Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
#duet with @bohorapratiksha1 संसारमा सबैभन्दा प्यारो लाग्ने शब्द "आमा" बाहेकअरू के नै हुन सक्छ होला र 😘🌎"आमा" म यो चाहान्छु कि मेरो आयु पनि hjur लाई नै लागोस् !!miss you Always my 🌎@pingaladhungana1 @ dhunganabikash2 @ mondhungana
#duet with @bohorapratiksha1 संसारमा सबैभन्दा प्यारो लाग्ने शब्द "आमा" बाहेकअरू के नै हुन सक्छ होला र 😘🌎"आमा" म यो चाहान्छु कि मेरो आयु पनि hjur लाई नै लागोस् !!miss you Always my 🌎@pingaladhungana1 @dhunganabikash2 @mondhungana

Report

Browse more For You videos

Get TikTok App