Giới thiệu TikTok

Sứ mệnh của Chúng tôi

Sứ mệnh của Chúng tôi

Our mission is to empower and share the world's imagination, knowledge, and moments that matter. The platform is a home for creative expression through videos that create a genuine, inspiring, and joyful experience.

TikTok có trụ sở và văn phòng ở khắp các thành phố lớn trên thế giới như Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul và Tokyo.