Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
พ่อบอกเห็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำเพื่อก้าวไกลมาตลอดเลย งืออออดีใจ😭ฝากอนาคตของพวกเราด้วยนะคะท่านนายกของพวกเรา🧡🙏🏻🇹🇭 #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล ##เจ้าของแบรนด์อีฟส์##EVES##พิธา#พิธาลิ้มเจริญรัตน์ #ด้อมส้ม #เลือกตั้ง66 #กินไปกับจ๋า
00:00 / 00:00
Speed
jha_eves
จ๋า (เจ้าของแบรนด์อีฟส์) · 5-14

พ่อบอกเห็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำเพื่อก้าวไกลมาตลอดเลย งืออออดีใจ😭ฝากอนาคตของพวกเราด้วยนะคะท่านนายกของพวกเรา🧡🙏🏻🇹🇭 #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล ##เจ้าของแบรนด์อีฟส์ ##EVES ##พิธา #พิธาลิ้มเจริญรัตน์ #ด้อมส้ม #เลือกตั้ง66 #กินไปกับจ๋า

Crisper

12.9K comments

Log in to comment

You may like