Global Video Community
Open app
2.2K
@lengocthuy__
Ca nhạc hằng đêm không đồng , hát phục vụ bà con , nhưng lâu lâu cũng bị giành MÍC 😀(Nho DK YouTube Facebook Lê Ngọc Thuý nhá ❤️) #voiceeffects
nhạc nền - Lê Ngọc Thuý

Trending

Create your own videos!