Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
copper brown hair. Màu nhuộm thời trang hệ nửa mùa,đơn gian vì màu tóc không phải tẩy nhiều ,không hư hại tóc nhiều mà lại tôn da nữa 😍 #M#Master2023byTikTokd#duyenhairstudiod#duyenhairsalonv#vairal#learnontiktok
00:00 / 00:00
Speed
duyenhairstudio
duyen.hair.studio · 9-29

Màu nhuộm thời trang hệ nửa mùa,đơn gian vì màu tóc không phải tẩy nhiều ,không hư hại tóc nhiều mà lại tôn da nữa 😍 #M#Master2023byTikTok d#duyenhairstudio d#duyenhairsalon v#vairal #learnontiktok

443 comments

Log in to comment

You may like