Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
ตอบกลับ @สุรกานต์ ดำเนียม  พวกเธอต้องภูมิใจในตัวชั้น🧡🇹🇭 #เจ้าของแบรนด์อีฟส์ #EVES #แบรนด์อีฟส์ #เลือกตั้ง66 #กินไปกับจ๋า #กันแดดอีฟส์สีส้ม #กันแดดอีฟส์
00:00 / 00:00
Speed
jha_eves
จ๋า (เจ้าของแบรนด์อีฟส์) · 5-14

ตอบกลับ @สุรกานต์ ดำเนียม พวกเธอต้องภูมิใจในตัวชั้น🧡🇹🇭 #เจ้าของแบรนด์อีฟส์ #EVES #แบรนด์อีฟส์ #เลือกตั้ง66 #กินไปกับจ๋า #กันแดดอีฟส์สีส้ม #กันแดดอีฟส์

6220 comments

Log in to comment

You may like