Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
उसले block गरेको पनि आज 1 बर्ष भइसक्यो तर पनि fake id बनाएर उस्को profile हेर्ने बानी अझैं हटेको छैन,सायद उस्को झुटो मायाको आदत बसिसक्यो 😢💔
उसले block गरेको पनि आज 1 बर्ष भइसक्यो तर पनि fake id बनाएर उस्को profile हेर्ने बानी अझैं हटेको छैन,सायद उस्को झुटो मायाको आदत बसिसक्यो 😢💔

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App