Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
Back to For You
आज पर्होहा बोलबम मन्दिरको दर्शन गरि साउने बोलबम महादेव शिबशन्करको व्रत शुभारम्भ गरियो" शिव शन्कर महादेव श्री ॐनम शिबाय बोलबम भगवानले हामी सबैको कल्याण गरून्"#butwalmuser #foruoupage #ganeshps #वृद्धबालक
00:00/00:00
आज पर्होहा बोलबम मन्दिरको दर्शन गरि साउने बोलबम महादेव शिबशन्करको व्रत शुभारम्भ गरियो" शिव शन्कर महादेव श्री ॐनम शिबाय बोलबम भगवानले हामी सबैको कल्याण गरून्"#butwalmuser #foruoupage #ganeshps #वृद्धबालक
ganesh__sapkota99
ganesh sapkota · 7-16

Related videos

Get TikTok App