KOHEY【BUZZ-ER】

@buzzer_kohey

6أتابعه,1.3kالمتابعون,2.2kقلب

7人組ダンスボーカルグループBUZZ-ER.のコウヘイです!