Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
ปรบมือรัว ๆๆๆ 👏👏🧡🧡#ประชุมสภา #แถลงนโยบาย #นโยบายรัฐบาล #ศิริกัญญาตันสกุล #ก้าวไกลแลนด์สไลด์ #ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน #ก้าวไกลก้าวหน้า #เศรษฐา #เพื่อไทยแลนด์สไลด์ #จัดตั้งรัฐบาล66 #ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร #ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์  @Ekkey__69  @Ekkey__69  @Ekkey__69
00:00 / 00:00
Speed
ekkey_69
Ekkey__69 · 9-11

ปรบมือรัว ๆๆๆ 👏👏🧡🧡#ประชุมสภา #แถลงนโยบาย #นโยบายรัฐบาล #ศิริกัญญาตันสกุล #ก้าวไกลแลนด์สไลด์ #ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน #ก้าวไกลก้าวหน้า #เศรษฐา #เพื่อไทยแลนด์สไลด์ #จัดตั้งรัฐบาล66 #ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร #ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์
@Ekkey__69
@Ekkey__69
@Ekkey__69

The Standard

18.4K comments

Log in to comment

You may like