Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Suggested accounts

© 2023 TikTok

orhunozkan

Gezigolik

109Following
733Followers
494Likes

Birine bakıp çıkıcaktım... İnstagram: @OrhunOzkann Twitter: @OrhunOzkan

Videos

Liked

Soldan Sağa, Sağdan Sola....Gençlik Otobüsü yolculuğu devam ediyor. Avrupa seyahatimizde bu günde #Hollanda #A msterdam da yız. Sizde bir dahaki sene aramızda olmak ve 11 ülke 17 şehri ücretsiz gezmek istiyorsanız hemen başvurun. Başvuru İçin www.genclikdunyasi.com Ulaşım sponsorumuz @zuppin e, Ana sponsorumuz @panoffect @eyup_salih_subasi ya, Giyim sponsorumuz @levis_tr ye, @louren e, araç giydirme sponsorumuz @renkli.garaj a, yemek sponsorumuz @tadalezzetleri ne ve her zaman yanımızda olan İçişleri eski Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu’ya @grand_cevahir_hotel @esercevahir e, @winn4group @yusuf.adiyaman a, çok teşekkür ederiz. @mcdgenclikajansi @mcdokunulmaz @genclikotobusu @gogenckart#gençlikotobüsü #mcdo kunulmaz #mcdg ençlikkulübü #mcdg ençlikajansı #düny agençlikpolitikalarıderneği #goge nçkart #genç likotobüsü #mcdo kunulmaz #sofy a #bükr eş #viya na #mosk ova #buda peşte #ven edik #mins k #cann es #nice #prag #ber lin #amst erdam #brug ge #bruk sel #pari s #mad rid #barc elona #mila no #flor ansa #pisa #roma
Gençlik Otobüsü yolculuğu devam ediyor. Avrupa seyahatimizde bu günde #Romanya dayız. Sizde bir dahaki sene aramızda olmak ve 11 ülke 17 şehri ücretsiz gezmek istiyorsanız hemen başvurun. Başvuru İçin www.genclikdunyasi.com Ulaşım sponsorumuz @zuppin e, Ana sponsorumuz @panoffect @eyup_salih_subasi ya, Giyim sponsorumuz @levis_tr ye, @louren e, araç giydirme sponsorumuz @renkli.garaj a, yemek sponsorumuz @tadalezzetleri ne ve her zaman yanımızda olan İçişleri eski Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu’ya @grand_cevahir_hotel @esercevahir e, @winn4group @yusuf.adiyaman a, çok teşekkür ederiz. @mcdgenclikajansi @mcdokunulmaz @genclikotobusu @gogenckart#gençlikotobüsü #mc dokunulmaz #mc dgençlikkulübü #mc dgençlikajansı #dü nyagençlikpolitikalarıderneği #go gençkart #ge nçlikotobüsü #mc dokunulmaz #so fya #bü kreş #vi yana #mo skova #bu dapeşte #v enedik #mi nsk #ca nnes #ni ce #pr ag #b erlin #am sterdam #br ugge #br uksel #pa ris #m adrid #ba rcelona #mi lano #fl oransa #pi sa #ro ma
Bulgaria 🇦🇲 Gençlik Otobüsü yolculuğu devam ediyor. Avrupa seyahatimizde bu günde #Bulgaristan dayız. Sizde bir dahaki sene aramızda olmak ve 11 ülke 17 şehri ücretsiz gezmek istiyorsanız hemen başvurun. Başvuru İçin www.genclikdunyasi.com Ulaşım sponsorumuz @zuppin e, Ana sponsorumuz @panoffect @eyup_salih_subasi ya, Giyim sponsorumuz @levis_tr ye, @louren e, araç giydirme sponsorumuz @renkli.garaj a, yemek sponsorumuz @tadalezzetleri ne ve her zaman yanımızda olan İçişleri eski Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu’ya @grand_cevahir_hotel @esercevahir e, @winn4group @yusuf.adiyaman a, çok teşekkür ederiz. @mcdgenclikajansi @mcdokunulmaz @genclikotobusu @gogenckart#gençlikotobüsü #m cdokunulmaz #m cdgençlikkulübü #m cdgençlikajansı #d ünyagençlikpolitikalarıderneği #g ogençkart #g ençlikotobüsü #m cdokunulmaz #s ofya #b ükreş #v iyana #m oskova #b udapeşte # venedik #m insk #c annes #n ice #p rag # berlin #a msterdam #b rugge #b ruksel #p aris # madrid #b arcelona #m ilano #f loransa #p isa #r oma
Get TikTok App