Global Video Community
Open app
1.4K
@tiktokker477
Không đem giấy tờ, mà ở tỉnh khác xin qua Chốt để đem tiền cho em trong bệnh viện. Không cho qua rồi cô bé đứng khóc quá trời luôn😭😭😭😭
Fun at home

Trending

Create your own videos!