Mahitungod sa TikTok

Ang TikTok ang nag-unang destinasyon sa kalibutan alang sa mugbong-porma nga mga bidyo sa mobile. Ang among misyon mao ang pagkuha og pagpresenta sa pagkamamugnaon, kahibalo, ug mga gutlo sa kalibutan nga manggilabot sa inadlaw nga kinabuhi. Ang TikTok naghatag gahum sa matag-usa nga mahimong direkta nga tigmugna gikan sa ilang mga smartphone, ug nahilambigit sa pagtukod og komunidad pinaagi sa pag-agni sa mga tiggamit aron ipaambit ang ilang pasyon ug mamugnaon nga pagpahayag pinaagi sa ilang mga bidyo. Ang TikTok adunay mga buhatan sa Beijing, Berlin, Jakarta, London, Los Angeles, Moscow, Mumbai, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Singapore, ug Tokyo. Niadtong 2018, ang TikTok usa sa pinakadaghan nga nakarga nga mga app sa tibuok kalibutan. Ang TikTok makuha sa tibuok kalibutan alang sa iOS ug Android.