Sentro sa Kaluwasan

Ang misyon sa TikTok mao ang pagkuha ug pagpresenta sa pagkamamugnaon sa kalibutan, kahibalo, ug adlaw-adlaw nga mga gutlo sa kinabuhi. Isip global nga komunidad nga milipang sa pagkamamugnaon ug pagpahayag, mahinungdanon nga ang mga tiggamit mobatyag og luwas ug kakomportable dinhi niining komunidad. Ang among mga palisiya ug mga gamit giugmad aron pagpalambo og positibo ug luwas nga kalikopan alang sa among komunidad, ug misalig kami nga ang mga tiggamit morespeto ug mogamit niining mga lakang aron padayonon ang TikTok nga makalingaw ug maabi-abihon sa matag-usa.