Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
ทุกคนได้กลิ่นเหมือนจ๋ามั้ยคะ ⁉️😂 #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ด้อมส้ม #เจ้าของแบรนด์อีฟส์ #EVES
00:00 / 00:00
Speed
jha_eves
จ๋า (เจ้าของแบรนด์อีฟส์) · 5-19

ทุกคนได้กลิ่นเหมือนจ๋ามั้ยคะ ⁉️😂 #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ด้อมส้ม #เจ้าของแบรนด์อีฟส์ #EVES

930 comments

Log in to comment

You may like