Global Video Community
Open app
450
@nguyenvietanh346
đi nhật 2 năm về với 1 khoản nợ, đi làm đủ các nghề phục vụ,nhân viên vẫn chỉ đủ ăn,mày mò bán hàg kd online và cuộc sống,thu nhập đã thay đổi ❤️
Cô Đơn Dành Cho Ai (Orinn Remix)

Trending

Create your own videos!