Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Suggested accounts

© 2022 TikTok
#कमाको मात्र देक्छ मेहेनत कतिछ बूज्दैन कसैले अनिहसेकोर रमाकोनी देक्छ सबैले मनभित्रको पिडा बूज्दैन कसैले😞साचिनै हामी मानिस हरु धेरैनै स्वार्थी भयछौ😔
#कमाको मात्र  देक्छ मेहेनत कतिछ बूज्दैन कसैले अनिहसेकोर रमाकोनी देक्छ सबैले मनभित्रको पिडा बूज्दैन कसैले😞साचिनै हामी मानिस हरु धेरैनै स्वार्थी भयछौ😔

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App