Pháp lý

Hướng Dẫn Yêu Cầu Dữ Liệu đáp ứng Thực Thi Pháp Luật

Các hướng dẫn hoạt động này là tài liệu tham khảo cho cán bộ thực thi pháp luật khi cần có thông tin từ chúng tôi về hoạt động của người dùng trên TikTok. TikTok Pte. Ltd (“TikTok“) có thể sửa đổi các hướng dẫn này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Chính sách của TikTok về việc phản hồi các yêu cầu thực thi pháp luật

TikTok cam kết hỗ trợ việc thực thi pháp luật và đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và quyền của người dùng của TikTok. Để có được thông tin người dùng không công khai, cơ quan thực thi pháp luật phải cung cấp các tài liệu pháp lý phù hợp cần thiết cho loại thông tin đang cần được cung cấp, chẳng hạn như lệnh của tòa án, trát hoặc lệnh khám xét.

Thông tin nào có thể cung cấp để phản hồi một yêu cầu hợp pháp?

Các thông tin sau đây có thể cung cấp để phản hồi một yêu cầu thực thi pháp luật có khả năng thi hành:

  • Thông tin người đăng ký

Thông tin tài khoản người dùng được thu thập khi người dùng đăng ký tài khoản mới hoặc sửa đổi theo cách khác những trường tương ứng trong ứng dụng (“Thông tin Tài khoản”). Lưu ý, một số hạng mục được liệt kê dưới đây không bắt buộc để có thể khởi tạo tài khoản. Thông tin Tài khoản có thể bao gồm:

  • Tên người dùng
  • Họ và tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Kiểu thiết bị
  • Ngày tạo tài khoản và địa chỉ IP được sử dụng khi tạo tài khoản

Thông tin này có thể được cung cấp thông qua lệnh của tòa án, trát hoặc lệnh khám xét. Thông tin này cũng có thể được cung cấp căn cứ trên yêu cầu theo Hiệp định Tương trợ Tư pháp (Mutual Legal Assistance Treaty ('MLAT')) hoặc thư yêu cầu tương trợ tư pháp.

  • Nội dung video

Ứng dụng TikTok cho phép người dùng tạo và đăng tải các video (“Video”). Những video này có thể được lưu ở chế độ riêng tư (“Video Riêng Tư”) hoặc đăng lên ứng dụng TikTok và có thể được cung cấp sẵn cho những người dùng đã đăng ký (“Video Công Khai”). Trừ khi tài khoản đã được thiết lập ở chế độ riêng tư hoặc Video Công Khai đã bị người dùng xóa, các Video Công Khai là được cung cấp sẵn cho việc thực thi pháp luật thông qua ứng dụng TikTok và do đó những Video Công Khai này sẽ không được cung cấp thông qua Yêu cầu Cung cấp Dữ liệu . Thông tin này chỉ được cung cấp khi có lệnh khám xét.

  • Tương tác người dùng

Ứng dụng TikTok cho phép người dùng tương tác với nhau thông qua nhận xét về các video, tin nhắn trực tiếp và trò chuyện trực tiếp. Thông tin này chỉ được cung cấp khi có lệnh khám xét.

  • Dữ liệu nhật ký sử dụng (Log Data)

TikTok lưu giữ các nhật ký mà có thể bao gồm siêu dữ liệu (metadata) liên quan đến các hoạt động đăng nhập và đăng xuất tài khoản, nội dung do người dùng khởi tạo (ví dụ: ngày tạo và sửa đổi tệp), và thông tin trao đổi trong ứng dụng (ví dụ: thông tin nhận/gửi và dấu thời gian). Nhật ký không bao gồm nội dung thực tế của bất kỳ tệp nào do người dùng tạo ra hoặc nội dung thông tin trao đổi trong ứng dụng. Thông tin này chỉ được cung cấp khi có lệnh của tòa án, trát hoặc lệnh khám xét.

Yêu cầu của tôi phải bao gồm thông tin nào về người dùng?

Khi yêu cầu thông tin liên quan đến một người dùng cụ thể của dịch vụ của chúng tôi, quý cơ quan phải cung cấp tên người dùng của tài khoản có liên quan.

Yêu cầu của tôi phải bao gồm thông tin nào về bên yêu cầu?

Yêu cầu truy cập có thể được gửi qua email tới địa chỉ legal@tiktok.com. Vui lòng nhấp vào đây để xem mẫu yêu cầu truy cập. Nếu cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu TikTok cung cấp dữ liệu cá nhân của người dùng cho cơ quan này mà không có sự đồng ý của người dùng, thì trước khi TikTok cung cấp dữ liệu đó, TikTok phải được cung cấp văn bản ủy quyền ký bởi người đứng đầu hoặc thủ trưởng của cơ quan thực thi pháp luật đó hoặc một người có cấp bậc tương tự, xác nhận rằng dữ liệu cá nhân đó là cần thiết cho mục đích thực hiện các chức năng hoặc nhiệm vụ của cán bộ.

TikTok có thực hiện yêu cầu lưu trữ không?

TikTok sẽ thực hiện các yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật về lưu trữ dữ liệu người dùng. Khi nhận được yêu cầu lưu trữ được ký và ghi rõ ngày tháng trên tiêu đề thư chính thức của cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có đầy đủ thông tin cần thiết như được nêu dưới đây, TikTok sẽ cố gắng lưu trữ đến 90 ngày thông tin tài khoản hiện có liên quan đến bất kỳ người dùng TikTok nào được nhận dạng chính xác. Chúng tôi có thể không thực hiện các yêu cầu được gia hạn nhiều lần ngoại trừ một thời hạn bổ sung 90 ngày. Nếu TikTok không nhận được quy trình pháp lý chính thức đối với thông tin được lưu trữ trước khi kết thúc thời gian lưu trữ, thông tin được lưu trữ có thể bị xóa khi thời gian lưu trữ kết thúc. Yêu cầu lưu trữ phải được gửi với tiêu đề thư của cơ quan thực thi pháp luật, được ký và phải bao gồm thông tin liên quan đến tên người dùng cụ thể cần được lưu trữ. Ngoài ra, yêu cầu lưu trữ phải bao gồm tuyên bố về các bước thực hiện để có được lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác đối với dữ liệu cần được cung cấp.

Làm cách nào để tôi gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc yêu cầu lưu trữ tới TikTok?

Vui lòng gửi tất cả các yêu cầu lưu trữ và/hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu qua email đến địa chỉ legal@tiktok.com. Việc nhận thư từ trao đổi chỉ cho mục đích thuận tiện và TikTok không từ bỏ bất kỳ quyền phản đối nào, bao gồm cả việc không có đủ thẩm quyền hoặc phòng ban phù hợp. TikTok sẽ không phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin người dùng gửi đến bởi những người không phải là cán bộ thực thi pháp luật.

Tôi nên làm gì nếu có yêu cầu khẩn cấp về dữ liệu?

TikTok đánh giá các yêu cầu khẩn cấp trên cơ sở từng trường hợp. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tự nguyện tiết lộ dữ liệu cá nhân về một cá nhân mà không cần sự đồng ý của cá nhân đó khi việc tiết lộ như vậy là cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của cá nhân đó hoặc cá nhân khác.

Để yêu cầu thông tin này, quý cơ quan có thể gửi yêu cầu của mình thông qua Biểu mẫu Yêu cầu Tiết lộ Khẩn cấp (đường dẫn) để nhận được phản hồi nhanh nhất.

Quý cơ quan cũng có thể gửi yêu cầu khẩn cấp qua email tới địa chỉ legal@tiktok.com với đầu đề “Yêu cầu Tiết lộ Khẩn cấp”, trong đó bao gồm tất cả các thông tin cần được cung cấp. Tất cả các yêu cầu khẩn cấp phải được thể hiện dưới dạng văn bản với tiêu đề thư chính thức, được ký bởi cán bộ thực thi pháp luật đã tuyên thệ, và được gửi đến từ tên miền email chính thức của cơ quan thực thi pháp luật. Nhấp vào đây để tải mẫu yêu cầu cung cấp thông tin mà chúng tôi cần.

Những nhân sự không phải cán bộ thực thi pháp luật khi nhận thấy có tình huống khẩn cấp cần liên hệ ngay và trực tiếp với các cán bộ thực thi pháp luật địa phương.

Quy trình đối với yêu cầu từ các cơ quan chính phủ quốc tế có gì khác không?

Các cơ quan chính phủ quốc tế nên sử dụng yêu cầu MLAT hoặc quy trình thư yêu cầu tương trợ tư pháp để yêu cầu cung cấp thông tin người dùng từ TikTok. TikTok sẽ xem xét và phản hồi các yêu cầu lưu trữ được gửi hợp lệ trong quá trình thực hiện MLAT hoặc thư yêu cầu tương trợ tư pháp.

TikTok có thông báo cho người dùng về yêu cầu cung cấp dữ liệu tài khoản không?

Chính sách của chúng tôi là thông báo cho người dùng TikTok khi chúng tôi nhận được quy trình pháp lý yêu cầu cung cấp hồ sơ, thông tin hoặc nội dung của người dùng trừ khi việc thông báo đó bị cấm theo luật. Ngoài ra, nếu yêu cầu của quý cơ quan cho TikTok biết rằng các điều khoản của chúng tôi đang hoặc đã bị vi phạm, chúng tôi sẽ có hành động để ngăn chặn việc tiếp diễn sự lạm dụng này, bao gồm cả việc chấm dứt tài khoản và các hành động khác mà có thể thông báo cho người dùng rằng chúng tôi nhận thấy có hành vi sai trái của họ. Nếu quý cơ quan có cơ sở hợp lý để tin rằng việc thực hiện những hành động như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công tác điều tra đang diễn ra của quý cơ quan, quý cơ quan có thể yêu cầu TikTok trì hoãn hành động đó trong yêu cầu của mình và TikTok sẽ cân nhắc yêu cầu của quý cơ quan. Cán bộ thực thi pháp luật phải chịu trách nhiệm đưa ra yêu cầu trì hoãn như vậy, vì chính sách của TikTok là thực thi các điều khoản của TikTok.

Việc xử lý yêu cầu lưu trữ và/hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu của TikTok có phát sinh chi phí không?

TikTok bảo lưu quyền yêu cầu bồi hoàn các chi phí liên quan đến việc phản hồi các yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật.


MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG BỐ KHẨN CẤP