Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
Đây là quán phá lấu khô ngon không có đối thủ ở Sài Gòn luôn á mấy bà, một ngày bán cả ngàn kí phá lấu, khách đông nghẹt chen nhau mua sợ hết, phá lấu Kha Thi mãi đỉnh mấy bà ơiiiii 😜😜😜😜😜😜😜  #phalau #phalaukhathi #anngon #anngonsaigon #saigonangi #ancungtiktok #learnontiktok #xuhuon #xuhuongtiktok #govapangi #lancungry #henryhaydi
00:00 / 00:00
Speed
henryhaydi
✈️🍔Lăn cùng Ry🍭✈️ · 9-21

Đây là quán phá lấu khô ngon không có đối thủ ở Sài Gòn luôn á mấy bà, một ngày bán cả ngàn kí phá lấu, khách đông nghẹt chen nhau mua sợ hết, phá lấu Kha Thi mãi đỉnh mấy bà ơiiiii 😜😜😜😜😜😜😜
#phalau #phalaukhathi #anngon #anngonsaigon #saigonangi #ancungtiktok #learnontiktok #xuhuon #xuhuongtiktok #govapangi #lancungry #henryhaydi

Vietnamese Food

125 comments

Log in to comment

You may like