आज भोली camera छ र त मेरो बच्चाको स-सानो मुस्कानहरु पनी capture गरेर राख्न सफल छू। नत्र त एका देशको कहानी झै यी पल हरु दंते कथा मै सिमित रहनथ्यो होला🙂
आज भोली camera छ र त मेरो बच्चाको स-सानो मुस्कानहरु पनी capture गरेर राख्न सफल छू। नत्र त एका देशको कहानी झै यी पल हरु दंते कथा मै सिमित रहनथ्यो होला🙂

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App