Upload

For You

Log in to follow creators, like videos, and view comments.

Popular topics

Comedy

Gaming

Food

Dance

Beauty

Animals

Sports

Suggested accounts

© 2022 TikTok
Back to For You
Nam mô a di đà phật, con đường ta đi là do ta chọn, lời ta nói là do ta tự nói.... mọi thứ donta quyết định nên mong sao bạn chọn con đường đi đúng nhất cho đời mình #adidaphat #nammoadidaphat #phatphapnhiemmau #tuongphat #nammoquantheambotat #quyy #phatgiao #phatphap
00:00/00:00
Nam mô a di đà phật, con đường ta đi là do ta chọn, lời ta nói là do ta tự nói.... mọi thứ donta quyết định nên mong sao bạn chọn con đường đi đúng nhất cho đời mình #adidaphat #nammoadidaphat #phatphapnhiemmau #tuongphat #nammoquantheambotat #quyy #phatgiao #phatphap
a.di.da.phat
A Di Đà Phật 🙏 · 9-20

Related videos

Get TikTok App