Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Suggested accounts

© 2023 TikTok
Lần đầu đi Thái nhưng nghiên cứu kĩ nhất có thể để về review cho mấy bạn lần đầu đi sao được nhiều và rẻ nhất có thể nè ✨🫶🏻✈️ #itsmerum15 #rumrumreview #travel #bangkok #pattaya #dcgr #fyp #learnontiktok #foryou #foryourpage
00:00 / 00:00
Speed
Lần đầu đi Thái nhưng nghiên cứu kĩ nhất có thể để về review cho mấy bạn lần đầu đi sao được nhiều và rẻ nhất có thể nè ✨🫶🏻✈️ #itsmerum15 #rumrumreview #travel #bangkok #pattaya #dcgr #fyp #learnontiktok #foryou #foryourpage
itsmerum99
Itsmerum ✨🌱🧸 · 1-6

1145 comments

Log in to comment

You may like