𝗦𝗵𝗶𝘃𝗲𝗿 /ˈ𝘚𝘏𝘪𝘷ə𝘳/ (danh từ/động từ) cảm giác rùng mình vì lạnh, sợ hãi hoặc phấn khích tột độ. Ví dụ trực quan: cảm giác khi nghe Ed Sheeran chơi guitar & hát bản acoustic của "Shivers".
𝗦𝗵𝗶𝘃𝗲𝗿 /ˈ𝘚𝘏𝘪𝘷ə𝘳/ (danh từ/động từ) cảm giác rùng mình vì lạnh, sợ hãi hoặc phấn khích tột độ. Ví dụ trực quan: cảm giác khi nghe Ed Sheeran chơi guitar & hát bản acoustic của "Shivers".

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App