ochrany údajů tím, že využíváme:

 • Rozhodnutí o přiměřenosti. Jedná se o rozhodnutí Evropské komise podle článku 45 GDPR (nebo obdobná rozhodnutí podle jiné právní úpravy), která uznávají, že daná země nabízí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Jak je popsáno v části „Jaké informace shromažďujeme”, vaše informace předáváme do některých zemí, v jejichž případě bylo vydáno rozhodnutí o přiměřenosti, například do zemí uvedených zde; nebo
 • Standardní smluvní doložky. Evropská komise schválila smluvní doložky podle článku 46 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které umožňují společnostem v EHP předávat údaje mimo EHP. Tyto doložky (a jejich schválené ekvivalenty pro Spojené království a Švýcarsko) se označují jako standardní smluvní doložky. Při předávání informací podle popisu v části „Jaké informace shromažďujeme” některým subjektům v rámci naší skupiny (podle popisu zde) a třetím stranám v zemích bez rozhodnutí o přiměřenosti uplatňujeme standardní smluvní doložky.

Máte-li zájem o kopii těchto rozhodnutí o přiměřenosti nebo standardních smluvních doložek, obraťte se na nás prostřednictvím údajů uvedených níže v části „Kontaktujte nás“.

Mladší uživatelé

Platformu můžete používat od 13 let věku. Pokud se domníváte, že některý z uživatelů nedosahuje tohoto minimálního věku, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto webového formuláře.

Abychom uživatelům mladším 18 let poskytovali zážitek odpovídající jejich věku, nejsou některé funkce k dispozici. Další podrobnosti jsou k dispozici v našem Centru nápovědy.

Jste-li zákonným zástupcem dospívajícího, naše příručka pro zákonné zástupce obsahuje informace a zdroje, které vám pomohou porozumět platformě a nástrojům a ovládacím prvkům, které můžete vy nebo váš dospívající používat, včetně funkcí „Family Pairing“.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Může se stát, že v budoucnu budeme tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času měnit nebo aktualizovat. O všech podstatných změnách těchto zásad vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na platformě nebo jiným způsobem. Účinnost těchto změn určuje datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad.

Kontaktujte nás

Ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti TikTok můžete kontaktovat zde.

Můžete nás také kontaktovat na následující poštovní adrese.

 • V případě uživatelů v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland.
 • V případě uživatelů ve Spojeném království: TikTok Information Technologies UK Limited, Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London, EC1A 9HP, United Kingdom.