Garis Panduan KomunitiPengenalan

Terakhir Dikemas Kini, Disember 2020

Misi TikTok ialah untuk menginspirasikan kreativiti dan memberi kegembiraan. Kami sedang membina komuniti global yang membolehkan orang ramai menghasilkan dan berkongsi, serta menerokai dunia di sekeliling mereka, selain berhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Sambil kami berkembang, kami komited untuk mengekalkan persekitaran yang menyokong komuniti kami. Garis panduan Komuniti kami mentakrifkan satu set kod bagi kebiasaan dan kelaziman untuk TikTok; ia menyediakan panduan tentang perkara yang dibenarkan dan dilarang agar menjadikan tempat ini dirasakan mesra oleh semua orang.

Di  TikTok, kami mengutamakan keselamatan, kepelbagaian, keterangkuman, dan keaslian. Kami menggalakkan para pencipta meraikan perkara yang menjadikan mereka unik dan supaya penonton terlibat dalam apa yang menyemarakkan inspirasi mereka; dan kami percaya bahawa persekitaran yang selamat membantu semua orang meluahkan perasaan mereka secara terbuka. Kami amat menghargai sifat global komuniti kami, dan kami berusaha mengambil kira keseluruhan kebiasaan budaya di tempat kami beroperasi. Kami juga turut berusaha memupuk persekitaran yang membolehkan interaksi sebenar dengan membenarkan hanya kandungan asli sahaja pada TikTok.

Garis Panduan Komuniti terpakai kepada setiap orang dan segala perkara pada TikTok. Kami menguatkuasakan hal ini secara proaktif menggunakan pelbagai teknologi dan kawalan manusia sebelum kandungan dilaporkan kepada kami. Kami turut menggalakkan ahli komuniti kami supaya menggunakan Alat yang kami sediakan pada TikTok untuk melaporkan apa-apa kandungan yang mereka percaya melanggar Garis Panduan Komuniti kami.

Kami akan membuang apa-apa kandungan – termasuk video, audio, strim, imej, komen, dan teks – yang melanggar Garis Panduan Komuniti kami. Individu akan dimaklumkan tentang keputusan kami dan boleh membuat rayuan jika mereka percaya tiada pelanggaran telah berlaku. Kami akan menggantung atau menyekat akaun dan/atau peranti yang terlibat dalam pelanggaran yang teruk atau berulangan; kami akan mempertimbangkan maklumat yang terdapat pada platform-platform lain dan juga di luar talian dalam membuat keputusan ini. Sekiranya wajar, kami akan melaporkan akaun berkenaan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.

Algoritma kami dibentuk bagi memastikan keyakinan dan keselamatan. Untuk sesetengah kandungan – seperti ‘spam’, video yang sedang disemak, atau video yang boleh disifatkan sebagai menyinggung perasaan atau menggambarkan perkara yang mungkin mengejutkan khalayak umum – kami mungkin mengurangkan kebolehtemuan, termasuk mengarahkan hasil carian atau mengehadkan pengedaran dalam suapan ‘For You’.

Kami sedar bahawa sesetengah kandungan yang biasanya akan dikeluarkan berlandaskan Garis Panduan Komuniti kami mungkin mempunyai kepentingan awam. Oleh itu, kami mungkin mengizinkan pengecualian di bawah keadaan tertentu, seperti kandungan pendidikan, dokumentari, saintifik, atau artistik, kandungan satira, kandungan dalam persekitaran bukan fakta (fiksyen), ucapan balas kaunter, dan kandungan demi kepentingan awam yang mempunyai nilai berita, atau sebaliknya membolehkan ekspresi individu tentang topik yang penting dari sudut sosial.

Melalui rundingan dan rujukan dengan pihak berkepentingan kami, kami mengemas kini Garis Panduan Komuniti kami dari semasa ke semasa, agar mengikut perkembangan tingkah laku dan risiko baharu, sebagai sebahagian daripada komitmen kami untuk memastikan TikTok tempat yang selamat untuk kreativiti dan keceriaan.


Ekstremisme Keganasan

Kami mempunyai pendirian yang tegas tentang pengupayaan keganasan di dalam dan di luar TikTok. Kami tidak membenarkan orang menggunakan platform kami untuk mengancam atau mengapi-apikan keganasan, atau untuk mempromosi individu atau organisasi yang berbahaya. Sekiranya terdapat ancaman kepada keselamatan awam atau sesuatu akaun digunakan untuk menggalakkan atau mengagung-agungkan keganasan di luar platform, kami mungkin menggantung atau menyekat akaun tersebut. Sekiranya wajar, kami akan melaporkan akaun berkenaan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Untuk melindungi komuniti kami secara berkesan, kami mungkin mempertimbangkan maklumat yang tersedia pada platform-platform lain dan juga di luar talian untuk mengenal pasti individu dan organisasi ganas dan ekstremis pada platform kami. Jika kami mendapati individu atau organisasi seperti ini pada TikTok, kami akan menutup akaun individu atau organisasi berkenaan.

Ancaman dan hasutan untuk melakukan keganasan

Kami menganggap penghasutan untuk melakukan keganasan sebagai menyokong, mengarah, atau menggalakkan orang melakukan keganasan. Kami tidak membenarkan ancaman keganasan atau hasutan untuk melakukan keganasan pada platform kami yang mungkin mengakibatkan kemudaratan fizikal yang serius.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Pernyataan niat untuk menyebabkan kecederaan fizikal kepada individu atau kumpulan
 • Pernyataan atau imej yang menggalakkan orang lain melakukan atau yang menyokong keganasan fizikal
 • Pernyataan bersyarat atau bersifat aspirasi yang menggalakkan orang melakukan keganasan
 • Seruan atau panggilan untuk membawa senjata ke sesebuah lokasi dengan niat untuk menakut-nakutkan atau mengancam individu atau kumpulan dengan keganasan
 • Memberi arahan tentang cara membuat atau menggunakan senjata dengan niat untuk menghasut atau mengapi-apikan keganasan

Individu atau organisasi yang berbahaya

Kami tidak membenarkan individu atau organisasi pada platform kami untuk menggalakkan atau terlibat dalam keganasan. Kami mengeluarkan individu atau organisasi seperti ini, termasuklah pembunuh besar-besaran, pembunuh dan perogol bersiri, kumpulan kebencian, organisasi jenayah, organisasi pengganas, dan kumpulan bersenjata bukan negara yang menjadikan orang awam sebagai sasaran.

Organisasi pengganas

Pengganas dan organisasi pengganas ialah petindak bukan-negara yang mengancam untuk melakukan keganasan, menggunakan keganasan, dan/atau melakukan jenayah serius (seperti jenayah kemanusiaan) terhadap penduduk awam dalam usaha mencapai objektif politik, agama, etnik, atau ideologi.

Kebencian terancang

Kebencian terancang merujuk kepada individu atau organisasi yang menyerang orang berdasarkan ciri-ciri yang dilindungi, seperti kaum, asal etnik, negara asal, agama, kasta, orientasi seksual, jantina, gender, identiti gender, atau status imigrasi. Kami menganggap serangan sebagai merangkumi tindakan yang mengapi-apikan kebencian, memperlakukan individu atau kumpulan sebagai kurang daripada manusia, atau mengamalkan ideologi kebencian.

Organisasi jenayah

Organisasi jenayah bersifat transnasional (merentas sempadan negara), nasional, atau kumpulan setempat yang terlibat dalam jenayah serius, termasuk jenayah ganas (cth. homisid, rogol, rompakan, serangan), penyeludupan (cth. manusia, organ, dadah, senjata), penculikan, jenayah kewangan (cth. pemerasan, peras ugut, penipuan, pengubahan wang haram), atau jenayah siber.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang memuji, menggalakkan, mengagung-agungkan, atau menyokong individu dan/atau organisasi berbahaya
 • Kandungan yang menggalakkan penyertaan dalam, atau berhasrat untuk merekrut individu ke dalam organisasi berbahaya
 • Kandungan yang mempunyai nama, simbol, logo, bendera, cogan kata, pakaian seragam, gestur, sanjungan, ilustrasi, potret, lagu, muzik, lirik, atau objek lain yang bermaksud untuk mewakili individu dan/atau organisasi berbahaya


Tingkah Laku Penuh Kebencian

TikTok ialah komuniti yang pelbagai dan terangkum yang tidak bertolak-ansur terhadap diskriminasi. Kami tidak membenarkan kandungan yang mengandungi ucapan benci atau yang melibatkan perlakuan penuh kebencian dan kami mengeluarkan perkara ini daripada platform kami. Kami menggantung atau menyekat akaun yang terlibat dengan pelanggaran ucapan benci atau yang berkaitan dengan ucapan benci di luar platform TikTok.

Serangan berdasarkan ciri-ciri yang dilindungi

Kami mentakrifkan ucapan benci sebagai kandungan yang menyerang, mengancam, menghasut keganasan terhadap, atau sebaliknya memperlakukan individu atau kumpulan sebagai kurang daripada manusia berdasarkan ciri-ciri yang dilindungi berikut:

 • Kaum 
 • Asal etnik
 • Negara asal 
 • Agama
 • Kasta 
 • Orientasi seksual
 • Jantina
 • Gender
 • Identiti gender
 • Penyakit serius
 • Kelainan upaya
 • Status imigrasi

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan penuh kebencian berkaitan individu atau kumpulan, termasuk:
  • mendakwa bahawa mereka mempunyai kedudukan atau taraf lebih rendah dari sudut fizikal, mental, atau moral
  • menyeru atau memberi justifikasi untuk keganasan dilakukan terhadap mereka
  • mendakwa bahawa mereka penjenayah 
  • merujuk kepada mereka sebagai haiwan, objek tidak bernyawa, atau entiti bukan manusia 
  • menggalakkan atau memberi justifikasi untuk pengecualian, pengasingan, atau diskriminasi terhadap mereka
 • kandungan yang menggambarkan mudarat yang dikenakan kepada individu atau kumpulan berdasarkan sesuatu ciri yang dilindungi

Penghinaan

Penghinaan ditakrifkan sebagai istilah menghina yang berniat untuk mengecil-ngecilkan sesuatu asal etnik, kaum, atau mana-mana ciri lain yang dilindungi yang disenaraikan di atas. Untuk mengurangkan penyebaran istilah yang benar-benar menyinggung perasaan, kami telah mengeluarkan semua bentuk penghinaan daripada platform kami, melainkan istilah tersebut diperuntukkan semula, digunakan sebagai rujukan kepada diri sendiri (cth. dalam lagu), atau tidak mengecil-ngecilkan.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang menggunakan atau menyertakan penghinaan

Ideologi penuh kebencian

Ideologi penuh kebencian ialah ideologi yang mempamerkan secara jelas permusuhan terhadap orang disebabkan oleh ciri-ciri mereka yang dilindungi. Ideologi penuh kebencian tidak serasi dengan komuniti terangkum dan menyokong yang disediakan oleh platform kami dan kami mengeluarkan kandungan yang menggalakkan ideologi ini. 

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang memuji, menggalakkan, mengagung-agungkan, atau menyokong mana-mana ideologi penuh kebencian
 • Kandungan yang mempunyai nama, simbol, logo, bendera, cogan kata, pakaian seragam, gestur, sanjungan, ilustrasi, potret, lagu, muzik, lirik, atau objek lain yang berkaitan dengan ideologi penuh kebencian
 • Kandungan yang menafikan peristiwa yang didokumenkan dengan baik dan melibatkan keganasan yang telah berlaku yang menjejaskan kumpulan dengan ciri-ciri yang dilindungi
 • Dakwaan keagungan mengatasi kumpulan orang dengan rujukan kepada ciri-ciri yang dilindungi
 • Teori konspirasi yang digunakan untuk memberi justifikasi ideologi penuh kebencian.


Aktiviti haram dan barangan terkawal

Kami berusaha bagi memastikan TikTok tidak mendayakan aktiviti yang melanggar undang-undang atau peraturan. Kami melarang perdagangan, jualan, promosi, dan penggunaan barangan terkawal tertentu, selain gambaran, promosi atau pemudahan aktiviti jenayah, termasuklah eksploitasi manusia. Kandungan boleh dikeluarkan jika ia berkaitan dengan aktiviti atau barangan yang dikawal atau haram di sebahagian besar rantau atau dunia, walaupun aktiviti atau barangan tersebut sah di sisi undang-undang bidang kuasa tempat siaran dibuat.

Aktiviti jenayah

Aktiviti jenayah meliputi spektrum yang luas bagi tindakan yang boleh dihukum oleh undang-undang, termasuk mencuri, menyerang, eksploitasi insan, pemalsuan, dan perlakuan memudaratkan yang lain. Untuk mencegah perlakuan seperti daripada menjadi perkara normal, ditiru, atau dimudahkan, kami mengeluarkan kandungan yang mempromosi atau mendayakan aktiviti jenayah.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan tindakan mudarat fizikal, seperti menyerang atau menculik
 • Kandungan yang menimbulkan risiko keselamatan kepada orang lain, termasuk membuat panggilan kecemasan palsu
 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan eksploitasi manusia, penyeludupan manusia, buruh paksa, penghambaan domestik, perdagangan seks, atau pelacuran
 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan pemburuan haram atau perdagangan haram hidupan liar
 • Kandungan yang menawarkan pembelian, jualan, perdagangan, atau permintaan barangan yang diperoleh secara haram atau palsu
 • Kandungan yang memberi arahan tentang cara mengendalikan aktiviti jenayah

Senjata

Kami tidak membenarkan gambaran, promosi, atau perdagangan senjata api, peluru, aksesori senjata api atau senjata letupan. Kami juga melarang arahan tentang cara mengilang senjata-senjata tersebut. Kandungan sebagai sebahagian daripada koleksi muzium, dibawa oleh pegawai polis, dalam perbarisan ketenteraan, digunakan dalam persekitaran yang selamat dan terkawal seperti lapangan menembak mungkin dibenarkan.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang mempamerkan senjata api, aksesori senjata api, peluru, atau senjata letupan
 • Kandungan yang menawarkan pembelian, jualan, perdagangan atau permintaan senjata api, aksesori, peluru, senjata letupan, atau arahan tentang cara mengilang perkara-perkara ini 

Dadah, bahan terkawal, alkohol dan tembakau

Kami tidak membenarkan gambaran, promosi, atau perdagangan dadah atau bahan terkawal lain. Perdagangan produk tembakau dan alkohol juga dilarang pada platform ini

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan orang lain membuat, menggunakan, atau berdagang dadah atau bahan terkawal lain
 • Kandungan yang menawarkan pembelian, jualan, perdagangan, atau permintaan dadah atau bahan terkawal lain, produk alkohol atau tembakau (termasuk produk ‘vaping’)
 • Kandungan yang menyediakan maklumat tentang cara membeli bahan haram atau terkawal
 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan pembuatan produk alkohol haram
 • Kandungan yang menggambarkan atau mempromosi penyalahgunaan bahan yang sah di sisi undang-undang, atau arahan tentang cara membuat bahan yang dibuat di rumah, dalam usaha untuk menjadi mabuk

Penipuan atau berkomplot (‘scam’)

Kami tidak membenarkan sesiapa pun mengeksploitasi platform kami untuk meraih manfaat daripada kepercayaan pengguna dan mengakibatkan mudarat kewangan atau peribadi. Kami mengeluarkan kandungan yang memperdaya orang untuk mendapatkan keuntungan kewangan atau kelebihan peribadi yang melanggar undang-undang, termasuklah skim untuk menipu individu atau mencuri aset.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan pemancingan data (‘phishing’)
 • Kandungan yang menggambarkan atau mempromosi Skim Cepat Kaya (‘Ponzi’), pemasaran pelbagai peringkat (MLM) atau skim piramid
 • Kandungan yang menggambarkan atau mempromosi skim pelaburan dengan janji pulangan yang tinggi, pertaruhan yang ditetapkan, atau apa-apa jenis komplot lain

Perjudian

Kami tidak membenarkan kandungan yang mempromosi khidmat perjudian, atau yang boleh dianggap sebagai pengiklanan kasino, pertaruhan sukan, atau mana-mana aktiviti perjudian komersial yang lain. 

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang mempromosi kasino, pertaruhan sukan, poker, loteri, perisian dan aplikasi berkaitan perjudian, atau perkhidmatan perjudian lain

Privasi, data peribadi, dan maklumat yang boleh mengenal pasti peribadi (PII)

Kami tidak membenarkan kandungan yang melanggar kerahsiaan data peribadi dan maklumat yang boleh mengenal pasti peribadi (cth. maklumat keselamatan sosial). Kami mengeluarkan kandungan yang menggambarkan data peribadi atau maklumat boleh mengenal pasti peribadi (PII) daripada platform ini.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang mengandungi data peribadi atau maklumat yang boleh mengenal pasti peribadi (PII)


Kandungan ganas dan grafik

TikTok ialah platform yang meraikan kreativiti tetapi bukan perkara yang mempunyai nilai kejutan atau keganasan. Kami tidak membenarkan kandungan yang secara tidak wajar mengejutkan, bersifat grafik, sadis, atau menggerunkan yang menggalakkan, menormalkan, atau mengagung-agungkan keganasan ekstrem atau penderitaan pada platform kami. Apabila terdapat ancaman kepada keselamatan awam, kami menggantung atau menyekat akaun berkenaan dan apabila wajar, kami membuat laporan tentang hal itu kepada pihak berkuasa undang-undang yang berkaitan.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan manusia yang menggambarkan:
  • kematian atau kemalangan yang ganas atau grafik
  • mayat manusia yang hilang anggota badan, tubuh yang dikerat-kerat, mayat rentung atau mayat yang lecur
  • pertumpahan darah yang memberi tumpuan utama kepada luka terdedah atau kecederaan
  • keganasan, pergaduhan fizikal dunia sebenar, atau penyeksaan
 • Kandungan haiwan yang menggambarkan:
  • penyembelihan atau kematian haiwan yang bukan bersifat semula jadi
  • bangkai haiwan yang hilang anggota badan, tubuh haiwan yang dikerat-kerat, bangkai haiwan rentung atau bangkai haiwan yang melecur
  • kezaliman dan pertumpahan darah melibatkan haiwan


Tindakan bunuh diri, mencederakan diri sendiri, dan berbahaya

Kami amat prihatin tentang kesihatan dan kesejahteraan individu yang menganggotai komuniti kami. Kami tidak membenarkan kandungan yang menggambarkan, menggalakkan, membiasakan atau mengagung-agungkan aktiviti yang membawa kepada bunuh diri, mencederakan diri, atau kecelaruan makan. Kami juga tidak mengizinkan pengguna berkongsi kandungan yang menggambarkan diri mereka mengambil bahagian dalam, atau menggalakkan pengambilan bahagian dalam, aktiviti berbahaya yang boleh mengakibatkan kecederaan serius atau maut.

Walau bagaimanapun, kami menyokong ahli komuniti kami yang berkongsi pengalaman peribadi mereka dengan isu-isu ini dalam cara yang selamat untuk meningkatkan kesedaran dan mendapatkan sokongan komuniti. Kami juga menggalakkan individu yang bergelut dengan fikiran untuk mencederakan atau membunuh diri, atau yang tahu seseorang yang sedang mempertimbangkan secara serius untuk membunuh diri, supaya serta-merta menghubungi perkhidmatan kecemasan atau khidmat pencegahan bunuh diri di dalam web kami. Sekiranya campur tangan kami dapat membantu seseorang pengguna yang mungkin terdedah kepada risiko mencederakan diri mereka, pasukan TikTok juga mungkin memberi amaran kepada perkhidmatan kecemasan tempatan.

Bunuh Diri

Kami mengeluarkan kandungan yang memaparkan bunuh diri, idea untuk membunuh diri, atau kandungan yang mungkin menggalakkan penyertaan dalam perlakuan lain yang mencederakan diri. Kami juga mengeluarkan kandungan yang menggambarkan percubaan membunuh diri atau kandungan yang menampilkan seseorang yang terlibat dalam perlakuan atau berhasrat untuk melibatkan diri dalam perlakuan yang berkemungkinan mengakibatkan kematian yang disebabkan oleh diri orang itu sendiri. Kami melarang apa-apa bentuk kandungan yang menggalakkan, membiasakan, atau mengagung-agungkan bunuh diri, menyediakan arahan untuk membunuh diri, atau siaran yang menampilkan bunuh diri sebagai sesuatu yang berani atau mulia.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang menyediakan arahan untuk bunuh diri
 • Kandungan yang menggambarkan, menormalkan, atau mengagung-agungkan bunuh diri
 • Permainan, cabaran, pakatan atau tipu helah (‘hoax’) bunuh diri

Mencederakan diri sendiri dan kecelaruan makan

Untuk mengelak daripada menormalkan, menggalakkan, atau mencetuskan perlakuan mencederakan diri sendiri, kami tidak membenarkan imej yang menggambarkan perlakuan seperti ini, tanpa mengira niat pengguna menyiarkannya. Kami mengeluarkan kandungan yang menggalakkan atau menormalkan tindakan yang berkemungkinan membawa kepada kecederaan fizikal yang dilakukan sendiri. Kandungan yang menggalakkan tabiat makan yang berkemungkinan menjejaskan kesihatan juga tidak dibenarkan pada platform ini.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang menggambarkan, menormalkan, atau mengagung-agungkan mencederakan diri sendiri atau kecelaruan makan
 • Kandungan yang menyediakan arahan tentang cara terlibat dalam mencederakan diri sendiri atau kecelaruan makan
 • Permainan, cabaran, pakatan atau tipu helah (‘hoax’) mencederakan diri sendiri atau kecelaruan makan
 • Kandungan yang menggambarkan, membiasakan, atau mengagung-agungkan kecelaruan makan atau perlakuan mengurangkan berat badan yang berbahaya yang berkaitan dengan kecelaruan makan

Tindakan berbahaya

Kami mentakrifkan aktiviti berisiko atau perlakuan berbahaya lain sebagai tindakan yang dilakukan dalam konteks bukan profesional atau tanpa kemahiran dan pengawasan keselamatan yang diperlukan yang boleh membawa kepada kecederaan yang serius atau maut bagi pengguna atau khalayak awam. Kami tidak membenarkan kandungan yang menggambarkan, menormalkan, atau mengagung-agungkan perlakuan seperti ini, termasuk lagak ngeri amatur atau cabaran berbahaya.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang menunjukkan penggunaan alat, kenderaan atau objek berbahaya yang berkemungkinan tidak wajar
 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan pengambilan atau menghadamkan bahan yang bukan dimaksudkan untuk dimakan atau boleh membawa kepada kemudaratan yang teruk
 • Permainan, cabaran, atau lagak ngeri yang berbahaya yang boleh mengakibatkan kecederaan.


Gangguan dan membuli

Kami percaya dan mendukung ekspresi komuniti dan individu yang terangkum tanpa takut atau penganiayaan. Kami tidak bertolak ansur sekiranya ahli komuniti kami dimalukan, dibuli atau diganggu. Kandungan atau perlakuan yang menganiaya boleh mengakibatkan tekanan psikologi yang teruk dan akan dikeluarkan daripada platform kami. 

Perlakuan menganiaya

Kami mengeluarkan semua ekspresi yang menganiaya, termasuk pernyataan yang mengancam atau yang merendah-rendahkan yang berhasrat untuk mempersenda, mengaibkan, memalukan, menakutkan, atau menyakiti seseorang individu. Larangan ini dilanjutkan kepada penggunaan ciri TikTok. Untuk membolehkan ekspresi berhubung perkara berkaitan kepentingan awam, komen yang kritikal tentang tokoh awam mungkin dibenarkan; walau bagaimanapun, perlakuan menganiaya yang serius terhadap tokoh awam ini adalah dilarang.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang menghina individu lain, atau mengecil-ngecilkan seseorang individu berdasarkan ciri seperti intelek, rupa, sifat peribadi, atau kebersihan
 • Kandungan yang menggalakkan gangguan yang diselaraskan
 • Kandungan yang mengecil-ngecilkan mangsa tragedi ganas
 • Kandungan yang menggunakan ciri interaktif TikTok (cth. duet) untuk menghina orang lain
 • Kandungan yang menggambarkan mudarat atau intimidasi yang disengajakan, pengintaian sambil mengganggu siber atau ‘trolling’ 
 • Kandungan yang mendoakan atau mengharapkan kematian, penyakit serius, atau mudarat serius lain terhadap individu atau tokoh awam.

Gangguan seksual

Gangguan seksual melibatkan perlakuan seksual yang tidak diingini atau tidak wajar yang ditujukan kepada individu lain. Kami tidak membenarkan kandungan, termasuk komen atau usaha mendekati, yang mengganggu orang lain secara seksual, tanpa mengira niat pengguna, kerana tindakan seperti ini boleh mengakibatkan tekanan kepada individu yang dijadikan sasaran.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang cuba untuk membuat hubungan seksual yang tidak diingini
 • Kandungan merangsang aktiviti seksual dengan pengguna lain, sama ada secara lisan, dalam bentuk teks (termasuk ‘emoji’), atau menerusi penggunaan mana-mana ciri dalam aplikasi
 • Kandungan yang mengecil-ngecilkan aktiviti seksual orang lain
 • Kandungan yang mengubah atau menukar sesuatu imej individu lain untuk menampilkan atau membayangkan perlakuan seksual yang tidak senonoh atau penglibatan dalam aktiviti seksual
 • Kandungan yang mendedahkan, atau mengancam untuk mendedahkan kehidupan seksual peribadi seseorang, termasuk ancaman untuk menerbitkan kandungan digital, sejarah seksual, dan nama pasangan seksual terdahulu
 • Kandungan yang mendedahkan, atau mengancam untuk mendedahkan, orientasi seksual seseorang tanpa persetujuan atau pengetahuan orang tersebut

Ancaman menggodam, ‘doxxing’, dan peras ugut

Mengancam untuk menggodam atau melakukan doxxing dengan niat untuk mengganggu atau memeras ugut individu lain boleh mengakibatkan tekanan emosi yang serius dan mudarat luar talian lain. Kami mentakrifkan doxxing sebagai tindakan mengumpul dan menerbitkan data peribadi atau maklumat boleh mengenal pasti peribadi (PII) bagi tujuan yang jahat. Kami menganggap tingkah laku dalam talian seperti ini sebagai satu bentuk penganiayaan dan tidak membenarkan hal ini pada platform kami.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang mengancam untuk mendedahkan data peribadi atau maklumat yang boleh mengenal pasti peribadi (PII), termasuk alamat kediaman, alamat e-mel peribadi, nombor telefon peribadi, penyata bank, nombor keselamatan sosial, atau nombor pasport
 • Ancaman peras ugut atau penggodaman akaun individu lain
 • Kandungan yang mengapi-apikan atau menggalakkan orang lain supaya menggodam atau mendedahkan akaun peribadi, data peribadi, atau maklumat boleh mengenal pasti peribadi (PII) orang lain.
 • Akaun, data peribadi, atau maklumat boleh mengenal pasti peribadi seseorang individu untuk dianiaya, ‘troll’ atau diganggu oleh orang lain


Kebogelan dewasa dan aktiviti seksual

Kami berusaha untuk mewujudkan platform yang membuatkan pengguna rasa dialu-alukan dan selamat. Kami tidak membenarkan kebogelan, pornografi, atau kandungan yang eksplisit dari segi seksual pada platform kami. Kami juga melarang kandungan yang menggambarkan atau menyokong tindakan seksual tanpa persetujuan, perkongsian imej intim tanpa persetujuan, dan permintaan seksual dewasa.

Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual ditakrifkan sebagai apa-apa salah guna sebenar atau percubaan salah guna kedudukan yang lemah, kuasa, atau kepercayaan bagi tujuan seksual, termasuk meraih keuntungan dari sudut kewangan, sosial atau politik daripada eksploitasi seksual orang lain. Kami tidak membenarkan kandungan yang bersifat eksploitasi seksual.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang menggambarkan, meminta, mempromosi, menormalkan atau mengagung-agungkan tindakan seksual tanpa persetujuan atau sentuhan tanpa persetujuan, termasuk rogol dan serangan seksual
 • Kandungan yang menggambarkan, meminta, mempromosi, menormalkan atau mengagung-agungkan perkongsian imej intim tanpa persetujuan, termasuk imej seksual yang diambil, dihasilkan, atau dikongsi tanpa persetujuan
 • Kandungan yang menggambarkan, menormalkan, atau mengagung-agungkan keganasan seksual
 • Kandungan yang menggambarkan, mempromosi atau mengagung-agungkan permintaan seksual termasuk menawarkan atau meminta pasangan seksual, sembang seksual, khidmat seksual, kandungan seksual premium, atau kamera seksual

Aktiviti bogel dan seksual yang melibatkan dewasa

Aktiviti bogel dan seksual termasuk kandungan yang mendedahkan secara berlebih-lebihan payudara, alat sulit, dubur, atau punggung, atau perlakuan yang meniru, membayangkan atau memaparkan tindakan seks. Kami tidak membenarkan gambaran, aktiviti bogel atau seksual, termasuk kandungan yang dihasilkan atau dimanipulasi secara digital. Kami amat prihatin tentang kandungan yang mungkin menyinggung perasaan atau tidak wajar dari segi budaya di sesetengah rantau atau mungkin tidak sesuai untuk pengguna segenap usia.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang secara terang-terangan atau tersirat menggambarkan aktiviti seksual termasuk persetubuhan sempurna atau tidak tembus, seks oral, atau kucupan erotik
 • Kandungan yang menggambarkan kebangkitan nafsu berahi atau rangsangan seksual
 • Kandungan yang menggambarkan ‘fetish’ seksual 
 • Kandungan yang menggambarkan alat sulit manusia, puting payudara, bahagian sulit, atau punggung yang terdedah
 • Kandungan yang mengandungi bahasa yang eksplisit dari segi seksual untuk kepuasan seksual


Keselamatan kanak-kanak

Kami amat komited untuk menjamin keselamatan kanak-kanak pada platform kami. Kami tidak bertolak-ansur terhadap aktiviti yang mengekalkan penganiayaan kemudaratan, membahayakan, atau mengeksploitasi kanak-kanak pada TikTok. Apa-apa kandungan, termasuk animasi atau media yang dihasilkan atau dimanipulasi secara digital yang menggambarkan penganiayaan, eksploitasi, atau kebogelan kanak-kanak adalah satu pelanggaran pada platform kami dan akan dikeluarkan apabila dikesan. Sekiranya wajar, kami melaporkan kandungan yang melanggar ini kepada Pusat Kanak-kanak Hilang & Dieksploitasi Nasional (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC) dan/atau pihak berkuasa undang-undang berkaitan yang lain. TikTok menganggap kanak-kanak sebagai mana-mana individu berusia bawah 18 tahun.

Pengguna perlu mencapai syarat usia minimum untuk menggunakan TikTok, sebagaimana yang ditetapkan dalam Terma Perkhidmatan kami. Apabila pemegang akaun bawah umur dikesan, kami akan mengeluarkan akaun tersebut. Platform kami direka bentuk dengan mengambil kira keselamatan kanak-kanak dan sesetengah ciri kami mengenakan sekatan usia. Pemegang akaun berusia bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan pemesejan langsung atau mengehos strim dan kandungan mereka tidak layak untuk muncul dalam suapan ‘For You’; ambang usia mungkin lebih tinggi di sesetengah rantau. Pemegang akaun yang berusia bawah 18 tahun tidak boleh menghantar atau menerima hadiah melalui ciri memberi hadiah maya.

Eksploitasi seksual kanak-kanak 

Eksploitasi seksual kanak-kanak ditakrifkan sebagai apa-apa salah guna kedudukan kuasa atau kepercayaan bagi tujuan seksual, termasuk meraih keuntungan dari sudut kewangan, sosial atau politik daripada eksploitasi kanak-kanak. Bahan Penganiayaan Seksual Kanak-kanak, (Child Sexual Abuse Material, CSAM) ditakrifkan sebagai apa-apa gambaran visual kebogelan atau kandungan eksplisit bersifat seksual, sama ada dirakam oleh dewasa yang menjadi pemangsa, rakan sebaya, atau dijana sendiri oleh kanak-kanak. TikTok akan mengambil tindakan terhadap apa-apa kandungan atau akaun yang melibatkan interaksi atau percubaan mendekati seksual antara dewasa dengan kanak-kanak, atau antara kanak-kanak yang mempunyai perbezaan usia yang ketara.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang dikongsi, dikongsi semula, menawarkan perdagangan atau menjual, atau menghalakan pengguna ke luar platform untuk memperoleh atau mengedarkan CSAM
 • Kandungan yang melibatkan kanak-kanak dilibatkan secara seksual, atau sebaliknya menjadikan kanak-kanak sebagai objek seksual (cth. melalui ciri produk seperti duet) 
 • Kandungan yang menggambarkan, meminta, mengagung-agungkan, atau menggalakkan imej penganiayaan kanak-kanak, termasuk kebogelan, kanak-kanak yang dijadikan objek seksual, atau aktiviti seksual dengan kanak-kanak
 • Kandungan yang menggambarkan, mempromosi, menormalkan, mengagung-agungkan pedofilia atau serangan seksual terhadap kanak-kanak
 • Kandungan yang memangsakan semula kanak-kanak atau meraih kelebihan daripada mangsa penganiayaan kanak-kanak melalui perkongsian semula oleh pihak ketiga atau lakonan semula serangan atau pengakuan

Perlakuan antun seksual (‘Grooming’)

Perlakuan antun seksual adalah yang melibatkan orang dewasa menjalin perhubungan emosi dengan kanak-kanak untuk memperoleh kepercayaan dengan tujuan membuat perhubungan seksual pada masa hadapan atau secara berterusan, penganiayaan seksual, pemerdagangan, atau eksploitasi lain. Perlakuan seperti ini termasuk: memberi pujian, meminta hubungan pada atau di luar platform, meminta maklumat peribadi, permintaan bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, permintaan atau komen seksual, dan memberi hadiah.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Usaha mendekati antun seksual
 • Kandungan yang menggambarkan, mempromosi, membiasakan, atau mengagung-agungkan perlakuan antun seksual
 • Kandungan yang meminta hubungan seksual dalam dunia sebenar antara kanak-kanak dengan orang dewasa atau antara kanak-kanak yang mempunyai perbezaan usia yang ketara 
 • Kandungan yang memaparkan atau menawarkan kebogelan kepada kanak-kanak
 • Apa-apa permintaan imej bogel atau hubungan seksual, menerusi peras ugut atau kaedah paksaan lain

Aktiviti bogel dan seksual yang melibatkan kanak-kanak

Aktiviti bogel dan seksual melibatkan kanak-kanak termasuk kandungan yang mendedahkan secara berlebih-lebihan payudara, alat sulit, dubur, atau punggung, atau perlakuan yang meniru, membayangkan atau memaparkan tindakan seks yang melibatkan kanak-kanak. Kami tidak membenarkan gambaran, aktiviti bogel atau seksual, termasuk kandungan yang dihasilkan atau dimanipulasi secara digital.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi: 

 • Kandungan yang secara tersirat menggambarkan aktiviti seksual kanak-kanak termasuk persetubuhan sempurna atau tidak tembus, seks oral, atau kucupan intim
 • Kandungan yang menggambarkan kebangkitan nafsu berahi atau rangsangan seksual yang melibatkan kanak-kanak
 • Kandungan yang menggambarkan ‘fetish’ seksual melibatkan kanak-kanak
 • Kandungan yang menggambarkan alat sulit manusia, puting payudara, bahagian sulit, atau punggung kanak-kanak yang terdedah
 • Kandungan yang mengandungi bahasa yang eksplisit dari segi seksual atau menggambarkan kanak-kanak
 • Kandungan yang menggambarkan kanak-kanak yang mengandungi lirik lagu yang eksplisit dari segi seksual
 • Kandungan dengan tarian yang eksplisit dari segi seksual oleh kanak-kanak, termasuk gelek, menggoncang dada, merodok pinggul, meraba lipatan paha atau payudara sendiri atau orang lain 
 • Kandungan yang menggambarkan kanak-kanak melucutkan pakaian
 • Kandungan yang menggambarkan kanak-kanak dengan pakaian yang minimum yang tidak relevan dari sudut situasi lokasi
 • Komen, emoji, teks atau grafik lain yang dijadikan seksual digunakan untuk menyelubungi atau membayangkan kebogelan atau aktiviti seksual kanak-kanak

Aktiviti memudaratkan oleh kanak-kanak

Aktiviti memudaratkan oleh kanak-kanak termasuklah pemilikan atau penggunaan bahan yang dilarang untuk kanak-kanak, salah guna bahan yang sah di sisi undang-undang, penglibatan dalam aktiviti haram, penyertaan dalam aktiviti, cabaran fizikal, atau menyahut cabaran yang mungkin mengancam kesejahteraan atau keselamatan kanak-kanak tersebut. Kami mengeluarkan apa-apa kandungan seperti ini daripada platform kami.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang mencadangkan, menggambarkan, meniru, atau menggalakkan pemilikan atau penggunaan minuman beralkohol, tembakau, atau ubat oleh kanak-kanak
 • Kandungan yang menawarkan arahan menyasarkan kanak-kanak tentang cara membeli, menjual atau berdagang alkohol, tembakau atau bahan terkawal
 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan aktiviti yang boleh membahayakan kesejahteraan remaja, termasuk cabaran fizikal, menyahut cabaran, atau lagak ngeri

Mudarat fizikal dan psikologi kanak-kanak

Perlakuan yang mendedahkan kanak-kanak kepada risiko mudarat fizikal atau psikologi termasuklah penganiayaan fizikal, pengabaian, membahayakan dan mengecil-ngecilkan dari segi psikologi. Kami mengeluarkan apa-apa kandungan seperti ini daripada platform kami. 

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan penganiayaan fizikal, pengabaian, membahayakan, atau mengecil-ngecilkan kanak-kanak dari segi psikologi
 • Kandungan yang menggambarkan atau menggalakkan teknik ikhtiar hidup (‘survivalist techniques’) tanpa amaran yang menegaskan bahaya meniru

Jenayah terhadap kanak-kanak

Kami tidak membenarkan pengguna yang telah disabitkan melakukan kesalahan jenayah terhadap kanak-kanak untuk mempunyai akaun pada platform kami. Jenayah ini termasuk, serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan atau pengabaian fizikal, penculikan (‘abduction’), penculikan ibu bapa antarabangsa, pemerdagangan, eksploitasi kanak-kanak untuk pelacuran, penganiayaan seksual dalam talian kanak-kanak secara langsung, eksploitasi seksual kanak-kanak dalam konteks perjalanan dan pelancongan, percubaan untuk memperoleh atau mengedarkan bahan penganiayaan seksual kanak-kanak (CSAM), dan penerbitan, pemilikan, atau pengedaran bahan penganiayaan seksual kanak-kanak (CSAM). Jika kami menemui mana-mana pengguna seperti ini, kami akan menyekat akaun tersebut. Apa-apa maklumat pengguna yang didedahkan sendiri yang menyatakan pemegang akaun ialah pedofil atau pesalah seks kanak-kanak akan ditafsirkan pada nilai mukanya dan akaun tersebut akan dipadam.


Integriti dan ketulenan

Kami percaya bahawa kepercayaan menjadi asas komuniti kami. Kami tidak membenarkan aktiviti yang menjejaskan integriti platform kami atau ketulenan pengguna kami. Kami mengeluarkan kandungan atau akaun yang melibatkan spam atau interaksi palsu, penyamaran, maklumat mengelirukan yang mengakibatkan kemudaratan, atau yang melanggar apa-apa hak harta intelektual.

Spam dan interaksi palsu

Interaksi palsu termasuk apa-apa kandungan atau aktiviti untuk meningkatkan populariti secara palsu pada platform ini. Kami melarang apa-apa percubaan untuk memanipulasi platform ini untuk meningkatkan metrik interaksi. 

Jangan:

 • Berkongsi arahan tentang cara meningkatkan tontonan, suka, pengikut, perkongsian, atau komen secara palsu
 • Cuba untuk atau melibatkan diri dalam penjualan atau pembelian tontonan, suka, pengikut, perkongsian atau komen
 • Mempromosi khidmat penjanaan trafik palsu
 • Mengendalikan berbilang akaun TikTok dengan dakwaan palsu atau menipu untuk mengedarkan spam komersial

Penyamaran

Kami tidak membenarkan akaun yang berlagak sebagai orang atau entiti lain secara mengelirukan. Apabila kami mengesahkan laporan penyamaran, kami akan meminta pengguna berkenaan supaya mengemas kini profilnya, atau menggantung atau menyekat akaun tersebut. Kami membenarkan parodi, komentar, atau akaun peminat, selagi pengguna menyatakan dalam bio dan nama pengguna bahawa ini akaun peminat, komentar atau parodi dan tiada gabungan dengan subjek akaun tersebut.

Jangan: 

 • Jangan berlagak sebagai orang atau entiti lain dengan menggunakan nama, butiran biografi atau gambar profil seseorang secara mengelirukan

Salah maklumat

Salah maklumat ditakrifkan sebagai kandungan yang tidak tepat atau palsu. Walaupun kami menggalakkan komuniti kami mengadakan perbualan secara hormat tentang perkara yang penting kepada mereka, kami tidak membenarkan salah maklumat yang mengakibatkan mudarat kepada individu, atau komuniti kami, atau khalayak awam yang lebih luas tanpa mengira niat.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Salah maklumat yang mengapi-apikan kebencian dan prasangka
 • Salah maklumat berkaitan kecemasan yang mencetuskan panik
 • Salah maklumat perubatan yang boleh mengakibatkan mudarat kepada kesihatan fizikal seseorang individu
 • Kandungan yang mengelirukan ahli komuniti tentang pilihanraya atau proses sivik yang lain 
 • Kandungan bersifat konspirasi yang menyerang kumpulan khusus yang dilindungi atau menyertakan seruan untuk bertindak ganas, atau menafikan peristiwa ganas atau tragis yang telah berlaku.
 • Pemalsuan Digital (Media Sintetik atau Media Dimanipulasi) yang mengelirukan pengguna dengan memutarbelitkan kebenaran tentang peristiwa dan mengakibatkan mudarat kepada subjek dalam video, atau orang lain, atau masyarakat

Jangan:

 • Terlibat dalam perlakuan tidak tulen yang diselaraskan (seperti pembuatan akaun) untuk memberi pengaruh dan mengubah pandangan awam sambil mengelirukan individu dan komuniti kami tentang identiti, lokasi, atau tujuan akaun

Pelanggaran harta intelektual

Hak cipta ialah hak sah di sisi undang-undang yang melindungi kerja asli pengarang/pencipta (cth. muzik, video) dan ekspresi asal sesuatu idea (cth. cara khusus video atau muzik diekspresi atau dicipta), walaupun tidak melindungi idea atau fakta asas. Tanda dagangan ialah kata, simbol, cogan kata, reka bentuk yang mengenal pasti dan membezakan sumber sesuatu produk atau perkhidmatan. Kami menggalakkan supaya semua orang menghasilkan dan berkongsi kandungan asli. Kandungan yang melanggar hak harta intelektual orang lain dilarang pada platform kami dan akan dikeluarkan sekiranya kami menyedari hal itu. Penggunaan kerja berhak cipta di bawah keadaan tertentu, seperti penggunaan doktrin atau undang-undang berkuat kuasa lain secara adil, atau penggunaan tanda dagangan untuk merujuk, membuat komen yang sah di sisi undang-undang, mengkritik, membuat parodi, membuat halaman peminat, atau menilai produk atau perkhidmatan, mungkin disifatkan sebagai pelanggaran dasar kami.

Jangan siar, muat naik, strim, atau kongsi:

 • Kandungan yang melanggar atau mencabuli hak cipta, tanda dagangan, atau hak harta intelektual orang lain


Keselamatan platform

Dasar kami melarang apa-apa aktiviti yang menjejaskan keselamatan dan kebolehpercayaan perkhidmatan TikTok:

 • Jangan menggodam laman web, aplikasi, atau rangkaian yang berkaitan dengan TikTok, atau memintas langkah-langkah untuk menyekat akses pengguna
 • Jangan menyebarkan fail yang mengandungi virus, kuda Trojan, cecacing, bom logik, atau bahan lain yang berniat jahat atau memudaratkan
 • Jangan mengubah suai, mengadaptasi, menterjemah, melakukan rekayasa songsang, menyahpasang, menyahkompilasi, atau menghasilkan produk terbitan berdasarkan TikTok, termasuk apa-apa fail, jadual atau dokumentasi, mahupun cuba menjana semula apa-apa kod sumber, algoritma, kaedah atau teknik yang terbina dalam TikTok
 • Jangan guna skrip terautomat untuk mengumpul maklumat daripada TikTok

Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada komuniti global kami yang bersemangat dan bekerjasama dengan kami untuk mengekalkan ruang yang mengalu-alukan untuk semua pengguna. Jika anda menemui kandungan atau akaun yang anda rasa melanggar Garis Panduan Komuniti kami, sila Beritahu kami supaya kami boleh menyemak dan mengambil tindakan yang sewajarnya.