Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
ตัวแม่แย่งซีน ครูแพรรี่ สอนภาษาไทย "สวะ" แปลว่าอะไร?? งานนี้มีสะดุ้งแน่นอน แย่งซีน ช่อง 8  #แย่งซีน #แพรรี่ไพรวัลย์ #ไพรวัลย์วรรณบุตร #ก้าวไกล #ทิมพิธา #จัดตั้งรัฐบาล #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง66 #ปิดสวิตซ์สว #นายกคนที่30 #การเมือง #สว #สวะ #สวแปลว่าอะไร #กำลังมาแรง ##กระแสแรง##มาแรง#ช่อง8
00:00 / 00:00
Speed
thaich8
ช่อง8 · 5-17

ตัวแม่แย่งซีน ครูแพรรี่ สอนภาษาไทย "สวะ" แปลว่าอะไร?? งานนี้มีสะดุ้งแน่นอน แย่งซีน ช่อง 8

#แย่งซีน #แพรรี่ไพรวัลย์ #ไพรวัลย์วรรณบุตร #ก้าวไกล #ทิมพิธา #จัดตั้งรัฐบาล #เลือกตั้ง #เลือกตั้ง66 #ปิดสวิตซ์สว #นายกคนที่30 #การเมือง #สว #สวะ #สวแปลว่าอะไร #กำลังมาแรง ##กระแสแรง ##มาแรง #ช่อง8

1282 comments

Log in to comment

You may like