Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ แต่เราสามารถที่จะแก้ไขปัจจุบันและรักษาของที่เรารักไว้ให้มากที่สุด สำหรับตัวปางเองแล้วเรื่องนี้มันทำให้ปางโตขึ้นมากๆ ปางอยากขอบคุณและขอโทษ #ปางกี้ #อย่าปิดการมองเห็น #นัมจู
00:00 / 00:00
Speed
pangky091997
🤴PANGKY🤴 · 5-21

เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ แต่เราสามารถที่จะแก้ไขปัจจุบันและรักษาของที่เรารักไว้ให้มากที่สุด สำหรับตัวปางเองแล้วเรื่องนี้มันทำให้ปางโตขึ้นมากๆ ปางอยากขอบคุณและขอโทษ #ปางกี้ #อย่าปิดการมองเห็น #นัมจู

159 comments

Log in to comment

You may like