Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok
घरमा आउँछु भन्दा भन्दै पल्टनै सर्यो नी #baburamhayu2  with Friends #foryoupage #tiktoknepal #tiktoknepalofficial #🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
00:00 / 00:00
Speed
baburamhayu2
बाबुराम हायु राई रामेछाप · 5-24

घरमा आउँछु भन्दा भन्दै पल्टनै सर्यो नी #baburamhayu2 with Friends #foryoupage #tiktoknepal #tiktoknepalofficial #🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

226 comments

Log in to comment

You may like