Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
Reply to @shreesunar4 ठुलो जातले चाहिँ जो सँग प्रेमगरे पनि हुने अनि सानो जात ले भने माया गर्न खोज्दा जात हेरेर माया लगाउनु पर्ने कस्तो नियम हो यो ?
Reply to @shreesunar4 ठुलो जातले चाहिँ जो सँग प्रेमगरे पनि हुने अनि सानो जात ले भने माया गर्न खोज्दा जात हेरेर माया लगाउनु पर्ने कस्तो नियम हो यो ?

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App