Community-riktlinjerInledning

Senast uppdaterad: oktober 2022

TikToks uppdrag är att inspirera till kreativitet och att sprida glädje. Vi skapar ett globalt community där folk kan skapa och dela innehåll, upptäcka och lära känna andra runt om i världen. Vårt mål är att upprätthålla en stödjande miljö för vårt växande community. Våra Community-riktlinjer utgör en gemensam uppförandekod för att skapa en trygg och välkomnande plats för alla.

Hos TikTok prioriterar vi säkerhet, mångfald och inkludering och vill att alla ska kunna vara sig själva. Vi uppmuntrar alla som skapar innehåll att hylla det som gör dem unika, och de som tittar att ta del av sådant som inspirerar dem. Vi anser att en trygg och säker miljö skapar förutsättningar för att göra detta på ett öppet sätt. Vi är stolta över att vi är ett globalt community och är måna om att beakta olika kulturella uttryck och normer på de platser där vi är verksamma. Vi vill även främja en miljö som bygger på genuina interaktioner genom att uppmuntra till autentiskt innehåll på TikTok.

Våra Community-riktlinjer gäller för allt och alla på TikTok. Vi ser till att de efterlevs proaktivt genom att använda en blandning av teknik och mänsklig moderering och vårt mål är att göra det innan innehåll rapporteras till oss. Vi uppmanar även våra communitymedlemmar att använda verktygen vi tillhandahåller på TikTok för att rapportera innehåll eller konton som de anser bryter mot våra Community-riktlinjer.

Vi tar bort allt innehåll, inklusive videoklipp, ljud, livesändningar, bilder, kommentarer, länkar och annan text, som bryter mot våra Community-riktlinjer. Enskilda får information om våra beslut och kan överklaga om de anser att ingen överträdelse har skett. Vi stänger tillfälligt eller permanent av konton och/eller användare som är inblandade i allvarliga eller upprepade överträdelser på plattformen. Vi kan även beakta beteenden på andra plattformar och utanför internet i sådana beslut. Omständigheter där det förekommer hot om skada på människor i det verkliga livet som är specifika, trovärdiga och nära förestående kan komma att rapporteras till brottsbekämpande myndigheter. TikTok är i sin helhet till för personer från 13 år och vi tar aktivt bort konton som tillhör personer som vi misstänker är yngre. (I USA kan personer som är yngre än 13 år använda TikTok for kids, en begränsad app-upplevelse som tagits fram särskilt för den målgruppen med ytterligare säkerhetsfunktioner och sekretesskydd.)

Våra algoritmer är designade med trovärdighet och säkerhet i åtanke. Vi kan minska synligheten av vissa typer av innehåll, bland annat genom att omdirigera sökresultat eller genom att göra så att videoklipp inte rekommenderas i För dig-flödet. Det finns mer information nedan i avsnittet Ej tillgängligt i För dig-flödet.

Samtidigt kan visst innehåll som vanligtvis skulle ha tagits bort enligt våra Community-riktlinjer ha ett allmänintresse. Därför kan vi under vissa begränsade omständigheter göra undantag, till exempel för innehåll som är utbildande, dokumenterande, vetenskapligt, konstnärligt eller satiriskt, innehåll i fiktiva och professionella sammanhang, innehåll som argumenterar mot hatretorik eller desinformation eller innehåll som på annat sätt möjliggör den enskildes uttryck inom ämnen av social vikt. För att minimera den potentiellt negativa effekten som grovt innehåll kan ha kan vi först införa säkerhetsåtgärder som en "opt-in"-skärm eller en varning.

I samråd med relevanta intressenter uppdaterar vi våra riktlinjer för vårt community då och då så att de är anpassade till nya beteenden och risker, som en del av vårt åtagande att göra TikTok till en säker plats för kreativitet och glädje.


Säkerhet för minderåriga

Vi har ett stort ansvar att göra vår plattform till en säker plats för minderåriga. TikTok definierar minderåriga som personer under 18 år. Vi tillåter inga aktiviteter som möjliggör misshandel, skada, fara eller exploatering av minderåriga på TikTok. Allt innehåll, inklusive animeringar och digitalt eller manipulerad media som visar misshandel, exploatering eller fara för minderåriga är en överträdelse på vår plattform och kommer raderas vid upptäckt. Vi rapporterar material som visar sexuellt utnyttjande av barn (CSAM) och tillhörande bevisning till National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) och andra relevanta rättsvårdande myndigheter.

Våra användare måste uppfylla kraven på lägsta ålder för att få använda TikTok enligt våra Användarvillkor. Om vi upptäcker konton som tillhör personer som är yngre än vad våra villkor anger raderas de. Eftersom vår plattform har minderårigas säkerhet i fokus finns det även åldersbegränsningar för vissa av våra funktioner. Kontohavare under 16 års ålder kan inte använda direktmeddelanden och deras innehåll kommer inte att visas i flödet under För Dig. Kontohavare måste vara minst 18 år för att anordna livestream-evenemang eller använda våra virtuella gåvofunktioner.

Sexuellt utnyttjande av minderåriga

TikTok vidtar åtgärder mot CSAM-innehåll och konton som visar CSAM eller sexuellt utnyttjande av minderåriga. Sexuellt utnyttjande av minderåriga innefattar allt maktmissbruk av en maktposition eller förtroende för sexuella syften, vilket inkluderar ekonomisk, social, sexuell och politisk vinning som fås genom utnyttjande av en minderårig. CSAM definieras som all visuell avbildning av sexuellt explicit nakenhet eller aktiviteter med en minderårig, oavsett om det har avbildats av vuxna, jämngamla personer eller om den minderåriga själv har skapat det.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, ladda ner, strömma eller dela:

 • Innehåll som delar, omdelar, erbjuder att byta eller sälja, eller som rekommenderar användare att besöka platser utanför plattformen för att erhålla eller distribuera CSAM
 • Innehåll som involverar minderåriga på ett sexuellt sätt eller på andra sätt sexualiserar minderåriga (t.ex. via produktfunktioner som duetter)
 • Innehåll som avbildar, efterfrågar, glorifierar eller uppmanar till bilder med barnmisshandel, inklusive nakenhet, sexualiserade minderåriga eller sexuell aktivitet med minderåriga
 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar pedofili eller sexuellt utnyttjande av minderåriga
 • Innehåll som utsätter minderåriga offer eller på något sätt exploaterar eller tjänar på dem genom att återberätta eller återskapa trauma eller erkännanden

Gromning-beteenden

Gromning-beteenden är när en vuxen bygger upp en känslomässig relation med en minderårig för att skapa tillit i syfte att nu eller i framtiden engagera sig i sexuella handlingar, sexuellt utnyttjande, trafficking eller annan form av utnyttjande. Sådana beteenden är bland annat: smicker, förfrågningar om kontakt på eller utanför plattformen, förfrågningar om personlig information, begäran om material som visar sexuellt utnyttjande av minderåriga, begäran om sexuella tjänster eller kommentarer samt att ge gåvor.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Gromningsförsök
 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar gromning-beteenden
 • Innehåll som är försök till kontakt utanför internet mellan en minderårig och en vuxen eller mellan minderåriga med stor åldersskillnad
 • Innehåll som visar eller erbjuder nakenhet till minderåriga
 • Innehåll som uppmanar minderåriga att ta kontakt med en vuxen på någon annan plattform, webbsida eller annan digital arena
 • Alla förfrågningar om nakenbilder eller sexuella kontakter via utpressning eller annat tvång

Nakenhet och annan sexuell aktivitet med minderåriga

Nakenhet och annan sexuell aktivitet med minderåriga innefattar innehåll som uppenbart visar bröst, kön, anus eller rumpa, eller beteenden som efterliknar, antyder eller visar sexuella handlingar med minderåriga. Vi tillåter inga avbildningar, inklusive digitalt skapat eller manipulerat innehåll, av nakenhet eller sexuella aktiviteter.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som avbildar eller antyder sexuella aktiviteter med minderåriga inklusive penetrerande eller icke-penetrerande sex, oralsex och intima kyssar.
 • Innehåll som avbildar sexuell upphetsning eller sexuell stimulering med minderåriga
 • Innehåll som avbildar sexuell fetischism som rör minderåriga
 • Innehåll som avbildar minderårigas kön, rumpor, området kring könet eller flickors bröstvårtor
 • Innehåll med sexuellt explicit språkbruk som avbildar eller beskriver minderåriga
 • Innehåll som avbildar en minderårig och som innehåller sexuellt explicita sångtexter
 • Innehåll med sexuellt explicita danser med minderåriga, inklusive att twerka, skaka brösten, jucka eller smekningar av skrevet eller brösten, antingen på sig själv eller på någon annan
 • Innehåll som visar en minderårig som klär av sig
 • Innehåll som visar en minderårig med minimalt med kläder som inte är passande för situationen och platsen
 • Sexualiserade kommentarer, emojier eller annan grafik som används för att täcka över eller antyda nakenhet eller sexuell aktivitet med en minderårig

Skadliga aktiviteter med minderåriga

Skadliga aktiviteter med minderåriga är bland annat innehav eller konsumtion av substanser som är förbjudna för minderåriga, missbruk av lagliga substanser, olagliga aktiviteter och deltagande i aktiviteter, fysiska utmaningar eller vadslagningar som kan hota minderårigas välbefinnande. Sådant innehåll raderas från vår plattform.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som antyder, avbildar, imiterar eller främjar innehav eller konsumtion av alkoholdrycker, tobak och droger av minderåriga
 • Innehåll som ger instruktioner till minderåriga om hur man köper, säljer eller införskaffar alkohol, tobak eller andra förbjudna substanser
 • Innehåll som avbildar eller främjar aktiviteter som kan utsätta unga för risker, inklusive utmaningar, vadslagningar och stunthandlingar

Fysisk och psykisk skada på minderåriga

Beteenden som utsätter minderåriga för risk för fysisk eller psykisk skada är bland annat fysisk misshandel, försumlighet, utsättande av barn för fara och psykisk nedvärdering. Sådant innehåll raderas från vår plattform.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som avbildar eller främjar fysisk misshandel, försumlighet eller psykisk nedvärdering av minderåriga

Brott mot barn

Vi tillåter inte att användare som har fällts för brott mot barn har konto på vår plattform. Brotten innefattar: sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, mord, fysisk misshandel eller försummelse, bortförande, internationell kidnappning av föräldrar, trafficking, utnyttjande av minderåriga för prostitution, direktsänt sexuellt utnyttjande av minderåriga, sexuell exploatering av minderåriga i samband med turism och resor, försök att erhålla eller distribuera CSAM samt produktion, innehav och distribution av CSAM. Om vi upptäcker sådana användare kommer kontot att stängas ner. Information som en kontoinnehavare själv uppger som anger att denne är pedofil eller har begått sexuella brott mot minderåriga kommer leda till att kontot raderas.


Farliga beteenden och utmaningar

Vi tillåter inte att användare delar innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar farliga beteenden som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Vi tillåter inte heller innehåll som främjar eller stödjer att flera personer deltar i farliga eller skadliga aktiviteter som bryter mot något i våra Community-riktlinjer.

Vi definierar farliga beteenden och annat farligt agerande som aktiviteter som genomförs i en icke-professionell kontext eller där nödvändiga färdigheter och säkerhetsåtgärder saknas vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller allmänheten. Här ingår amatörstunter och farliga utmaningar.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som visar eventuellt olämplig användning av farliga verktyg och föremål
 • Innehåll som visar farlig körning
 • Innehåll som avbildar eller främjar intagande av substanser som inte är avsedda att konsumeras och som kan leda till allvarlig skada
 • Innehåll som beskriver eller ger detaljerade instruktioner om hur man utför farliga aktiviteter
 • Farliga spel, utmaningar, vadslagningar eller stunter som kan leda till kropps- eller egendomsskada


Självmord, självskadebeteende och ätstörningar

Vi bryr oss mycket om hälsan och välbefinnandet hos de personer som ingår i vårt community. Vi tillåter inte något innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar aktiviteter som kan leda till självmord, självskada eller ätstörningar. Men vi stöttar våra medlemmar om de vill dela med sig av sina personliga erfarenheter inom dessa områden på ett säkert sätt i syfte att öka medvetenheten och få stöd av vårt community. Vi uppmuntrar personer som kämpar med tankar på självmord och självskador samt personer som känner någon som allvarligt överväger självmord att omgående ringa det lokala nödnumret eller en självmordslinje. Om det skulle kunna hjälpa någon användare som står i begrepp att skada sig själv kan TikTok även kontakta det lokala nödnumret.

Självmord och självskadebeteenden

Vi raderar innehåll som avbildar självmord, uttrycker tankar om självmord eller som kan uppmuntra till självmordsbeteenden och självskador. Vi raderar även innehåll som avbildar försök till självmord och beteenden som sannolikt kan leda till död orsakad av personen själv. Vi förbjuder alla former av innehåll som främjar, normaliserar och glorifierar självmord, tillhandahåller instruktioner om självmord och innehåll som framställer självmord som heroiskt eller ärofullt. Omständigheter där det förekommer hot om skada på mänskligt liv i det verkliga livet som är specifika, trovärdiga och nära förestående kan komma att rapporteras till brottsbekämpande myndigheter.

Innehåll som uppmuntrar till eller främjar bluffar relaterade till självmord eller självskador är också förbjudet. Det innefattar alarmerande varningar som kan leda till panik och omfattande skada. Sådana varningar raderas, men vi tillåter innehåll som avser lugna ner panikstämning och som främjar korrekt information om sådana bluffar.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar självmord och självskadebeteenden
 • Innehåll med instruktioner för självmord och hur man skadar sig själv
 • Lekar, utmaningar, pakter och bluffar om självmord och självskadebeteenden

Ätstörningar

Innehåll som främjar ohälsosamma ätbeteenden eller vanor som sannolikt leder till ohälsosamma tillstånd är inte tillåtet på plattformen. Det gäller bland annat innehåll som uttrycker en önskan om ätstörning, som delar tips eller coaching om ätstörningar och deltagande i utmaningar där kroppen mäts på ohälsosamma sätt.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar ätstörningar
 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar beteenden som leder till farlig viktminskning i samband med ätstörningar


Vuxennakenhet och sexuella aktiviteter

Vi strävar efter att skapa en plattform som känns välkomnande och säker. Vi tillåter inte nakenhet, pornografi eller sexuellt innehåll på plattformen. Vi förbjuder också innehåll som visar eller stödjer sexuella aktiviteter utan samtycke, delning av intima bilder utan samtycke och sexuell kontaktsökning mellan vuxna.

Sexuellt utnyttjande

Sexuellt utnyttjande innefattar allt verkligt eller försök till maktmissbruk som utnyttjar en utsatt position, maktposition eller förtroende för sexuella syften, vilket inkluderar ekonomisk, social, sexuell och politisk vinning som fås genom sexuellt utnyttjande av en annan person. Vi tillåter inget innehåll av detta slag.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar sexuella handlingar och beröring utan samtycke, inklusive våldtäkt och sexuella övergrepp
 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar att man delar intima bilder utan samtycke, inklusive bilder som tagits, skapats eller delats utan samtycke.
 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar sexuellt våld
 • Innehåll som avbildar, främjar, normaliserar eller glorifierar förfrågningar om sex, inklusive att erbjuda eller be om sexuella partners, sexuella chattar eller bilder, sexuella tjänster, betalt sexuellt innehåll eller sexkameratjänster.

Nakenhet och annan sexuell aktivitet med vuxna

Nakenhet och annan sexuell aktivitet med vuxna innefattar innehåll som uppenbart visar bröst, kön, anus eller rumpa, eller beteenden som efterliknar, antyder eller visar sexuella handlingar. Vi tillåter inga avbildningar, inklusive digitalt skapat eller manipulerat innehåll, av nakenhet eller sexuella aktiviteter. Vi är medvetna om att visst innehåll kan vara kränkande eller kulturellt olämpligt i vissa regioner och kan vara olämpligt för användare i alla åldrar.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som avbildar eller antyder sexuella aktiviteter inklusive penetrerande eller icke-penetrerande sex, oralsex och intima kyssar.
 • Innehåll som avbildar sexuell upphetsning eller sexuell stimulering
 • Innehåll som avbildar sexuell fetischism
 • Innehåll som avbildar kön, rumpor, området kring könet eller kvinnliga bröstvårtor
 • Innehåll som innehåller sexuellt språkbruk för sexuell tillfredsställelse


Mobbning och trakasserier

Vi tror på ett inkluderande community och individens rätt att uttrycka sig utan rädsla för trakasserier. Vi tolererar inte att medlemmar i vårt community beläggs med skam, mobbas eller trakasseras. Trakasserande innehåll och beteenden kan leda till allvarlig psykisk stress och kommer att tas bort från plattformen.

Trakasserier

Vi raderar trakasserier, inklusive hot och nedsättande påståenden som är avsedda att håna, förödmjuka, genera, skrämma eller skada en person. Förbudet innefattar även användning av TikToks funktioner. I syfte att man ska kunna uttrycka sig om saker som är av allmänt intresse kan kritik av offentliga personer vara tillåtet men allvarliga trakasserier av offentliga personer är förbjudet.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som förolämpar en annan person eller som nedvärderar en person på basis av karaktärsdrag som intelligens, utseende, personlighetsdrag och hygien
 • Innehåll som uppmanar till samordnade trakasserier
 • Innehåll som nedvärderar offer för våldsamma olyckor eller övergrepp
 • Innehåll som använder TikToks interaktiva funktioner (t.ex. duett) för att nedvärdera andra
 • Innehåll som avbildar avsiktlig skada eller skrämsel, till exempel cyberstalking eller trollning
 • Innehåll som uttrycker att man önskar att en annan person är död, blir allvarligt sjuk eller får en annan allvarlig skada

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier innefattar ovälkommet eller olämpligt sexuellt beteende som riktas mot en annan person. Vi tillåter inget innehåll som glorifierar, normaliserar eller främjar sexuella trakasserier, oavsett vad användaren haft för avsikt.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som försöker göra ovälkomna sexuella närmanden
 • Innehåller som nedvärderar en annan persons sexuella handlingar
 • Innehåll som simulerar sexuella handlingar med en annan person, antingen verbalt, via textmeddelanden (inklusive emojier) eller genom att använda någon av funktionerna i appen
 • Innehåll som ändrar eller förvränger en bild på en annan person för att porträttera eller antyda sexuell suggestion eller deltagande i sexuella handlingar
 • Innehåll som visar, eller hotar att visa, information om en persons privata sexliv, inklusive digitalt innehåll, sexuell historik och namn på tidigare sexuella partner
 • Innehåll som avslöjar, eller hotar att avslöja, en persons sexuella läggning utan dennes samtycke

Hot om att hacka, avslöja personlig information samt utpressning

Hot om att hacka eller avslöja personlig information för att trakassera eller idka utpressning mot en annan person kan leda till allvarlig känslomässig stress och annan skada utanför internet. Vi definierar avslöjande om personlig information som att man samlar in och avslöjar personuppgifter eller personligt identifierbar information för skadliga syften. Vi anser att sådana beteenden online utgör trakasserier och det är förbjudet på vår plattform.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som hotar att avslöja personuppgifter eller personligt identifierbar information, inklusive bostadsadress, privat e-postadress, privat telefonnummer, bankutdrag, personnummer och passnummer
 • Innehåll som hotar att idka utpressning mot en enskild person eller om att hacka någons konto
 • Innehåll som anstiftar eller uppmanar andra att hacka eller avslöja information om någons konto, personuppgifter eller personligt identifierbar information
 • En enskild persons konto, personuppgifter eller personligt identifierbar information för att uppmana till misshandel, trollning eller trakasserier av den personen


Hatiskt beteende

TikTok är ett mångsidigt och inkluderande community som inte tolererar diskriminering. Vi tillåter inte något innehåll med hatiska uttalanden eller hatiska beteenden, och sådant innehåll raderas från plattformen. Vi stänger konton och/eller användare som begår allvarliga eller upprepade överträdelser som involverar hatiska uttalanden eller som är kopplade till hatiska uttalanden utanför TikTok.

Attacker och smädelser mot skyddade attribut

Vi definierar hatiska uttalande eller beteenden som innehåll som attackerar, hotar eller uppmanar till våld mot, eller på annat sätt avhumaniserar en person eller grupp på grund av följande skyddade attribut:

 • Hudfärg
 • Etnicitet
 • Nationellt ursprung
 • Religion
 • Kast
 • Sexuell läggning
 • Kön
 • Genus
 • Könsidentitet
 • Allvarlig sjukdom
 • Funktionsnedsättning
 • Invandringsstatus

Smädelser definieras som nedsättande uttryck som har avsikten att nedvärdera grupper eller enskilda personer på grund av något av attributen här ovan. För att minska spridningen av uttryck som är uppenbart stötande raderar vi alla smädelser från vår plattform, såvida inte uttrycken har återtagits av personer som ingår i den skyddande gruppen, används på ett självrefererande sätt (dvs. av personer som ingår i den skyddade gruppen) eller används på ett sätt som inte är nedvärderande (t.ex. i utbildningssyfte).

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som påstår att personer eller grupper med skyddade attribut är fysiskt, mentalt eller moraliskt underlägsna eller att kalla dem kriminella, djurliknande, icke-levande föremål eller ge dem andra icke-humana egenskaper.
 • Innehåll som främjar eller berättigar våld, exkluderande, segregation eller diskriminering av dem
 • Innehåll som använder smädelser som inte refererar till en själv
 • Innehåll som använder felaktig könstillhörighet eller "deadnaming" i referens till transpersoner eller icke-binära personer
 • Innehåll som visar hur en person eller grupp utsätts för skada på grund av ett skyddat attribut

Hatisk ideologi

Hatiska ideologier är sådana som uppvisar tydlig fientlighet mot människor på grund av deras skyddade attribut. Hatiska ideologier är oförenliga med vårt inkluderande och stödjande community och vi raderar innehåll som främjar sådana ideologier.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som berömmer, främjar, glorifierar eller stöttar hatiska ideologier (t.ex. vit makt, kvinnohat, anti-LGBTQ, antisemitism)
 • Innehåll som innehåller namn, symboler, logotyper, flaggor, slogans, uniformer, gester, hälsningar, illustrationer, porträtt, sånger, musik, texter eller andra föremål med anknytning till en hatisk ideologi
 • Innehåll som främjar, stöttar eller marknadsför omvand­lingsterapi eller liknande program
 • Innehåll som förnekar att väldokumenterade och våldsamma händelser har ägt rum som påverkat grupper med skyddade egenskaper (t.ex. förnekelse av Förintelsen).
 • Påståenden om överlägsenhet över en grupp människor med hänvisning till andra skyddade attribut
 • Konspirationsteorier som används för att berättiga hatiska ideologier


Våldsbejakande extremism

Vi tar ställning mot möjliggörandet av våld både på och utanför TikTok. Vi tillåter inte att personer använder vår plattform för att hota om eller uppmana till våld, eller för att främja våldsbejakande extremistiska organisationer, individer eller handlingar. Om det förekommer ett hot mot allmän säkerhet eller om ett konto används för att främja eller glorifiera våld utanför plattformen kan vi stänga kontot. När det är motiverat rapporterar vi hot till lämpliga myndigheter. För att effektivt skydda vårt community kan vi även beakta beteenden utanför internet för att identifiera våldsamma extremistiska organisationer på vår plattform. Om vi hittar sådana organisationer eller enskilda personer kommer vi att stänga deras konton.

Hot och anstiftan till våld

Vi definierar anstiftan till våld som att förespråka, ge instruktioner om eller uppmuntra andra människor att begå våld. Vi tillåter inte hot om våld eller uppmaning till våld som kan leda till allvarlig fysisk skada på vår plattform.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Uttalanden med avsikt att tillfoga fysiska skador på en person eller en grupp
 • Uttalanden eller bilder som uppmuntrar andra att begå våld eller som förespråkar våld
 • Villkorliga eller aspirerande uttalanden som uppmuntrar andra människor att begå våld
 • Uppmaningar att ta med sig vapen till en plats i syfte att skrämma eller hota en person eller grupp med våld
 • Instruktioner om hur man tillverkar eller använder vapen som kan uppmuntra till våld

Våldsamma extremistiska organisationer och personer

Vi tillåter inte organisationer eller personer på vår plattform som främjar eller ägnar sig åt våld, inklusive terroristorganisationer, organiserade hatgrupper, kriminella organisationer och andra icke-statliga väpnade grupper som riktar sig mot civila.

Terroristorganisationer

Terrorister och terroristorganisationer är icke-statliga aktörer som hotar med våld, använder våld och/eller begår allvarliga brott (t.ex. brott mot mänskligheten) mot civilbefolkningen för att uppnå politiska, religiösa, etniska eller ideologiska mål.

Organiserade hatgrupper

Vi använder begreppet "organiserat hat" för att hänvisa till individer och organisationer som angriper människor på grund av skyddade egenskaper, t.ex. hudfärg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, kast, sexuell läggning, kön, genus, könsidentitet eller invandrarstatus. Vi definierar attacker som att de omfattar handlingar som uppmanar till våld eller hat, som syftar till att avhumanisera individer eller grupper eller som omfattar en hatisk ideologi.

Kriminella organisationer

Kriminella organisationer är transnationella, nationella eller lokala grupper som har ägnat sig åt allvarliga brott, inklusive våldsbrott (t.ex. mord, våldtäkt, rån, misshandel), trafficking (t.ex. människohandel, organhandel, narkotikahandel, vapenhandel), kidnappning, ekonomisk brottslighet (t.ex. utpressning, bedrägeri, penningtvätt) eller it-brottslighet.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som berömmer, främjar, glorifierar eller stöttar våldshandlingar eller extremistiska organisationer eller personer
 • Innehåll som uppmuntrar till deltagande i eller avser att rekrytera personer till våldsbejakande extremistiska organisationer
 • Innehåll som innehåller namn, symboler, logotyper, flaggor, slogan, uniformer, gester, hälsningar, illustrationer, porträtt, sånger, musik, texter eller andra föremål som är avsedda att representera våldsamma extremistiska organisationer eller personer


Integritet och äkthet

Vi anser att förtroende utgör grunden för vårt community. Vi tillåter inte några aktiviteter som kan undergräva vår plattforms integritet eller våra användares autencitet. Vi tar bort innehåll och konton som innehåller spam eller som ägnar sig åt falskt engagemang, utger sig för att vara någon annan eller som har vilseledande information som orsakar betydande skada.

Skräppost och falskt engagemang

Falskt engagemang innefattar allt innehåll och alla aktiviteter som försöker stärka populariteten på plattformen på konstgjord väg. Vi förbjuder alla försök att manipulera plattformen för att öka engagemangsstatistik.

Det är inte tillåtet att:

 • Dela instruktioner om hur man på konstgjord väg ökar antalet visningar, likes, följare, delningar och kommentarer
 • Sälja eller köpa visningar, likes, följare, delningar och kommentarer
 • Främja tjänster för konstgjord trafikgenerering
 • Driva flera TikTok-konton under falska eller bedrägliga förespeglingar för att distribuera kommersiellt spam
 • Skapa skadlig programvara eller ändra koder för att på konstgjord väg ökar antalet visningar, likes, följare, delningar och kommentarer

Att utge sig för att vara någon annan

Vi tillåter inte konton som på ett bedrägligt sätt utger sig för att vara en annan person eller organisation. När vi bekräftar en rapport om att någon utger sig för att vara någon annan kan vi be användaren att ändra sin profil eller ta bort kontot. Vi tillåter konton som tydligt är parodier, kommenterande eller fanbaserade, t.ex. där användarnamnet anger att det är ett fan-, kommentars- eller parodikonto och det inte är knutet till kontots ämne/person.

Det är inte tillåtet att:

 • utge sig för att vara någon annan person eller organisation genom att använda någon annans namn, biografiska uppgifter eller profilbild på ett vilseledande sätt.

Skadlig felaktig information

Felaktig information definieras som innehåll med information som är inkorrekt eller skadligt. Vi tar bort felaktig information som orsakar betydande skada för enskilda personer, vårt community eller allmänheten i stort, oavsett avsikt. Betydande skada omfattar allvarlig fysisk skada, sjukdom eller dödsfall, allvarligt psykologiskt trauma, storskalig egendomsskada och undergrävande av allmänhetens förtroende för samhällsinstitutioner och processer, t.ex. regeringar, val och vetenskapliga organisationer. Detta inbegriper inte all inkorrekt information, myter eller kommersiell skada eller skada på anseendet.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Felaktig information som uppmuntrar till hat och fördomar
 • Felaktig information om nödsituationer som framkallar panik
 • Medicinskt felaktig information som kan skada en persons fysiska hälsa
 • Innehåll som vilseleder samhällsmedlemmar om val eller andra medborgarprocesser
 • Konspiratoriskt innehåll, inklusive innehåll som angriper en specifik person eller en skyddad grupp, innehåller en våldsam uppmaning till handling eller som förnekar att en våldsam eller tragisk händelse har inträffat
 • Digitala förfalskningar (syntetiska medier eller manipulerade medier) som vilseleder användarna genom att förvränga sanningen om händelser och som orsakar betydande skada för videons subjekt, andra personer eller samhället.

Det är inte tillåtet att:

 • Delta i samordnat icke-autentiskt beteende, t.ex. användning av flera konton för att utöva inflytande och påverka den allmänna opinionen, samtidigt som man vilseleder individer, vårt community eller våra system om kontots identitet, plats, relationer, popularitet eller syfte


Olagliga aktiviteter och reglerade varor

Vi arbetar för att säkerställa att TikTok inte möjliggör aktiviteter som bryter mot lagar och förordningar. Vi förbjuder handel, försäljning, marknadsföring och användning av vissa reglerade varor, och det är också förbjudet att avbilda, främja eller underlätta kriminella aktiviteter, inklusive utnyttjande av människor. Innehåll kan raderas om det handlar om aktiviteter eller varor som är reglerade eller olagliga i större delen av regionen eller världen.

Brottslig verksamhet

Brottslig verksamhet omfattar ett brett spektrum av handlingar som är straffbara enligt lag, inklusive stöld, misshandel, utnyttjande av människor, förfalskningar och annat skadligt beteende. För att förhindra att sådant beteende normaliseras, imiteras eller underlättas tar vi bort innehåll som främjar eller möjliggör brottslig verksamhet.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som främjar fysisk skada, t.ex. misshandel eller kidnappning
 • Innehåll som äventyrar andras säkerhet, inklusive swatting (att få polis eller insatsstyrkor att göra en obefogad utryckning till en persons hem genom att lämna falska uppgifter till larmnummer)
 • Innehåll som främjar exploatering av människor, inklusive människosmuggling, tvångsarbete, slaveri i hemmet, sexhandel eller prostitution
 • Innehåll som främjar vandalism och skada på egendom
 • Innehåll som främjar tjuvjakt eller olaglig handel med vilda djur och växter
 • Innehåll som erbjuder köp, försäljning, handel eller erbjudande om försäljning av olagligt förvärvade eller förfalskade varor
 • Innehåll som ger instruktioner om hur man bedriver brottslig verksamhet som leder till skada på människor, djur eller egendom

Vapen

Vi tillåter inte avbildning av, marknadsföring av eller handel med skjutvapen, ammunition, tillbehör till skjutvapen eller explosiva vapen. Vi förbjuder även instruktioner om hur man tillverkar sådana vapen. Vi kan tillåta avbildningar som visas i utbildningssammanhang (t.ex. som en del av en museisamling), som involverar auktoriserad myndighetspersonal (t.ex. en polis) eller som används i en säker och kontrollerad miljö (t.ex. en skjutbana, jakt).

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som visar skjutvapen, tillbehör till skjutvapen, ammunition eller explosiva vapen
 • Innehåll som erbjuder köp, försäljning, handel eller erbjudande av försäljning av skjutvapen, tillbehör, ammunition, explosiva vapen eller instruktioner om hur man tillverkar dem

Droger, reglerade substanser, alkohol och tobak

Vi tillåter inte skildring, marknadsföring eller handel av droger eller andra reglerade substanser. Handel av tobak och alkohol är förbjudet på plattformen.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som avbildar eller främjar droger, drogkonsumtion eller uppmuntrar andra att tillverka, använda eller handla med droger eller andra reglerade substanser
 • Innehåll som erbjuder köp, försäljning, handel eller erbjudanden om droger eller andra reglerade substanser, alkohol eller tobaksprodukter (inklusive vejpningsprodukter, rökfria eller brännbara tobaksprodukter, syntetiska nikotinprodukter, e-cigaretter och andra ENDS [Electronic Nicotine Delivery Systems]).
 • Innehåll med information om hur man köper olagliga och reglerade substanser
 • Innehåll som avbildar eller främjar missbruk av lagliga substanser eller instruktioner om hur man tillverkar hemmagjorda substanser i syfte att bli berusad

Bedrägerier

Vi tillåter inte att någon utnyttjar vår plattform för att exploatera användarnas förtroende och orsaka ekonomisk eller personlig skada. Vi tar bort innehåll som vilseleder människor i syfte att få en olaglig ekonomisk eller personlig fördel, inklusive planer på att lura personer eller stjäla tillgångar.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som främjar nätfiske
 • Innehåll som främjar Ponzibedrägerier, marknadsföring på flera nivåer (MLM) eller pyramidspel
 • Innehåll som främjar investeringssystem med löften om hög avkastning, riggad vadslagning och andra typer av bedrägerier

Spel

Vi tillåter inte innehåll som främjar speltjänster eller som kan uppfattas som reklam för kasinon, sportvadslagning eller annan kommersiell spelverksamhet

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som främjar kasinon, sportvadslagning, poker, lotterier, spelrelaterad programvara och appar eller andra speltjänster

Sekretess, personuppgifter och personligt identifierbar information

Vi tillåter inte innehåll som bryter mot sekretess avseende personuppgifter och personligt identifierbar information (t.ex. personnummer, telefonnummer, fysiska adresser). Vi raderar innehåll som visar personuppgifter eller personligt identifierbar information från plattformen.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll med personuppgifter och personligt identifierbar information


Våldsamt och grovt innehåll

TikTok är en plattform som hyllar kreativitet - men inte chockvärde eller våld. Vi tillåter inte innehåll som är onödigt chockerande, grovt, sadistiskt eller grymt eller som främjar, normaliserar eller förhärligar extremt våld och lidande på vår plattform. Om det föreligger hot mot den allmänna säkerheten tar vi bort kontot och när det är motiverat rapporterar vi det till relevanta rättsliga myndigheter.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll med människor som avbildar:våldsamt eller grovt innehåll med livlösa och/eller olyckorstympade, lemlästade, förkolnade eller brända mänskliga kvarlevor grovt innehåll där ett öppet sår eller en skada är i fokusverkligt fysiskt våld, slagsmål och tortyr
 • Innehåll med djur som avbildar: slakt eller annan onaturlig död där djur är inblandade stympade, lemlästade, förkolnade eller brända kvarlevor av djur djurplågeri och grovt innehåll


Intrång i upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätt är en laglig rättighet som skyddar originalverk (t.ex. musik, videoklipp) och originaluttryck av en idé (t.ex. det specifika sättet som ett videoklipp eller musik uttrycks eller skapas på), även om den inte skyddar underliggande idéer eller fakta. Ett varumärke är ett ord, en symbol, en slogan eller en design som identifierar och utmärker källan till en produkt eller tjänst. Vi uppmuntrar alla att skapa och dela originellt innehåll. Innehåll som inkräktar på någon annans immateriella rättigheter är inte tillåtet på vår plattform och kommer att raderas om vi får kännedom om det. Användning av upphovsrättsligt skyddade verk under vissa omständigheter, t.ex. enligt doktrinen om skäligt bruk och andra tillämpliga lagar, eller användning av ett varumärke för att referera till, lagligt kommentera, kritisera, parodiera, skapa en fansida eller recensera en produkt eller tjänst, kan anses tillåtet enligt våra policyer.

Det är inte tillåtet att publicera, ladda upp, strömma eller dela:

 • Innehåll som bryter mot eller gör intrång i någon annans upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter


Säkerhet på plattformen

TikToks högsta prioritet är säkerheten för våra användare, skapare, affärspartner, leverantörer och anställdas information, inklusive deras personuppgifter, konton, profiler, innehåll och annan konfidentiell information, samt våra produkter och tjänster. Vi tillåter inte åtkomst till TikTok-plattformen, vilket inkluderar vår webbplats, app, vårt nätverk och tillhörande infrastruktur eller nätverk, genom icke godkända metoder eller för att få tillgång till känslig konfidentiell kommersiell eller personlig information. Alla försök att underminera eller missbruka säkerheten, integriteten eller tillförlitligheten i vår plattform, våra produkter eller tjänster är uttryckligen förbjudna.

Det är inte tillåtet att:

 • försöka att komma åt TikTok på ett icke godkänt sätt och skapa falska eller vilseledande versioner av TikTok-plattformen
 • skapa eller distribuera skadliga filer, innehåll eller meddelanden som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som kan vara skadligt för vårt community eller plattformen
 • använda automatiska scripts, spindlar, programvara, vilseledande tekniker eller något annat sätt för att försöka få, förvärva eller begära inloggningsuppgifter eller annan känslig information, inklusive icke-offentliga uppgifter, från TikTok och dess användare
 • använda Tik-Tok-konton under falska eller bedrägliga förespeglingar för att distribuera spam, nätfiske- eller sms-fiske-innehåll som ett försök att begå cyberbrott eller få obehörig åtkomst till andras innehåll, konton, system eller data
 • modifiera, anpassa, översätta, göra baklängeskonstruktioner, demontera, dekompilera eller skapa derivatprodukter baserade på TikTok, inklusive filer, tabeller eller dokumentation, eller försöka återskapa källkod, algoritmer, metoder eller tekniker som ingår i TikTok
 • ge andra tillgång till dina kontouppgifter eller göra det möjligt för andra att utföra aktiviteter som strider mot våra Community-riktlinjer
 • klicka på misstänkta länkar eller gå med på förfrågningar om information om dina TikTok-kontouppgifter, lösenord, verifieringskvalifikationer, finansiell eller annan personlig information


Ej tillgängligt i För dig-flödet

Målet med För dig-flödet (FYF) är att tillhandahålla originalinnehåll som är i linje med vårt uppdrag att inspirera kreativitet och ge glädje till vårt mångfaldiga community runt om i världen. Alla kontoinnehavares För dig-flöden baseras på ett personligt rekommendationssystem. Vårt rekommendationssystem är utformat med användarsäkerheten som främsta utgångspunkt, vilket innebär att visst innehåll kanske inte rekommenderas. Spontaniteten i För dig-flödet är det som gör TikTok unikt, men samtidigt är För-dig flödet till för en allmän publik som omfattar alla, från våra tonåriga användare till äldre släktingar. Vi tar hänsyn till vår breda publik när vi bestämmer vilket innehåll som kan rekommenderas algoritmiskt på plattformen. Förutsatt att det inte bryter mot lokala lagar rekommenderas inte följande typer av innehåll i För-dig-flödet, även om det inte strider mot våra regler och finns tillgängligt vid sökning och i följarflöden.

Säkerhet för minderåriga

Minderårigas omdömesförmåga och identitet mognar i takt med att de utvecklas. För att ge tonåringar mer utrymme för att utforska sin identitet och uttrycka sig i digitala utrymmen rekommenderar vi inte innehåll som laddats upp av användare under 16 år. Vi strävar efter att uppmuntra en sund utveckling för alla åldrar. Främjandet av estetisk kirurgi för minderåriga kan leda till högre grad av missnöje med kroppen. Följaktligen kan sådant innehåll - inklusive före-och-efter-videor, videor om kirurgiska ingrepp och meddelanden som diskuterar egenvald estetisk kirurgi utan att varna för riskerna - inte visas i För dig-flödet för användare under 18 år.

Farliga stunter och sporter

Vissa aktiviteter kan vara riskabla eller farliga när de utförs utan säkerhetsåtgärder, vilket kan leda till fysiska skador. Innehåll som innehåller farliga stunter eller extrema sporter som utförs av icke-professionella kan inte rekommenderas. (Vi tar bort innehåll som visar farliga handlingar och utmaningar som utförs av icke-professionella och som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall för användaren eller allmänheten.)

Uppenbart sexualiserat innehåll

Vi är medvetna om att allt innehåll inte är lämpligt för alla användare (särskilt våra tonårsanvändare) och/eller kan vara kulturellt olämpligt i vissa regioner. För att bidra till en bekväm och åldersanpassad upplevelse kan det hända att innehåll som är uppenbart sexuellt suggestivt inte rekommenderas. Detta inkluderar innehåll som visar implicit nakenhet, sexualiserar kroppsdelar eller är uppenbart erotiskt eller sensuellt (t.ex. striptease).

Alkohol och tobak

TikTok har en stark ambition att vår plattform ska vara en säker plats för minderåriga. Innehåll som främjar, nämner eller avbildar alkoholprodukter som konsumeras av personer i laglig ålder men på ett farligt sätt kanske inte rekommenderas. Innehåll som skildrar vuxnas användning av tobaksprodukter eller som nämner reglerade substanser rekommenderas inte. Kom ihåg att innehåll som antyder, avbildar, imiterar eller främjar innehav eller konsumtion av alkoholdrycker, tobak och droger med minderåriga är förbjudet. Innehåll med instruktioner till minderåriga om hur man köper, säljer eller handlar med alkohol, tobak eller andra reglerade substanser är också förbjudet enligt våra Community-riktlinjer.

Våldsamt och grovt innehåll

Vårt community hyllar kreativitet, men sensationellt innehåll är inte något som alla tycker om. Innehåll som kan orsaka obehag, chock eller äckel hos tittarna kan exkluderas från För dig-flödet, t.ex. skrämseleffekter, jump scares, smink som realistiskt visar blodiga sår eller avbildning av kroppsfunktioner. Det mesta av allt våldsamt och grovt innehåll är inte tillåtet på TikTok, men i vissa situationer kan det hända att vi inte tar bort vissa typer av sådant innehåll, t.ex. skildringar av dödsfall, olyckor eller slagsmål, när verkliga händelser dokumenteras och det ligger i allmänhetens intresse. Eftersom detta innehåll inte är lämpligt för alla målgrupper kommer det inte att rekommenderas och innehållet kommer att innehålla en "opt-in"-skärm eller en varning.

Spam, oäkta eller vilseledande innehåll

Vi värdesätter äkthet och korrekthet. Innehåll kan uteslutas från För dig-flödet om det lurar eller manipulerar användare med syfte att på ett oäkta sätt öka antalet följare, likes, visningar eller andra mätvärden för engagemang på plattformen, inklusive follow-to-follow, like-to-like och vilseledande eller manipulerande av användare för att få dem att klicka på gilla- eller dela-knapparna. Konspiratoriskt innehåll som strider mot allmänt accepterade uppfattningar och lägger skulden på en grupp eller organisation eller som innehåller potentiellt vilseledande och skadligt innehåll om aktuella eller pågående händelser där detaljerna fortfarande håller på att klargöras rekommenderas inte heller.

Icke originellt innehåll, innehåll av låg kvalitet och QR-kodinnehåll

Originellt och underhållande innehåll utgör kärnan i TikToks community. För att bibehålla den positiva upplevelse som våra användare förväntar sig på TikTok-plattformen rekommenderas inte innehåll som inte är originellt och innehåll av låg kvalitet. Vi anser att innehåll inte är originellt om det har importerats eller återuppladdats från TikTok, andra plattformar eller andra källor, t.ex. tv, filmer eller webbsändningar, och användaren inte har lagt till några nya, kreativa redigeringar. Ett tecken på att innehåll inte är originellt är ett synligt vattenmärke eller en tillagd logotyp. Innehåll av låg kvalitet omfattar extremt korta klipp, statiska bilder och videos som uteslutande är GIF-baserade. Innehåll som innehåller QR-koder är vanligtvis inte tillgängligt i För dig-flödet eftersom det kan leda användare till skadliga webbplatser eller appar, men vi gör undantag under vissa omständigheter där risken är liten (t.ex. e-handel).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack för att du är en del av vårt aktiva globala community och för att du samarbetar med oss för att upprätthålla en välkomnande plats för alla användare. Om du hittar något innehåll som du tror kan bryta mot våra Community-riktlinjer vill vi att du berättar det för oss så att vi kan granska det och vidta lämpliga åtgärder.