Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
ความรู้สึกของการมาฟังปราศัยใหญ่พรรคก้าวไกล 🧡 #ก้าวไกล #ด้อมส้ม #เจ้าของแบรนด์อีฟส์ #EVES #กินไปกับจ๋า
00:00 / 00:00
Speed
jha_eves
จ๋า (เจ้าของแบรนด์อีฟส์) · 5-13

ความรู้สึกของการมาฟังปราศัยใหญ่พรรคก้าวไกล 🧡 #ก้าวไกล #ด้อมส้ม #เจ้าของแบรนด์อีฟส์ #EVES #กินไปกับจ๋า

511 comments

Log in to comment

You may like