Global Video Community
Open app
10.9K
@marlenasojka
Cz.9 : Zyjemy w świecie gdzie z momentem ukończenia 16 roku życia otrzymujemy swój żywioł.. Jednak ona jest Władcą ich wszystkich🔥🌊💨🌾
Żywioły pt.9 Głos..Marlena Sojka

Trending

Create your own videos!