Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Suggested accounts

© 2023 TikTok
आमा येस्तो भनु हुन्छ अरु कुरा थाहा छोइन बाहुनी हुनुपर्छ घरमा आउँदा साडी चोलो लाउनी हुनुपर्छ सोर्ग जस्तो हाम्रो घर अजै सोर्ग हुनुपर्छ❣️#foryoupage #filingsad #foryou #viral #tiktoknepal #viralvideo #sad #goviral #tiktok #hari36 @TikTok
00:00 / 00:00
Speed
आमा येस्तो भनु हुन्छ अरु कुरा थाहा छोइन बाहुनी हुनुपर्छ घरमा आउँदा साडी चोलो लाउनी हुनुपर्छ सोर्ग जस्तो हाम्रो घर अजै सोर्ग हुनुपर्छ❣️#foryoupage #filingsad #foryou #viral #tiktoknepal #viralvideo #sad #goviral #tiktok #hari36 @TikTok
hari..poudel
Hari poudel · 1-11

97 comments

Log in to comment

You may like