Global Video Community
Open app
147
@chuhautv
Trả lời @hoaiken #ronaldo có đến dự xem #messi nhận giải 2015 nhe bạn. Dù fan ai thì 2 siêu sao này đều đáng được 2 fan trân trọng #chúhậu #chuhautv
الصوت الأصلي

Trending

Create your own videos!