Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Suggested accounts

© 2023 TikTok
आफुले रोजेको खोजेको अनि चाहेको चिज पाउँन धेरै गाह्रो रहेछ यो स्वार्थले भरिएको संसारमा तर आफुले नचाहादा नचाहादै पाइने भनेको नै त्यही एउटा मृत्यु मात्र रहेछ ।।।
00:00 / 00:00
Speed
आफुले रोजेको खोजेको अनि चाहेको चिज पाउँन धेरै गाह्रो रहेछ यो स्वार्थले भरिएको संसारमा तर आफुले नचाहादा नचाहादै पाइने भनेको नै त्यही एउटा मृत्यु मात्र रहेछ ।।।
newar.dhiren
Dhiren Shrestha🙋‍♂️ · 1-11

333 comments

Log in to comment

You may like