Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
Back to For You
सबै कुरा समयले सिकाउने रहेछ , र आफु सिक्दै जानु पर्ने रहेछ । एदि समयले सिकाएको अनुसार सिकिम भने राम्रो नभए धेरै नराम्रो हुने रहेछ ।🙏🏻 आफ्नै जिन्दगी त समयको भरमा चलि रहेको छ । 😌 अरुको के बिस्वास गर्ने र खोइ । 😔 हजुर 💔 #chahanashrestha7 💔🥺😭
00:00/00:00
सबै कुरा समयले सिकाउने रहेछ , र आफु सिक्दै जानु पर्ने रहेछ । एदि समयले सिकाएको अनुसार सिकिम भने राम्रो नभए धेरै नराम्रो हुने रहेछ ।🙏🏻 आफ्नै जिन्दगी त समयको भरमा चलि रहेको छ । 😌 अरुको के बिस्वास गर्ने र खोइ । 😔 हजुर 💔 #chahanashrestha7 💔🥺😭
chahanashrestha7
Chahana stha🖤 · 7-31

Related videos

Get TikTok App