Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Suggested accounts

© 2022 TikTok
Nhanh nhỉ😛 quanh đi quẩn lại đã hết ngày. Dự sinh m1/01😂 chắc đẻ cuối tháng 12 quá. Thế nên làm giấy khai sinh sang tháng 1 cho đỡ thiệt nhỉ ce?
Nhanh nhỉ😛 quanh đi quẩn lại đã hết ngày. Dự sinh m1/01😂 chắc đẻ cuối tháng 12 quá. Thế nên làm giấy khai sinh sang tháng 1 cho đỡ thiệt nhỉ ce?

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App