Upload

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

eh-background

Create effects

See more
© 2023 TikTok

angsthazen

Cheyenne van Walsum

2813Following
1619Followers
251Likes

Kom lezen dan als je durft.🧟‍♂️🕸️

#medusa #athena #perseus #mythologie

Gorgonen waren de kleindochters van de oergoden Pontus (de zee) en Gaia (de aarde).
Medusa was de enige die sterfelijk was en dat kwam goed uit voor godin Athena, die woest was dat Medusa in haar tempel seks had met de zeegod Poseidon. Athena vervloekte de mooie Medusa met haren van slangen en een blik die iedereen in steen zou laten veranderen.
Medusa trok zich, zwanger van Poseidon, terug in de grot bij haar zussen in het verre westen. Daar is ze uiteindelijk door Perseus onthoofd. Uit haar dode lichaam zijn de reus Chrysaor en het door Poseidon verwerkte gevleugelde paard Pègasus ontstaan.

Het hoofd van Medusa is nog jaren als wapen gebruikt door Perseus. Zijn eerste ‘moord’ ermee was de schone Andromeda redden van een zeemonster, waarna hij met haar trouwde.
Het hoofd is uiteindelijk aan Athena geschonken, die het op haar beurt op haar schild of aegis plaatste om vijanden af te schrikken.

www.angsthazen.com/trivia
Na de dood van Baldr verschenen er tekenen die het naderende Ragnarök aankondigden.
De tekenen werden beschreven in verschillende bronnen, maar de bekendste is het gedicht Völuspá.
Eén van de voortekenen was dat de verscheurende wolf Fenrir, de zoon van god Loki, zou vrijkomen van zijn gevangenschap in Asgard. Fenrir was niet het enige monster die Loki had voortgebracht. Ook de Midgaardslang, die zo groot was dat hij de aarde omcirkelde en Hel, de heerser van de doden vormden een bedreiging voor de goden en de wereld. Dat Ragnarök zou plaatsvinden, is nooit een twijfel over geweest. In de Germaanse mythologie waren er negen werelden (gedragen door de boom Yggdrasil) en in al die werelden zaten vernietigende machten. Op Ragnarok gingen alle goden, reuzen, demonen en helden van al die werelden de strijd met elkaar aan. De muren van Asgard werden vernietigd, de hemelse brug Bifrost ging in vlammen op, de Midgaardslang spuwde zijn gif rond, Fenrir brak los en verwoestte alles om zich heen, waaronder Odin. Loki, die close was met de reuzen, bevaarde met zo’n reus een kolkende zee en zijn dochter Hel riep haar dodenleger uit Nilfheim op en trok ermee naar Vigrid. Vuurreus Surt zette uiteindelijk alle negen werelden in lichterlaaie, waarna de aarde in de kokende zee zou wegzinken. Ragnarok was de strijd van de Asen tegen de reuzen en demonen. Het uiteindelijke slagveld was een vlakte van 60.000 km, Vigrid genaamd. Hoe heftig deze strijd ook was, de kern was de cyclische aard van het universum. Uit deze strijd zou er een nieuwe, idyllische wereld herrijzen met een nieuw mensengeslacht en ook een aantal goden zouden herrijzen om te heersen in deze nieuwe wereld.

#ragnarok #germaansemythologie #noordemythologie #odin #baldr #hodr #loki #vikingen
De Egyptenaren geloofden dat bij de dood van een farao Zonnegod Ra de zonnestralen versterkte, zodat de koning ze kon gebruiken als trap naar de hemel. Vandaar dat de eerste piramiden ‘trappiramiden’ waren; ze symboliseerden een dergelijke trap.
De Egyptenaren beschouwden de dood als een korte onderbreking en geloofden in een leven na de dood. Alleen wie tijdens zijn eerste leven de goden had mishaagd of zich niet met de juiste rituelen op de reis door de onderwereld had voorbereid, ging werkelijk dood. Anubis speelde een cruciale rol in het proces van het oordelen van de doden en het bepalen of ze een eeuwig leven na de dood zouden krijgen.
Om een lichaam te kunnen bewaren, zodat het leven na de dood kon worden voortgezet, vond er mummificatie plaats. Het hart werd als enige orgaan in het lichaam gelaten en door een scarabee met een toverspreuk beschermd om te voorkomen dat het tijdens een ondervraging van Anubis zonden zou opbiechten. Een scarabee is een amulet of zegel in de vorm van een heilige pillenkever.

Het lichaam van de overledenen zou met het hart, dat werd gezien als de zetel van de persoonlijkheid/daden tijdens het leven, in het hiernamaals bij Osiris’ troon terechtkomen.
Hier werd het hart gewogen tegen de veer van Ma’at. Anubis woog het hart, Toth nam notities over het oordeel en Osiris nam het uiteindelijke besluit.
Als de ziel rechtvaardig was en het hart niet zwaarder woog dan de veer, werd ze toegelaten tot het dodenrijk en kon ze een leven na de dood beginnen. Als de ziel schuldig was aan zonden, werd ze veroordeeld. De ziel werd dan niet toegelaten tot het hiernamaals.

#anubis #egyptischemythologie #egyptischegoden
Get TikTok App