Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok

bazaro.mk

Bazaro

0Following
3245Followers
21.6KLikes

An empty room is a story waiting to happen and you are the author.

🔖😲ЕКСКЛУЗИВНИ ЦЕНИ само во BAZARO - ГОСТИВАР !!! Акцијата важи од 15.08.2023 - 20.08.2023 ⚠️Количините се ограничени! Нашите ценети потрошувачи можат да купат по еден артикл од оние артикли со акциска цена! Сликите на продуктот се од информативен карактер и може да варираат! ⚠️⚠️⚠️ ВНИМАНИЕ ⚠️⚠️⚠️ Акцијата на овој производ се однесува само за во продажниот салон во ГОСТИВАР, НЕ ВАЖИ ЗА ОНЛАЈН НАРАЧУВАЊЕ ПРЕКУ FACEBOOK и INSTAGRAM! Продажните салони на BAZARO: •Бул. Партизански Одреди 106/2 - Карпош 3 •Ул. Лазар Трповски бб. - Чаир •Трговски центар DUA MALL - Струга •KAM VILLAGE - Охрид •Kисела Вода - позади сала Расадник - Скопје •VELCITY - над касарна - Велес •Трговски центар RE MALL – Тетово •Трговски центар City Center - Гостивар 🔖😲ÇMIME EKSKLUZIVE vetëm për BAZARO - GOSTIVAR !!! Aksion vlenë prej 15.08.2023 - 20.08.2023 ⚠️Sasitë janë të limituara! Klientët tanë të çmuar mund të blejnë nga një artikull prej atyre artikujve me çmime aksionale! Fotografitë e produkteve janë me karakter informativ dhe mundë të dallojnë!  ⚠️⚠️⚠️ KUJDES⚠️⚠️⚠️ Aksioni i këtij produkti zbatohet vetëm në pikën e shitjes në GOSTIVAR, NUK VLENË PËR POROSI ONLAJN NËPËRMJET FACEBOOK dhe INSTAGRAM! Pikat e shitjes BAZARO: •Bul. Partizanski Odredi 106/2 - Karposh 3 •Rr. Llazar Trpovski бб. - Çair •Qendra Tregtare DUA MALL - Strugë •KAM VILLAGE - Ohër •Kisella Voda - prapa sallës ‘’Rasadnik’’- Shkup •VELCITY - sipër kazermës - Veles •Qendra Tregtare RE Mall – Tetovë •Qendra Tregtare City Center - Gostivar created by Bazaro with Bazaro’s original sound
77.6K
Pinned
🔖😲ЕКСКЛУЗИВНИ ЦЕНИ само во BAZARO - ГОСТИВАР !!! Акцијата важи од 15.08.2023 - 20.08.2023

⚠️Количините се ограничени! Нашите ценети потрошувачи можат да купат по еден артикл од оние артикли со акциска цена!
Сликите на продуктот се од информативен карактер и може да варираат!

⚠️⚠️⚠️ ВНИМАНИЕ ⚠️⚠️⚠️
Акцијата на овој производ се однесува само за во продажниот салон во ГОСТИВАР, НЕ ВАЖИ ЗА ОНЛАЈН НАРАЧУВАЊЕ ПРЕКУ FACEBOOK и INSTAGRAM!

Продажните салони на BAZARO:
•Бул. Партизански Одреди 106/2 - Карпош 3
•Ул. Лазар Трповски бб. - Чаир
•Трговски центар DUA MALL - Струга
•KAM VILLAGE - Охрид
•Kисела Вода - позади сала Расадник - Скопје
•VELCITY - над касарна - Велес
•Трговски центар RE MALL – Тетово
•Трговски центар City Center - Гостивар

🔖😲ÇMIME EKSKLUZIVE vetëm për BAZARO - GOSTIVAR !!!
Aksion vlenë prej 15.08.2023 - 20.08.2023

⚠️Sasitë janë të limituara! Klientët tanë të çmuar mund të blejnë nga një artikull prej atyre artikujve me çmime aksionale!
Fotografitë e produkteve janë me karakter informativ dhe mundë të dallojnë!

⚠️⚠️⚠️ KUJDES⚠️⚠️⚠️
Aksioni i këtij produkti zbatohet vetëm në pikën e shitjes në GOSTIVAR, NUK VLENË PËR POROSI ONLAJN NËPËRMJET FACEBOOK dhe INSTAGRAM!

Pikat e shitjes BAZARO:
•Bul. Partizanski Odredi 106/2 - Karposh 3
•Rr. Llazar Trpovski бб. - Çair
•Qendra Tregtare DUA MALL - Strugë
•KAM VILLAGE - Ohër
•Kisella Voda - prapa sallës ‘’Rasadnik’’- Shkup
•VELCITY - sipër kazermës - Veles
•Qendra Tregtare RE Mall – Tetovë
•Qendra Tregtare City Center - Gostivar
Get TikTok App