Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

© 2023 TikTok
ใกล้เข้ามาแล้ว‼️ เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566 📣เชิญชวนทุกท่านมาใช้สิทธิของตัวเองในการเลือกตั้ง #เลือกตั้ง66 #เลือกตั้งล่วงหน้า
00:00 / 00:00
Speed

ใกล้เข้ามาแล้ว‼️ เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566
📣เชิญชวนทุกท่านมาใช้สิทธิของตัวเองในการเลือกตั้ง
#เลือกตั้ง66 #เลือกตั้งล่วงหน้า

radiothaichainat
RadioThai Chainat (สวท.ชัยนาท) · 5-4

1 comment

Log in to comment

You may like