มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ แต่ถามว่ามีไหม “มีค่ะ” 😅
มีก็ได้ ไม่มีก็ได้ แต่ถามว่ามีไหม “มีค่ะ” 😅

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App