Safety Center

Ang misyon ng TikTok ay upang makuha at ipakita ang pagkamalikhain, kaalaman, at mga sandali sa mundo na mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Bilang isang pandaigdigang komunidad na lumalago sa pagkamalikhain at pagpapahayag, mahalaga na ang mga user ay ligtas at komportable sa komunidad na ito. Ang aming mga patakaran at tool ay binuo upang itaguyod ang isang positibo at ligtas na kapaligiran para sa aming komunidad, at pinagkakatiwalaan namin na gagalangin ng mga user at gagamitin ang mga hakbang na ito upang panatilihin ang TikTok na masaya at nakalulugod para sa lahat.