Κέντρο ασφάλειας

Η αποστολή του TikTok είναι να καταγράφει και να παρουσιάζει τη δημιουργικότητα, τη γνώση και τις καθημερινές στιγμές της ζωής του κόσμου. Όντας μία παγκόσμια κοινότητα που ευδοκιμεί πάνω στη δημιουργικότητα και στην έκφραση, είναι σημαντικό οι χρήστες να αισθάνονται ασφαλείς και άνετα σε αυτήν την κοινότητα. Οι πολιτικές και τα εργαλεία μας αναπτύσσονται για να προωθήσουν ένα θετικό και ασφαλές περιβάλλον για την κοινότητά μας και πιστεύουμε ότι οι χρήστες θα σεβαστούν και θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα για να διατηρήσουν το TikTok ευχάριστο και φιλόξενο για όλους.