Giới thiệu TikTok

Sứ mệnh của Chúng tôi

Sứ mệnh của Chúng tôi

TikTok là điểm đến hàng đầu dành cho video ngắn trên di động. Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cảm hứng sáng tạo và mang lại niềm vui.

TikTok có trụ sở và văn phòng ở khắp các thành phố lớn trên thế giới như Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul và Tokyo.